Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transportplan IHR – Bodø 04.03.201 Transportplan Indre Helgeland Regionråd - Innspill til NTP og Regional Transportplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transportplan IHR – Bodø 04.03.201 Transportplan Indre Helgeland Regionråd - Innspill til NTP og Regional Transportplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transportplan IHR – Bodø 04.03.201 Transportplan Indre Helgeland Regionråd - Innspill til NTP og Regional Transportplan

2 I Fakta Helgeland 18 Kommuner, 77 135 Innbg, 17936 km2, 3 Regionråd Regionrådinnbyggere Areal Kommuner Sør-Helgeland13 100 3 184 km2 5 Helgeland27 543 3 563 km2 7 Indre-Helgeland 36 492 11 187 km2 6 (Kilde: SSB 01.01.10)

3 Indre Helgeland Region 6 kommuner på Indre og Nord-Helgeland -Største region. (befolkning – areal) -Nord-Norges 3. største By -Større landområde enn Rogaland Fylke Kyst og innland Knutepunkt for alle transportgrener Stor enighet mellom alle kommuner i regionen i trafikk- og transportspørsmål

4 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Transportplan - IHR Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til samfunnsutvikling Bygger på målstrukturen i NTP Omfatter alle transportområder Viderefører Transportplan Helgeland – fase I. Delprosjekter for å utrede, kartlegge og dokumentere. Samlet plandokument som vil kunne inngå som del i RTP-Nordland

5 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Veitransport E6 - Egen plan E12- Forlenging av >25m Fv12, Fv17- Mest trafikkerte forbindelse mellom E6 og kyst. - Bustneslia - Største flaskehals denne vinteren (se eget prosjekt) - Utbedring/investering Sjonfjellet Rv73, - Stor trailertransport / søker prøveordning med 25m vogntog FV808- Ferdigstillelse løsning fergeforb. Hemnesberget Leirvika FV 806 Korgen-Bleikvassli

6 Nord-Helgeland

7 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Utredninger: -Framkommelighet og reduksjon i reisetid Lovund – Mo i Rana (Ferdig fra Asplan Viak ) -Godsstrømanalyse Kyst – innland på Nord-Helgeland (ferdigstilles vår 2011) -Tilbringerruter ny flyplass. -Nye fergeleier i Nesna og Lurøy ( Utredning ifbm. nytt fergeleie på Tonnes – ferdigstilt) -Godsstrøm Videre utredningsprogram: - Samarbeide med fylkeskommunen om videre utredningsbehov

8 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Båtruter og havner – Mo Stamnetthavn, Jernbane,Fly,E6,E12 – Nesna Trafikkhavn (Hurtigrute,Hurtigbåt, stykkgods) – Stokkvågen/Tonnes Trafikkhavn (Lurøy- Træna) Status Enighet mellom alle kommuner i regionen Entydig definerte transportknutepunkt Store volum øst-vest i regionen Utredninger: - Godstømsanalyse kyst/innland. - Nye fergeleier (Lurøy og Nesna)

9 Mo i Rana Havn Nasjonal stamnetthavn Intermodalt knutepunkt for Helgeland Til/fra E12 med godkjenning for 25,25m modulvogntog. Ca. 3,5 mill tonn over kai pr. år.

10

11 Hurtigruta / Hurtigbåtnettet Nesna er regionens felles knutepunkt. Persontrafikk - studenter - ukependling Gods – ferskvare/kjøl-frys - produkter fra/til kyst-nord Gods – annet - ”restgods” Nesna-Rana-Hemnes => Koordinering mot hurtigbåter og omlasting av stykkgods.

12 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Luftfart. - Røssvoll flyplass utdatert og må erstattes. - Regional enighet om bygging av Polarsirkelen Lufthavn. Utredninger - Omfattende utredningsprogram utført på oppdrag av kommunene, Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Nordland Fylkeskommune, SD m.m.

13

14 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Jernbane. - Utfordringer knyttet til banelegeme, kryssningsspor,fjernstyring og materiell. - Behov for styrket lokaltogtilbud Grane – Mo i Rana (lokale stoppesteder) - Sovevogntilbud Mo-Mosjøen - Tilbringertjeneste Polarsirkelen Lufthavn. Utredninger: Infrastruktur knyttet til ny flyplass i Rana. Jernbaneforbindelse til Sverige. (eget prosjekt i samarbeid med Västerbotten

15 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Knutepunkt - Regionale knutepunktfunksjoner for gods- og personransport. - Ny stor flyplass gir nye muligheter for en mer helhetlig transportstruktur. Utredninger: Transportbedriftene Næringslivets behov for effektive transportløsninger

16

17 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Norområdesatsing og transportkoridor mot øst. - Nært samarbeid mellom regionen og Västerbotten i Sverige - Organisert samarbeid knyttet til E-12 og Rv73 - Svensk ønske om å bruke norsk havn til utskiping av gods/e.malm - Sveriges regjering har søkt EU om TEN-status for E-12 Utredninger: Utvikling av øst-vestkorridorer- mulighetsstudier Helgelands plass i Nordområdesatsingen

18 Utviklingsområder  E12 og TEN status

19 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011 Takk for oppmerksomheten!

20 Transportplan IHR – Bodø 04.03.2011

21


Laste ned ppt "Transportplan IHR – Bodø 04.03.201 Transportplan Indre Helgeland Regionråd - Innspill til NTP og Regional Transportplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google