Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen

2 KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km Rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg, en strekning på 14 km. Berørte kommuner: –Melhus –Midtre Gauldal –Rennebu –Oppdal

3 Rute 6a Strekningen som skal analyseres er en liten del av rute 6a E6 totalt er på 827 km

4 Oversikt Trafikkmenger

5 Oversikt over trafikktall på E6 FylkeVeg< >=20000Sum AkershusE OsloE HedmarkE OpplandE Sør-TrøndelagE Sør-TrøndelagE639 %33 %13 %4 %11 %

6 Utviklingen i antall tunge kjøretøy E 6 Grønnbakken – tunge kjt. ÅrÅDT Endring i % fra E6 i Sør-Trøndelag er i tillegg til å være en viktig gjennomgående rute for tungtrafikken, også en viktig rute for næringslivet langs E6 som transportåre mot regionhovedstaden Trondheim.

7 Transportfordeling Trondheim VegJernbaneSjøSum Inn til Ut fra Gjennom Sum Prosentvis fordeling Jernbanen utgjør 11 % av den totale tungtransporten til/fra og gjennom Trondheim, mens vegnettet står for 77 % av transportmengden.

8 Mangler vegnormalstandard FylkeVegLENGDE (m) OpplandE Sør- TrøndelagE

9 Redusert hastighet Veg E Rv

10 Reisetid OsloHamarGjøvikLillehammerOttaOppdalTrondheim Oslo1:582:042:374:206:108:07 Hamar0:470:572:404:306:27 Gjøvik0:422:254:156:11 Lillehammer1:473:375:34 Otta1:523:49 Oppdal 1:57

11 Ulykker - skadekostnad StrekningLengde ÅDT (kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen) Antall ulykker Drepte Hardt skadd e Registrert skadekostnad (mill.kr/ km og år) E6 Oppland gr -Ulsberg 66, ,97 E6 Ulsberg-Støren 42, ,14 E6 Støren-Klett ,98 E6 Klett-Tonstad 6, ,08 E6 Tonstad-Ranheim 12, ,71 E6 – sum Region midt ,49 Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg 13, ,63

12 E6: Ulykker i perioden Registrert i alt 632 ulykker med til sammen 1081 drepte/skadde personer. 14 dødsulykker med 15 drepte personer, hvorav 8 av disse ulykkene var møteulykker. Dominerende ulykkestyper: –ulykker med samme kjøreretning ca 41 % –utforkjøringsulykker ca 25 % –møteulykker ca 15 %. –Hele 78 % av alle drepte og hardt skadde på disse vegene var involvert i en møte- eller utforkjøringsulykke.

13 Rv3 i Sør-Trøndelag Registrert 21 ulykker med 45 drepte/skadde personer. 10 av ulykkene var møteulykker og 10 var utforkjøringsulykker. 1 av de 21 ulykkene var dødsulykke. I tillegg skjedde det 7 ulykker med 13 hardt skadde personer. Av de 8 ulykkene med drepte/hardt skadde var 4 ulykker møteulykker og 4 ulykker utforkjøringsulykker.

14 Firefeltsutbygging mellom Støren og Skjerdingstad Prosjektet E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad –Kommundedelplan i gang –Strekningen er 23 km –Alternativene er mange og det foreligger flere ulike tunnelvarianter –Kostnadene varierer fra 2,3 mrd til 4 mrd –Nettonytte/kr varierer fra: - 0,98 til +0,69 –Inngrep i dyrka mark: 358 da til 840 da

15

16 HP E6 Oppdal sentrum 2.E6 Vindalsliene – Korporals bru 3.E6 Ulsberg – Berkåk - Løklia 4.Rv. 3 Korsan - Gullikstad E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad under planlegging Korsan - Gullikstad Ulsberg – Berkåk - Løklia Håggåtunnelen-Skjerdingstad

17 Prosjektorganisering Prosjekteier Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Styringsgruppe Kjetil Strand leder Ingvar Tøndel Ulf Haraldsen Samarbeidsgruppe Kommuner Fylkeskommune Fylkesmann Næringsliv Miljøorganisasjoner Lokale pådrivere Prosjektgruppe Jill Hammari Sveen (svv) Prosjektleder NN (konsulent) Marit Danielsen (svv) Raymond Siiri (Jernbaneverket) Leif Skorem (svv) Lars Erik Sira (svv) Tore Moan (svv) Arbeidsgruppe Konsulent Fagressurser i svv


Laste ned ppt "KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google