Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen

2 KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km Rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg, en strekning på 14 km. Berørte kommuner: –Melhus –Midtre Gauldal –Rennebu –Oppdal

3 Rute 6a Strekningen som skal analyseres er en liten del av rute 6a E6 totalt er på 827 km

4 Oversikt Trafikkmenger

5 Oversikt over trafikktall på E6 FylkeVeg< 40004000 - 79998000 - 1199912000 - 19999>=20000Sum AkershusE6 307944039271186 OsloE6 95310611732119335 HedmarkE6 32831236755296 70946 OpplandE6684881018101362329636 213557 Sør-TrøndelagE665.34054.74021.7207.34017.890167030 Sør-TrøndelagE639 %33 %13 %4 %11 %

6 Utviklingen i antall tunge kjøretøy E 6 Grønnbakken – tunge kjt. ÅrÅDT Endring i % fra 2003 20031830 200421819 200523428 200622624 200728556 200827550 200924836 E6 i Sør-Trøndelag er i tillegg til å være en viktig gjennomgående rute for tungtrafikken, også en viktig rute for næringslivet langs E6 som transportåre mot regionhovedstaden Trondheim.

7 Transportfordeling Trondheim VegJernbaneSjøSum Inn til3 698 000477 0001 095 0005 270 000 Ut fra2 972 000371 000196 0003 539 000 Gjennom1 689 000399 000-2 088 000 Sum8 359 0001 247 0001 291 00010 897 000 Prosentvis fordeling771112100 Jernbanen utgjør 11 % av den totale tungtransporten til/fra og gjennom Trondheim, mens vegnettet står for 77 % av transportmengden.

8 Mangler vegnormalstandard FylkeVegLENGDE (m) OpplandE6297.379 Sør- TrøndelagE6110.000

9 Redusert hastighet Veg506070 E664401334053658 Rv. 387610453655

10 Reisetid OsloHamarGjøvikLillehammerOttaOppdalTrondheim Oslo1:582:042:374:206:108:07 Hamar0:470:572:404:306:27 Gjøvik0:422:254:156:11 Lillehammer1:473:375:34 Otta1:523:49 Oppdal 1:57

11 Ulykker - skadekostnad StrekningLengde ÅDT (kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen) Antall ulykker Drepte Hardt skadd e Registrert skadekostnad (mill.kr/ km og år) E6 Oppland gr -Ulsberg 66,72820765260,97 E6 Ulsberg-Støren 42,84330823181,14 E6 Støren-Klett 3893801166241,98 E6 Klett-Tonstad 6,92392054032,08 E6 Tonstad-Ranheim 12,537700161183,71 E6 – sum Region midt 48915791,49 Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg 13,52200211131,63

12 E6: Ulykker i perioden 2002-2009 Registrert i alt 632 ulykker med til sammen 1081 drepte/skadde personer. 14 dødsulykker med 15 drepte personer, hvorav 8 av disse ulykkene var møteulykker. Dominerende ulykkestyper: –ulykker med samme kjøreretning ca 41 % –utforkjøringsulykker ca 25 % –møteulykker ca 15 %. –Hele 78 % av alle drepte og hardt skadde på disse vegene var involvert i en møte- eller utforkjøringsulykke.

13 Rv3 i Sør-Trøndelag Registrert 21 ulykker med 45 drepte/skadde personer. 10 av ulykkene var møteulykker og 10 var utforkjøringsulykker. 1 av de 21 ulykkene var dødsulykke. I tillegg skjedde det 7 ulykker med 13 hardt skadde personer. Av de 8 ulykkene med drepte/hardt skadde var 4 ulykker møteulykker og 4 ulykker utforkjøringsulykker.

14 Firefeltsutbygging mellom Støren og Skjerdingstad Prosjektet E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad –Kommundedelplan i gang –Strekningen er 23 km –Alternativene er mange og det foreligger flere ulike tunnelvarianter –Kostnadene varierer fra 2,3 mrd til 4 mrd –Nettonytte/kr varierer fra: - 0,98 til +0,69 –Inngrep i dyrka mark: 358 da til 840 da

15

16 HP 2010-2019 1.E6 Oppdal sentrum 2.E6 Vindalsliene – Korporals bru 3.E6 Ulsberg – Berkåk - Løklia 4.Rv. 3 Korsan - Gullikstad E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad under planlegging Korsan - Gullikstad Ulsberg – Berkåk - Løklia Håggåtunnelen-Skjerdingstad

17 Prosjektorganisering Prosjekteier Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Styringsgruppe Kjetil Strand leder Ingvar Tøndel Ulf Haraldsen Samarbeidsgruppe Kommuner Fylkeskommune Fylkesmann Næringsliv Miljøorganisasjoner Lokale pådrivere Prosjektgruppe Jill Hammari Sveen (svv) Prosjektleder NN (konsulent) Marit Danielsen (svv) Raymond Siiri (Jernbaneverket) Leif Skorem (svv) Lars Erik Sira (svv) Tore Moan (svv) Arbeidsgruppe Konsulent Fagressurser i svv


Laste ned ppt "KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google