Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«En god barnehagehverdag» Bergheim Friluftsbarnehage Oktober, 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«En god barnehagehverdag» Bergheim Friluftsbarnehage Oktober, 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 «En god barnehagehverdag» Bergheim Friluftsbarnehage Oktober, 2014

2 Forventninger Vi ønsker å gi barna et best mulig barnehagehverdag. Barna trenger da: god kommunikasjon fra de voksne faste rutiner forståelige regler samstemte voksne tydelige grenser og konsekvenser Godt samarbeid med foreldre Hvordan jobber vi for å få til dette?

3 God kommunikasjon Snakk på forhånd om hva som skal skje Avklar forventningene. Vi må ta oss tid til å lytte til hva barna ønsker og hva dem har tenkt og huske på at barn kommuniserer forskjellig. Vi skal være tydelig i beskjedene vi gir til barna. Vi gir dem valg der begge alternativene er valgbare. Eksempel….

4 Faste rutiner og regler Vi har faste aktiviteter Vi deler oss inn i grupper Vi har faste turområder Vi jobber frem gode regler inne og ute Vi trener på selvstendighet ved matsituasjoner, dogåing og påkledning. Eksempel…

5 Samstemte voksne og tydelige grenser og konsekvenser Vi jobber mye med å finne ut hvordan vi som voksne i Bergheim barnehage snakker med barna. Vi vil bli supergode på tilbakemeldinger til barna, og er mest opptatt av å ta barna i alt det gode de gjør Vi ønsker at barna skal møte tydelig grensesetting uansett hvem de er sammen med og at de opplever å møte de samme konsekvensene hvis de gjør noe de ikke bør gjøre. Viktig å si at nok er nok. Konsekvenser skal være tydelige, og skal ikke skape avstand, men nærhet.. Eksempel…

6 Trusselfri barnehage Trusler er også en metode for å få barnet til å gjøre sånn som vi vil. Vi truer med å ta fra barnet et gode for at de skal gjøre som vi sier. Vi truer med en form for straff. Eks: 1.Hvis ikke du/dere rydder rommet, så får du ikke ……. 2. Hvis ikke du kommer nå, så blir jeg nødt til å kjøre hjem uten deg. 3. Hvis du ikke spiser opp maten, så kommer reven å tar deg(veldig gammeldags)

7 Trusselfri barnehage Vi ønsker å unngå bruk av trusler, fordi vi mener det er med på å skape: Usikkerhet Frykt Avstand Uønsket atferd i sosialt samspill(de begynner å bruke trusler ovenfor barn og voksne selv)

8 Trusselfri barnehage Vi har mer tro på belønning og fokus på det vi ønsker at barnet skal gjøre Eksempler: 1. Når du/dere har ryddet rommet, så skal du få ……… 2. Nå kan du få lov å sette deg i bilen, så skal vi kjøre hjem sammen** 3. Når du har spist deg god og mett, så kan vi …./så kan du….. ***

9 Godt samarbeid med foreldre Vi er åpne for å kunne ta opp vanskelige tema med hverandre Vi gir viktige beskjeder om barna til hverandre Vi snakker ikke over hodet på barna i barnehagen Vi jobber sammen med å avklare forventninger til barnehagehverdagen som barnet har Det er i barnehagen vi tar opp ting, eller så kan vi sende mail eller sms.


Laste ned ppt "«En god barnehagehverdag» Bergheim Friluftsbarnehage Oktober, 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google