Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hensikten med gruppearbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hensikten med gruppearbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hensikten med gruppearbeidet
Definere felles prioriterte behov og best mulig anvendelse av statlige midler på klimatilpasningsarbeidet. Handlingsprogrammene med sine tiltak skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer.

2 1. Hva må til for å gjennomføre tiltakene i handlingsprogrammene?
Etterlyser konkrete anbefalinger fra statlige myndigheter: om hvilket klimascenarier som bør legges til grunn for det videre arbeidet i kommunene når det gjelder havnivåstigning metode for å utvikle fremtidsbilder Savner klart regelverk når det gjelder overvannshåndtering Hjelp til å vurdere: sårbarhet i forhold til havstigning, styrtregn og stormflo hva er akseptable risiko Kommunisere usikkerhet

3 2a. Aktuelle samarbeidspartnere i forhold til ovennevnte behov:
Næringslivet eks forsikringsbransjen, forskningsinstitusjoner, staten, NVE, DN, Statens vegvesen, Jernbaneverket NORADAPT – Bergen Fredrikstad, Stavanger/Sandnes  ROS-vurdering av klimascenarier - Stavanger, Oslo, Trondheim Klima-GIS- andre kommuner i FB Innhente erfaringer fra andre land (eks studietur) FM og FK støttespillere m/fagkompetanse innen helse, beredskap (ROS analyser), biol.m, landbruk, arealplanlegging (bistå i kunnskapsoverføringen til andre byer)

4 2b. Drøft arbeidsmetoder og samarbeidsmåter
Forslag til undergrupper/subnettverk: Folkehelse, havnivåstigning, overvannshåndtering, flom, skred, drikkevann, grønnstruktur, regionale nettverk Vurdering av hva er kritiske hendelser og hva må vi tåle- stor variasjon i hva de ulike klimaprojeksjonene viser- fokus på det som er kritisk og ha beredskap på resten. Planlegge under usikkerhet

5 3. Det er avsatt 3 mill til klimatilpasning i 2009. Bruken av midlene?
Metode for å lage framtidsbilder Dimensjonering av overvannsløsninger basert på nedbørsdata GIS prosjekt – visualisering, bla etablere felles standarder KlimaROS - analysemetode Havstigning, styrtregn, stormflo – et komplett metodeverktøy Studieturer – innhente erfaringer fra utenlandske byer Politiker opplæring


Laste ned ppt "Hensikten med gruppearbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google