Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad - opplæringsarena med eigenarta didaktikk Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad - opplæringsarena med eigenarta didaktikk Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad - opplæringsarena med eigenarta didaktikk Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 1

2 Formidlingsdidaktikk, - forankra i læringssyn der eleven formidlar praktisk og munnleg vidare for å lære betre sjølv. Gjere for å lære. Læringssynet er representert til dømes i lærlingeordning i bedrift og formidlingsplikt for forskarar. Kan også nemnast som meisterlæring. Læring ved å gjere i lag med ein som kan. Gjere til sitt eige og gje stoffet vidare. Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 2

3 UNDERVISE ANDRE 90% PRAKTISERE 75% DISKUSJONSGRUPPE 50% DEMONSTRASJON 30% AUDIOVISUELL 20% LESE 10% LÆRINGSPYRAMIDEN LÆRINGSUTBYTTE I % FORE- LESNING 5%

4 Sentral idè: Eleven er på jakt etter lokal identitet og arbeider med kompetansemål i fleire grunnskulefag, gjennomført som praktisk arbeid og heilskapleg formidling. Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 4

5 Hovudspørsmål: Korleis kan vi formidle(den lokale) Kvernsteinshistoria? Korleis lære og formidle handverksrelaterte tradisjonar? Kva kjenneteiknar eit godt vertskap? Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 5

6 Integrert del i kjerneaktiviteten ved skulen: Åttande årssteg har kvart år to og ei halv 60 minuttsøkter i veka heile året tverrfagleg opplæring i Kvernsteinsparken Faga samfunnsfag (0,75 t i veka), mat og helse (0,25 t i veka) og kunst og handverk (1,5 t i veka) er smelta i hop i ein fast tverrfagleg plan Meisterlæring. Læring ved å gjere i lag med ein som kan. Gjere til sitt eige og gje stoffet vidare. Grøn= kjerneaktivitet Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 6

7 7 Kompetansemål: (L-06) Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar (Sa) Skildre og forklare natur – og kulturlandskapet i lokalsamfunnet ( Planleggje og gjennomføre måltid (…) og ha ei vertskapsrolle (M&H) dokumentere eiga arbeid i multimediepresentasjonar (K&H) designe produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og funksjon (K&H) samtale om korleis urfolk og andre kulturar har påverka og inspirert ulike designuttrykk (K&H) skildre livsløpet til eit produkt og vurdere konsekvensar for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping (K&H) lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eiga handverk (K&H) vurdere eigne og andre sine munnlege framføringer (No) gjennomføre enkle foredrag, presentasjonar, tolkande opplesing, rollespel og dramatisering, tilpassa ulike mottakarar (No) orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (No) lese kritisk og vurdere truverde i tekst (No) uttrykke seg presist og med eit variert og nyansert ordtilfang i ulike typar tekster på bokmål og nynorsk (No) vise korleis tekstar i ulike sjangrar kan byggjast opp på ulike måtar (No) demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen (Na) teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess (Na) (Formidlinga kan også skje på engelsk og tysk i særskilte tilfelle (Eng/fordj.))

8 Vurderingsoppgåver: Løpande vurdering av praktisk arbeid, vertskapsrolle og formidling Eigenvurdering, reflekterande samtale Teoriprøve i desember Informasjonssøk og presentasjon Elevane sitt arbeid vert del av vurderingsgrunnlaget for dei ulike faga, gjeve med og utan karakter to gonger i året Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 8

9 ”Kvart einaste besøk er ein eksamen” 9 Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

10 Du kan ikkje lære eit menneske noko. Du kan berre hjelpe det til å oppdage det sjølv Riksantikvar Jørn Holme i læringsarbeid hos Hyllestad-elev. (Foto: Hilde Genberg, Firda) Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 10

11 Vitjing i Kvernsteinsparken? Elevar og lærarar tek i mot interesserte til ei reise attende i tid. Attende til vikingtida. Atmosfæren er fylt med lukter og lydar. Bli kjend med historia om kvernsteinsproduksjonen, og få oppleve ein dag slik vi trur den arta seg for steinhoggaren. Sesong: mars – juni, kjernetid tysdagar klokka 12.00 – 14.00 Kontaktperson: Siv Fristad Prisar for barnehagebarn/skuleelevar eller kommersielle aktørar er tilgjengeleg på skulen si eiga heimeside: www.hyllestad.skule.no www.hyllestad.skule.no Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 11

12 Sommarjobb i turistsesongen!

13

14

15 Gjere for å lære- saman i trivsel og tryggleik! Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule 15


Laste ned ppt "Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad - opplæringsarena med eigenarta didaktikk Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google