Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om vannhåndtering Teknologidagene Trondheim, 22.10.13 Joakim Sellevold Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om vannhåndtering Teknologidagene Trondheim, 22.10.13 Joakim Sellevold Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om vannhåndtering Teknologidagene Trondheim, 22.10.13 Joakim Sellevold Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet

2 Bakgrunn Utbyggingsprosjektet E6 Biri – Otta har sterkt fokus på vannhåndtering Vannhåndteringen har et helthetlig fokus – ser på håndtering av vann opp- og nedstrøms Samarbeid med NIFS DP5 innledet våren 2013, rett før pinseflommen

3 Pinseflommen 2013 Østlandet rammet av flom, vassdragene rundt Gudbrandsdalen særlig hardt rammet Mye vann i sideterrenget, med kraftig erosjon og massetransport Mange forskjellige aktører ble rammet

4 Aktører Statens vegvesen Jernbaneverket NVE Fylkeskommunen Kommunene Grunneiere – Boliger, næringsområder, landbruk, skogbruk og veier

5 Utfordringer Erosjon og massetransport Gjentetting Forskjellige dimensjoner langs ett og samme vassdrag Foto: Kari Utgaard/dg.no

6 Erosjon

7

8

9 Avsetning og gjentetting

10

11

12

13 Avledning av vassdrag

14

15 Resultater Erosjon er størst i tilknytning til menneskelige inngrep som veier, jordbruksarealer og boligområder Stor variasjon i tiltak mot erosjon av selve vannveien og skjøtsel av vegetasjon i vassdragene Stor erosjon der vann blir omdirigert til nye områder

16 Resultater Erosjon medfører avsetninger nær stikkrenner og kulverter og selv de største dimensjonene var ofte delvis tettet Stor variasjon i dimensjon langs samme vassdrag (400 mm – 1200 mm) Stor forskjell i driftsrutiner – rensk sluttet gjerne der veien byttet eier/forvalter

17 Samarbeid Grad og form av samarbeid mellom aktører varierer trolig mye fra prosjekt til prosjekt, og fra aktør til aktør

18 Planlagt arbeid NIFS DP 5.2 innleder samarbeidsprosjekt med alle aktuelle aktører med tilknytning til vannhåndtering i Gudbrandsdalen Oppstart 6. desember 2013

19 Mål Involvere aktuelle aktører i samarbeidsgruppe Oversikt og sammenligning av teknisk regelverk, retningslinjer og rutiner Oversikt over samarbeidsrutiner og informasjonflyt mellom aktører Komme med anbefalinger for samarbeidsform i planlegging, utbygging og driftfase

20 Spørsmål? Takk for meg


Laste ned ppt "Samarbeid om vannhåndtering Teknologidagene Trondheim, 22.10.13 Joakim Sellevold Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google