Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moss kommune Hva betyr forslaget for kommunenes ledelse og forvaltning? Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moss kommune Hva betyr forslaget for kommunenes ledelse og forvaltning? Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moss kommune Hva betyr forslaget for kommunenes ledelse og forvaltning? Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400

2 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens nedbør Ekstreme nedbør, tette flater = store overvannsmengder Fare for omfattende skader på bygninger, infrastruktur og anlegg. Tiltak må planlegges ut fra hvilke nedbørsmengder som er påregnelige.

3 Plan- og bygningsloven Prioritering, samarbeid og ansvarsplassering innad i kommunen. Utvalgets anbefalinger Endringer i plan –og bygningsloven, SAK, TEK10 og kartforskriften Kostnader Avhenger av lokale forhold Administrative kostnader Overvann i planleggingen og i byggesak

4 Krav om tilknytning til eksisterende avløpsanlegg og overvannshåndtering Behov å gi pålegg frakopling Anbefaling Ny lovbestemmelse: Forurensningsloven §22a Kostnader Administrative kostnader. Private kostnader og det må påregnes forberedelse av klagesaker. Overvannstiltak i eksisterende bebyggelse

5 Rett og plikt til tilknytning til avløpsanlegg Abonnementsvilkår Utvalgets vurderinger Behov for definere avløpsanlegg i forurensningsloven § 21 - Dissens Grensesnittet til kommunalt eierskap Kostnader Forholdet til sanitærbestemmelsene

6 Forholdsregler mot naturskader i plan Sikkerhetskrav for flom ses i forhold til sikkerhetskrav mot overvannsskader Veiledende dimensjoneringskrav for overvannsanlegg Utvalgets forslag Sikkerhet mot overvannsskader for ny bebyggelse Sikkerhet mot overvannsskader i eksisterende bebyggelse Kostnader Sikkerhetskrav mot overvannsskader

7 Hvordan forurenses overvann? Hvor mye forurensning kommer med overvannet, og må det renses? Utvalgets forslag Behov for endring i forskrift Kostnader Tømming av sandfang kan ikke belestes selvkost For tømmeoppdrag som omfatter flere sandfang 800 - 1300 per sandfang. Tømming av enkelt- kummer 3000 per kum. Forsiktig anslått til 0.5 til 1 mill Krav for å hindre forurensning

8 Standard for drift og vedlikehold av vei Rør, ledninger og annet utstyr i veg Noen forutsetninger for å avlede vann i vei og gate Obs, obs ansvar for skade dersom grøfter defineres som avløpsanlegg Utvalgets vurderinger Kostnader Kost nytte må vurderes Betydelige kostnader ved lovfesting av et objektivt ansvar Avledning av overvann i veier og gater

9 Skyldansvar - objektivt ansvar Forurensningsloven § 24a Kommunens ansvar for skader som følge av mangelfull planlegging Bevisbyrdereglene Utvalgets vurderinger Dissens Kostnader Betydelige Kommunene vil komme til å mangle de nødvendige insentivene. De «flinkeste» kommunen vil komme dårligst ut økonomisk. Ansvar for skade NB – Dissens

10 Hvem har ansvaret????

11 Finansiering av overvannstiltak Gebyrfinansiering Rettslige rammer for vann- og avløpsgebyret Eget overvannsgebyr - nødvendige kostnader - en fast og en variabel del Gebyrpliktig eiendom Kostnader Finansiering av overvannstiltak

12 Kommunen må sørge for planlegging og gjennomføring Staten bistå med deler av kunnskapsgrunnlaget og analyseverktøyene. Forslag til styrket statlig samordning NVE ivaretar oppfølgning av sikkerhetskrav for overvann Kostnader Overvannsmyndighet

13 Oppsummert: Hvilke spørsmål er de viktigste for kommunens ledelse og forvaltning? - Forvaltningsoppgavene herunder samordning mellom virksomheter - Økonomi - Finansiering - Sektorlov


Laste ned ppt "Moss kommune Hva betyr forslaget for kommunenes ledelse og forvaltning? Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google