Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Iglemyr skole 02. Februar 2016 Christian Asserson, Leder FAU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Iglemyr skole 02. Februar 2016 Christian Asserson, Leder FAU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Iglemyr skole 02. Februar 2016 Christian Asserson, Leder FAU

2 Agenda Hvem er FAU? Hvorfor FAU? Hva jobber FAU med? Hvor finner du FAU? Bokinnsamling 2016 Foreldreundersøkelsen 2015/2016

3 Hvem er FAU? 1. trinn Tanja Thorarensen, Bente Hegelstad, Annelene Pengerud (vara) 2. trinn Christian Asserson (leder), Mette Haugvaldstad (kasserer), Hilde Bakka Lobekk (vara) 3. trinn Hege Olsen, Ragnhild Richter, Anne Grethe Fjetland (vara) 4. trinn Charles Tjessem, May-Linda Hamm (nestleder), Thorunn Thorsdottir (vara) 5. trinn Inger Johanne Anda, Sten Vidar Torp (sektretær), Gro Solheim Tønnessen (vara) 6. trinn Mari Rostrup Skogøy 7. trinn Eli Ann Handeland, Ingunn Anda Haug, Trond Sigve Hestholm (vara)

4 Arbeidsgrupper i FAU 17. mai Bente Hegelstad, Mette Haugvaldstad, Inger Johanne Anda Åpent hus Hege Olsen, Ragnhild Richter, Mari Skogøy, Tanja Thorarensen Trafikkpatrulje Eli Ann Handeland, Ingunn Anda Haug SFO – Tanja Thorarensen KFU (Kommunalt foreldreutvalg) – Charles Tjessem SU – Christian Asserson, May-Linda Hamm

5 Hvorfor FAU? Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Arbeidsområder for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet Les mer på www.fug.no

6 Hva jobber FAU med? Møter siste mandag i mnd (unntatt juni, juli og desember) Rektor deltar på alle møtene – godt samarbeid! Tar opp saker av interesse for foreldrene, f.eks Mobbing og elevenes hverdag på skolen Trafikksituasjonen i nærområdet (også dialog med bydelsutvalg) Økonomien til skolen og hvordan dette påvirker skolehverdagen Planlegging og gjennomføring av åpent hus, trafikkpatrulje og 17. mai Leirskole (inntekter fra åpent hus går til å dekke buss til leirskolen) Skitur Lekser SFO Forsøker å holde oss oppdatert på hva som skjer i nærmiljøet

7 Hvor finner du FAU?

8

9

10 Suksesskriterier Godt samarbeid mellom skole og FAU Godt samarbeid med alle foreldrene Engasjerte foreldre som ønsker en god hverdag for sine barn Være gode forbilder i og utenfor skolen, i hjemmet, i trafikken og blant dem man snakker med – spill skolen god Ta kontakt med FAU hvis du har spørsmål eller ønsker at vi skal involvere oss i noe!

11 Bokinnsamling 2016 FAU mottok søknad om økonomisk støtte til kjøp av bøker til skolebibliotek Godt formål, godt initiativ – dette støtter vi! Gjennomfører bokinnsamling i dag og tirsdag 9. februar kl 18-20. Bøker som ikke blir beholdt av biblioteket her, vil doneres videre. Gjennomfører pengeinnsamling til kontonummer 6311.12.82511 Håper på mye støtte fra foreldre på dette!

12 Foreldreundersøkelsen 2015/2016 Gjennomført november/desember 2015. Svarprosent ca 50%. Går på hvordan vi foreldre opplever skolen, og hvordan vårt inntrykk av våre barns skolehverdag er. Gjennomføres årlig, noe som gir gode data for å måle endringer fra ett år til neste år, både positiv og negativ retning

13 Foreldreundersøkelsen 2015/2016 På de grunnleggende spørsmålene om mitt barn trives på skolen, er interessert i skolen og gleder seg til å gå til skolen, så scorer Iglemyr skole høyt. Tilnærmet 100% er enig med dette, veldig bra! I forhold til forrige skoleår er det forbedringer på stort sett alle områder. Scorer høyt sammenlignet med Sandnes Kommune Er det forbedringspotensial på noen områder? Veiledning fra skolen om hvordan foreldre kan hjelpe barn med lekser Opplevelsen av arbeidsro i timene Kommunikasjon mellom skole og foreldre vedr faglig og sosial utvikling hos barna SFO scorer relativt svakt. FAU har tett dialog med SFO og har tatt opp flere problemstillinger. Mye er tatt tak i, og tilbakemeldingene er positive. Rektor er svært imøtekommende, og det er god dialog mellom FAU og skolen

14

15 Avslutningsvis Ta kontakt hvis det skulle være noe Kom gjerne med tips til aktuelle saker eller aktiviteter vi bør se nærmere på Engasjer deg for at ditt barn skal få en bedre skolehverdag

16 Takk for meg!


Laste ned ppt "Foreldremøte Iglemyr skole 02. Februar 2016 Christian Asserson, Leder FAU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google