Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Hva betyr festivalene for Helgeland Ordfører Geir Waage Leder i indre Helgeland Regionråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Hva betyr festivalene for Helgeland Ordfører Geir Waage Leder i indre Helgeland Regionråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Hva betyr festivalene for Helgeland Ordfører Geir Waage Leder i indre Helgeland Regionråd

2 I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Festivalene ER kultur, næring og regionbygging. Festivalene ER viktig for kommunene og for regionen. Festivalene er med å forme vår oppfatning av hva Rana og Helgeland ER!

3 I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Direkteverdi verdi for deltakere – publikum, aktører og ildsjeler opplevelser som skaper trivsel. Ringvirkninger lønnet og ulønnet innsats med arrangementene gir verdiskapning i lokalsamfunnet økt omsetning for lokalt næringsliv innen hotell, restaurant og transport. (eks. Trænafestivalen gir også direkte ringvirkninger i Rana.) Omdømme og profilering Vanskelig å måle i kroneverdi, men viktig både for næringsliv og lokalsamfunn. Er med å bevisstgjøre vår egen befolkning om kvaliteter vi har. Innen alle disse områdene kan Kommuner, region og næringsliv samarbeide for å utnytte potensialet bedre!

4 I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Det offentliges rolle. Festivalene berører viktige sider av kommunal og regional - Kulturpolitikk - Næringsutvikling - tilrettelegging av arena og infrastruktur. Et godt samarbeid mellom kommune/region og de ulike ildsjelene og arrangørene gir store verdier tilbake. Dette skal vi i vår region være oss bevisst! Not everything that counts can be counted, Albert Einstein

5 I Arbeidsdeling Kommuner og region kan i begrenset grad gå direkte inn med driftsstøtte til arrangement og drift av festivalene. Den enkelte festival må finne sitt særpreg og stå for arrangementene ut fra sine egne prioriteringer. Derimot kan vi samarbeide om å lage gode rammebetingelser for festivalene. Samarbeide med festivalene opp mot fylkeskommunen og andre eksterne fiansieringsmuligheter. Eksempelvis vil utforming av kommunale parkanlegg, bygninger m.m. slik at de er funksjonelle for festivalenes behov kunne inngå i kommunens prioriteringer. Samarbeid med teknisk/bydrift er viktig. Her er Rana og Partnerskap Indre Helgeland sin satsing på et hensiktsmessig festivalområde som er arena for ”Verket” et godt eksempel.

6 I Satsingsområder for Indre Helgeland Regionråd Kompetanse Fornyelse – produktutvikling – skaping av arbeidsplasser. Regionbygging Infrastruktur Kompetanse Festivalene behøver i ulik grad å hente inn kompetanse – og de utvikler kompetanse som kan komme andre sektorer til gode. Fornyelse – produktutvikling – skaping av arbeidsplasser. Dette er et sentralt satsingsområde der regionen bruker ressurser bl.a. gjennom partnerskapsavtalene med fylkeskommunen. Her kan samarbeid om utviklingsprosjekter være aktuelt. OBS: - ordningen tillater ikke støtte til ordinær drift.

7 I Regionbygging Aktuelle samarbeidsprosjekter mellom festivalene og kommune/region på Helgeland for å styrke hverandre gjennom profilering og systematisk omdømmebygging. Infrastruktur Et stort og omfattende arbeidsområde der både lokale tiltak og felles innsats bl.a. opp mot fylkeskommunale og statlige aktører inngår. Om festivalene klarer å finne gode samarbeidsformer mellom de ulike festivalenes ønsker og behov – vil mulighetene for å være en aktør som påvirker utviklingsarbeidet på Helgeland være stort.

8 I Takk for oppmersomheten !


Laste ned ppt "I Festivalseminar 29. 0kt 2010 Hva betyr festivalene for Helgeland Ordfører Geir Waage Leder i indre Helgeland Regionråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google