Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad
Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule Kvernsteinsparken i Hyllestad - opplæringsarena med eigenarta didaktikk

2 Formidlingsdidaktikk,
  - forankra i læringssyn der eleven formidlar praktisk og munnleg vidare for å lære betre sjølv. Gjere for å lære. Læringssynet er representert til dømes i lærlingeordning i bedrift og formidlingsplikt for forskarar. Kan også nemnast som meisterlæring. Læring ved å gjere i lag med ein som kan. Gjere til sitt eige og gje stoffet vidare. Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

3 LÆRINGSPYRAMIDEN LÆRINGSUTBYTTE I % FORE-LESNING 5% LESE 10%
AUDIOVISUELL 20% DEMONSTRASJON 30% DISKUSJONSGRUPPE 50% PRAKTISERE 75% UNDERVISE ANDRE 90%

4 Sentral idè: Eleven er på jakt etter lokal identitet og arbeider med kompetansemål i fleire grunnskulefag, gjennomført som praktisk arbeid og heilskapleg formidling. Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

5 Hovudspørsmål: Korleis kan vi formidle(den lokale) Kvernsteinshistoria? Korleis lære og formidle handverksrelaterte tradisjonar? Kva kjenneteiknar eit godt vertskap? Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

6 Integrert del i kjerneaktiviteten ved skulen:
Åttande årssteg har kvart år to og ei halv 60 minuttsøkter i veka heile året tverrfagleg opplæring i Kvernsteinsparken Faga samfunnsfag (0,75 t i veka), mat og helse (0,25 t i veka) og kunst og handverk (1,5 t i veka) er smelta i hop i ein fast tverrfagleg plan Meisterlæring. Læring ved å gjere i lag med ein som kan. Gjere til sitt eige og gje stoffet vidare. Grøn= kjerneaktivitet Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

7 Skildre og forklare natur – og kulturlandskapet i lokalsamfunnet (
Kompetansemål: (L-06) Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar (Sa) Skildre og forklare natur – og kulturlandskapet i lokalsamfunnet ( Planleggje og gjennomføre måltid (…) og ha ei vertskapsrolle (M&H) dokumentere eiga arbeid i multimediepresentasjonar (K&H) designe produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og funksjon (K&H) samtale om korleis urfolk og andre kulturar har påverka og inspirert ulike designuttrykk (K&H) skildre livsløpet til eit produkt og vurdere konsekvensar for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping (K&H) lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eiga handverk (K&H) vurdere eigne og andre sine munnlege framføringer (No) gjennomføre enkle foredrag, presentasjonar, tolkande opplesing, rollespel og dramatisering, tilpassa ulike mottakarar (No) orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (No) lese kritisk og vurdere truverde i tekst (No) uttrykke seg presist og med eit variert og nyansert ordtilfang i ulike typar tekster på bokmål og nynorsk (No) vise korleis tekstar i ulike sjangrar kan byggjast opp på ulike måtar (No) demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen (Na) teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess (Na) (Formidlinga kan også skje på engelsk og tysk i særskilte tilfelle (Eng/fordj.)) Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

8 Vurderingsoppgåver: Løpande vurdering av praktisk arbeid, vertskapsrolle og formidling Eigenvurdering, reflekterande samtale Teoriprøve i desember Informasjonssøk og presentasjon Elevane sitt arbeid vert del av vurderingsgrunnlaget for dei ulike faga, gjeve med og utan karakter to gonger i året Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

9 ”Kvart einaste besøk er ein eksamen”
Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule ”Kvart einaste besøk er ein eksamen”

10 Du kan ikkje lære eit menneske noko
Du kan ikkje lære eit menneske noko. Du kan berre hjelpe det til å oppdage det sjølv Riksantikvar Jørn Holme i læringsarbeid hos Hyllestad-elev. (Foto: Hilde Genberg, Firda) Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

11 Vitjing i Kvernsteinsparken?
Elevar og lærarar tek i mot interesserte til ei reise attende i tid. Attende til vikingtida. Atmosfæren er fylt med lukter og lydar. Bli kjend med historia om kvernsteinsproduksjonen, og få oppleve ein dag slik vi trur den arta seg for steinhoggaren. Sesong: mars – juni, kjernetid tysdagar klokka – 14.00 Kontaktperson: Siv Fristad Prisar for barnehagebarn/skuleelevar eller kommersielle aktørar er tilgjengeleg på skulen si eiga heimeside: Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule

12 Sommarjobb i turistsesongen!

13

14

15 Gjere for å lære- saman i trivsel og tryggleik!
Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik! Hyllestad skule


Laste ned ppt "Gjere for å lære Kvernsteinsparken i Hyllestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google