Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MILJØTERAPI VED DEPRESJON KONSTITUERT AVDELINGSSYKEPLEIER HILDE KJØNIGSEN ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, VARDÅSEN, POST B-NORD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MILJØTERAPI VED DEPRESJON KONSTITUERT AVDELINGSSYKEPLEIER HILDE KJØNIGSEN ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, VARDÅSEN, POST B-NORD."— Utskrift av presentasjonen:

1 MILJØTERAPI VED DEPRESJON KONSTITUERT AVDELINGSSYKEPLEIER HILDE KJØNIGSEN ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, VARDÅSEN, POST B-NORD

2 Depresjon hos eldre Vanlig Underdiagnostisert Underbehandlet Varer lenger Stor tendens til tilbakefall Høy grad av uførhet Like god behandlings- respons som hos yngre Stor suicidalfare Økt dødelighet Krever en aktiv holdning til behandling

3 SYMPTOMER Nedsatt (eller økt) appetitt Søvnløshet eller økt søvnbehov Tap av interesse og glede Manglende energi/ tiltakslyst Sosial isolasjon/ tilbaketrekking Redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse Nedsatt konsentrasjon Mage-tarmproblemer (obstipasjon) Mimikkfattig, lang latenstid

4 ÅRSAKER TIL DEPRESJON Tap av viktige personer Tap av kroppsfunksjoner Fysisk sykdom eller skade Stress, flytting, skilsmisse, pensjonering Ensomhet Medikamenter

5 BEHANDLING Samtaler Kognitiv terapi Psykoedukativ tilnærming Psykoterapi Støtteterapi Miljøterapi Medikamenter mm

6 OBSERVASJONER I POSTEN Grad av synlig tristhet Søvnmengde- kvalitet på søvn Appetitt Konsentrasjonsevne Psykisk og motorisk treghet Suicidale tanker Motorisk ro eller uro Evnen til initiativ og egenomsorg

7 DEFINISJON AV MILJØTERAPI Miljøet skapes av personalets holdninger, handlinger, ytringer, tanker og følelser, slik disse viser seg i samspill med pasientene og oppleves av disse. Miljøet skapes også av bidrag fra pasienter og personaler innenfor fysiske bygningsmessige og rommessige rammer, hvor også bygningens beliggenhet og fysiske omgivelser er en virksom faktor. For mennesker med psykisk sykdom er miljøterapi å være og handle i og utenfor postmiljøet over tid. ( Gundersen i ”miljøterapi, en modell for tenkning, holdning og handling i en psykiatrisk institusjon”)

8 GUNDERSONS 5 FUNKSJONER 1. Containment/ beskyttelse 2. Support/ støtte 3. Struktur 4. Involvement/ engasjement 5. Validation/ gyldiggjøring

9 BESKYTTELSE Ivaretakelse, trygging, opprettholde fysisk velvære. Hensikt: styrke pasientens indre kontroll, realitetsteste allmaktstroen på egen destruktivitet. Kan virke hindrende på aggressive handlinger, homocid, suicid samt kan motvirke farene for fysisk reduksjon, farlige ulykker/ uhell. For mye beskyttelse kan motvirke initiativ og håp hos pasienten, samt øke isolasjonen

10 STØTTE Bevisste tiltak fra det sosiale nettverk for at pasienten skal føle seg bedre, øke selvfølelsen, få en følelse av sikkerhet. Hensikt: få pasienten til å føle velvære og sikkerhet, føle mindre fortvilelse og angst. For mye støtte kan fiksere pas følelse av inkompetanse og avhengighet, en oppfatning at ansvar for egne problem og deres løsninger ligger hos andre.

11 STRUKTUR Alle aspekter ved miljøet som legger vekt på forutsigbarhet for tid, sted, person. Gir trygghet for pasientene i forhold til omgivelsene, verken fare for å bli invadert eller overlatt til seg selv. Hensikt: fremme forandring i sosialt uheldige symptomer og handlingsmønstre, hjelpe pasienten å se konsekvenser. Hvis for mye struktur kan det maskere psykopatologi, dvs pasienten er lite forberedt på å takle den mindre strukturerte verden utenfor. Kan kvele pasientens skaper evne og selvhevdelse.

12 Eksempel på ukeplan 1 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 9.00 Frokost 10.30 Sang i salen12.00 Legevisitt11.00 Samtale 13.00 Middag 14.00 Tur m/følge 15.30 Kaffe 18.30 Aftens

13 Eksempel på ukeplan 2 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 8.55 Morgentrim 9.00 Frokost 10.30 Tur alene9.45 Fellesmøte10.30 Tur alene9.45 Fysioterapi9.45 Samtale 12.00 Samtale10.30 Busstur12.00 Legevisitt10.30 Trim i salen11.00 Tur m/følge 13.00 Middag 12.30 Spill på stua11.30 Kirkekafe 14.00 Tur m/følge14.00 Samtale13.00 Middag 15.30 Kaffe 18.30 Aftens

14 ENGASJEMENT Prosesser som får pasienten til å være aktivt med i og delta i sine sosiale omgivelser. Hensikt: gjøre bruk av og styrke pasientens ego og modifisere de mønstre som hindrer pasienten i god samhandling med andre. Pasienten føler seg kompetent og respektert. Hvis det er for mye engasjement, kan noen pasienter føle seg invadert og skremt.

15 GYLDIGGJØRING En avdelingsprosess som bekrefter en pasients individualitet. ( metode: se eget ark) Personalet må akseptere regresjon, utilstrekkelighet eller en pasients symptomer som meningsfulle uttrykk som ikke skal ignoreres eller stoppes. Hensikt: understreke individets egenart og understøtte den økende toleranse for tap og for opplevelsen av ensomhet. Hjelp til å utvikle evnen til nærhet og mer konsolidert identitet.

16 Gyldiggjøring- metode Vie oppmerksomhet til individualisert behandlingsprogrammering Vise respekt for pasientens rett til å være alene/ ha hemmeligheter Ha hyppige eksplorative samtaler på 2-mannshånd Gi pasienten anledning til å mislykkes Legge vekt på tap Oppmuntre folk til å operere på grensen av sin yteevne


Laste ned ppt "MILJØTERAPI VED DEPRESJON KONSTITUERT AVDELINGSSYKEPLEIER HILDE KJØNIGSEN ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, VARDÅSEN, POST B-NORD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google