Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning med Scid 2. Avhengighet av andre mennesker er en naturlig del av det å være et menneske. Motpolen er ikke uavhengighet, men autonomi Patologiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning med Scid 2. Avhengighet av andre mennesker er en naturlig del av det å være et menneske. Motpolen er ikke uavhengighet, men autonomi Patologiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning med Scid 2

2 Avhengighet av andre mennesker er en naturlig del av det å være et menneske. Motpolen er ikke uavhengighet, men autonomi Patologiske former for avhengighet er et utrykk for utrygg tilknytning (engstelig eller ambivalent) Moden avhengighet: relasjonssøkende, også for støtte/gjensidig, åpenhet, sensitiv til andres behov, situasjonsspesifikk avhengig atferd Maladaptiv avhengighet: Omfattende (ikke situasjonsspesifikk), rigiditet/lite fleksibel, manglende gjensidighet

3 Kjønnsforskjeller: Holdepunkt for at kvinner er overrepresentert ca 2% vs ca1% Menn nekter da avhengighet blir sett på som svakt og umodent Kjønnsbias hos kliniker? Kvinnelidelse? Oppmuntret til lydighet og passivitet? Kultur mer i kollektivistiske kulturer, som Japan og India - som fremmer mer avhengige trekk Folk som har akse 1 lidelser føler seg, naturlig nok, mer avhengige. Lever alene eller er skilt, mer enn en skulle forvente…

4 Het tidligere ”infantil” eller ”innadekvat”. Litt agorafobisk – forlate hjemmet… Se etter intensiteten i behovene Overrepresentert i kliniske utvalg: høy hjelpesøkeratferd

5 Historie: DSM 1: Passiv-Avhengighet er en undergruppe av P- A PF, karakterisert ved hjelpesløshet, ubesluttsomhet og klengete atferd DSM 2: P-A personlighet ble rubrisert under ”andre PF”, uten nærmere beskrivelse DSM 3: Definert ved 3 kriterier: Passivitet og manglende uavhengighet, underordning av egne behov og mangel på selvtillit DSM 3 R: Utvidet til 9 kriterier, ”mangel på selvtillit ble fjernet og erstattet med ”sensitivtet for kritikk”…

6 (Fortsetter).. og inn med kriterier for utrygg tilknytning, som ”frykt for avisning og separasjon” og ”vanskeligheter med å være alene” DSM 4: Få endringer, utover at kriteriet ”sensitivitet for kritikk” ble tatt ut igjen, fordi det ble funnet å kjennetegne mange typer av PF DSM 5: Ute. Dimensjonal modell og Pers-trekk: 1. Separasjonsangst, 2. Underkastelse, 3. Engstelse

7 Nokså likt: Begge deler ”manglende beslutningsevne” og ”evne til å ta ansvar for viktige aspekter ved eget liv uten betydelig støtte fra andre”, ”ettergivenhet og tendens til å strekke seg langt for å oppnå omsorg, samt ”initiativløshet og følelsen av hjelpesløshet og inkompetanse”. Forskjell: ICD 10 legger noe mer vekt på ”passivitet” og ”manglende livskraft”

8 Definisjon: ”Vedvarende og overdrevent behov for å bli tatt vare på, og som fører til underdanig klengete atferd, og frykt for atskillelse…” Minst 5 kriterier av 8

9 Spm: Trenger du mange råd og forsikringer fra andre før kan ta dagligdagse avgjørelser? Eksempler? Årsak: Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser, så sant vedkommende ikke mottar en mengde råd og forsikringer fra andre.

10 Spm: Er du avhengig av andre msk for å klare deg på viktige områder i livet ditt. For eksempel økonomi, barneoppdragelse og boforhold? Gi meg eksempler på at mer enn alminnelige råd Årsak: Trenger andre til å ta ansvaret for de fleste vesentlige områder av livet.

11 Spm: er det vanskelig for deg å vise at du er uenig med andre, selv når du mener de tar feil? Gi meg noen eks på at du har gjort det, hva redd skal skje hvis uenig? Årsak: Vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre av frykt for å miste støtte eller aksept.

12 Spm: Er det vanskelig for deg å begynne med noe eller arbeide med oppg når ingen er der for å hjelpe deg? Gi meg noen eks. Hvorfor er det slik? Fordi du ikke er sikker på at du kan gjøre det riktig? Årsak: Har vansker med å sette i gang med prosjekter eller gjøre ting på egen hånd. NB: Skal handle om manglende selvtillit når det gjelder egne ”vurderinger” eller ”dyktighet”, heller enn mangel på motivasjon eller energi

13 Spm: Har du ofte frivillig tilbudt deg å gjøre ting som er ubehagelige? Eks? hva gjorde du? Hvorfor ? Årsak: Går ekstremt langt for å oppnå hjelp og støtte fra andre, enda så langt som til frivillig å gjøre ting som er ubehagelig. NB: Gjelder ”det å bli likt”, ikke andre intensjoner, som f eks. å få en bedre jobb.

14 Spm: Er det vanligvis ubehagelig å være alene? Gi noen eksempler. Hvorfor er det slik? Årsak: Føler seg uvel og hjelpesløs alene pga en overdreven frykt for ikke å være i stand til å ta vare på seg selv

15 Spm: Når et forhold tar slutt, trenger du da raskt å finne en annen du kan stole på? Fortell om det. Er det slik de fleste gangene? Årsak: Søker med stor iver etter et nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt

16 Spm: er du svært redd for å bli igjen alene uten noen til å ta vare på deg? Skjer det ofte at du bekymrer deg for dette? Årsak: Er urealistisk opptatt av frykten for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv

17 Forsvar: Regresjon og unngåelse Forlegging – oppmerksomheten dreies vekk fra pasienten og mot andre ”nære”. Reaksjonsformasjon – sinne mot dominerende andre, kan maskeres som bekymring og underkastelse. Idealisering – jo mer avhengig en føler seg, jo større er fristelsen til å idealisere.

18 Søker (stadig) oppmerksomhet (for sine plager), forståelse, omsorg og sosial kontakt (ikke like interessert i endring…). Jeg har fått et symptom! Symptomene kommer når det skjærer seg i primære relasjoner. ”The help rejecting complainer hører til her – den trygge erfaringen ved å mislykkes…. Denne holdningen bør utforskes tidlig i terapien Sekundærgevinster ved terapi?

19 Begge deler lav selvfølelse og sensitivitet for kritikk, men de reagerer forskjellig. De avhengige reagerer med ettergivenhet, de unnvikende trekker seg/unngår relasjoner av frykt for avvisning Når unnvikende er alene føler de seg ”frie”, når de avhengige er alene føler de at de ikke mestrer livet

20 Unnvikende handler om overdrevent sjenerthet, føler seg sosialt mislykket og uattraktive avhengig handler om overdrevne avhengighetsbehov.

21 Begge har vanskene med å være alene - separasjonsangsten, mens de ustabile reagerer med raseri, selvskading, manipulatorisk atferd, vil den avhengige reagere med underkastelse, klamrende atferd og snarlig erstatning av omsorgsfigur De ustabile sliter pga indre tomhet og tap av identitet, mens de avhengige sliter pga forestillingen om hjelpeløshet/inkompetanse (og at ingen er der til å hjelpe dem og gi dem omsorg/støtte).

22 Essens: Avhengig PF inneholder to dimensjoner (Gude, m.fl., 2006) 1. Dysfunksjonell tilknytning – behov for kjærlighet, fysisk og følelsesmessig nærhet til en tilknytningsperson, og protest mot og frykt for atskillelse fra denne 2. Selvopplevd inkompetanse – lav selvfølelse som skaper avhengighet – behov for råd, bekreftelse, støtte, samt underkastelse

23 Overbeskyttende foreldre – skaper forestillingen om at en ikke kan overleve uten mektige og beskyttende foreldre/andre. Autoritære foreldre – lærer barnet ”å se utover” for guiding og dirigering, og å underkaste seg andres ønsker Mye (kronisk) syk som barn, altså trengt mye Separasjonsangstlidelse som barn Essens: Ikke fått den selvtilliten på at de kan klare seg alene (stimulert autonomi).

24 Tidlig psykoanalytisk: oral driftsfiksering Senere ble driftsfokuset tonet ned: En konflikt mellom behovet for nærhet vs. protest mot/frykt for atskillelse fra denne. Utvikling fra symbiotisk til autonom (separasjon og individuasjon) (Mahler 1975 og Winnicot 1965)

25 Kognitiv teori: Personen har en automatisk tanke om ”mangel på kompetanse” og ”selv- devaluering”. Skjema: ”Jeg er sårbar, svak og hjelpeløs”. Resultat: attribusjon som skaper økt hjelpeløshet og avhengig atferd, som igjen forsterker selvbilde Sosial læringsteori: Passiv/avhengig atferd er belønnet, har blitt belønnet og blir sett av personen som sannsynlig for at vil bli belønnet


Laste ned ppt "Utredning med Scid 2. Avhengighet av andre mennesker er en naturlig del av det å være et menneske. Motpolen er ikke uavhengighet, men autonomi Patologiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google