Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Privat engasjement Mulige konsekvenser på sikt Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Privat engasjement Mulige konsekvenser på sikt Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Privat engasjement Mulige konsekvenser på sikt Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen

2 Bakgrunn Registreringsarbeider

3 Kartlegging av separate avløpsanlegg i hytteområdet på Karlsøya Sarpsborg kommune(SK) har mottatt meldinger om høyt innhold av termotolerante koliforme bakterier i grunnvannet på Karlsøya. Denne forurensningen skyldes mest sannsynlig utslipp fra separate avløpsanlegg og fører igjen til at bruk av vann fra overflate- og borebrønner kan være helseskadelig og vil dermed selvfølgelig være uegnet som drikkevann. Det ansees som lite trolig at forurensning av grunnvannet som følge av utslipp fra hytter og fastboende er et særproblem for Karlsøya, men at det mest sannsynlig er et problem i alle områder med separate avløpsanlegg. Med bakgrunn i ovennevnte er SK nå i gang med et planarbeid for opprydding i avløpsforholdene og sikring mot forurensning av grunnvannet i områder med fritidsbebyggelse i kommunen. I denne forbindelse ønsker vi en oversikt over hvor mange eiendommer som har innlagt vann og hva slags avløpsanlegg som finnes rundt i de forskjellige områdene i kommunen. Vi har derfor laget et registreringsskjema som følger vedlagt og som ønskes returnert SK i utfylt stand innen 30 dager etter mottakelse av dette brevet. Dette spørreskjema vil i løpet av sommeren 2003 bli fulgt opp av en feltundersøkelse på Karlsøya. Det er et stadig økende ønske om høyere sanitærteknisk standard i områder med hyttebebyggelse og vi håper denne undersøkelsen også kan være med på å gi oss en forståelse av hvorvidt SK skal satse ressurser på å legge til rette for framføring av vann og avløp til ovennevnte områder. Ønskes ytterligere opplysninger om spørreskjemaet eller saken for øvrig, kan undertegnede kontaktes på tlf.: 69116324. Med hilsen Svein A. K. Olsen Vedlegg: Registreringsskjema.

4 Registreringsskjema for vann- og avløpsanlegg på Karlsøya Hytte/bolig nr. : ……………G.nr. : …………b.nr. : …………… Eier : ……………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………………. Helårsbolig  Fritidsbolig  Eiendommen brukes ca ………uker i året av ca. ……..personer samtidig. (Skal bare fylles ut ved avkryssing for fritidsbolig) Vannforsyning: * Innlagt vann.  ** Vannkilde…………………. Utvendig tappested/vannpost  ** Vannkilde…………………. Vann hentes fra brønn  Vann medbringes  * Definisjon på innlagt vann er: Alt vann som ikke bæres inn i bygningen er å anse som innlagt vann ** Med vannkilde menes for eksempel vann fra egen brønn, sisterne, borevann eller vann fra felles privat vannkilde. Sanitærinstallasjoner: Dusj………………..  Håndvask…………..  Oppvaskkum……….  Utslagsvask………...  Vaskemaskin……….  Oppvaskmaskin…….  Klosettløsning :WC…………………  Biologisk toalett……  Kjemikalieklosett…..  Utedo……………….  Annet  _____________________________ Avløpsanlegg :Ikke avløp…………………………  Tett tank………………….………..  Slamavskiller/septiktank………….  Infiltrasjonsgrøft…………………..  Kunstig sandfilter grøft……………  Synkekum…………………………  Avløpsledning til terreng/resipient..  Annet  ______________________________________ Er det et ønske om framføring av vann- og avløpsledninger fra kommunalt nett til Deres eiendom? Ja  Nei  Kommentarer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… I feltet nedenfor eller på eget ark, bes De om å tegne inn en enkel skisse med avstander i meter av eiendommens vann- og avløpsanlegg sett i forhold til faste referansepunkter som bygninger, veier og lignende.

5 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Forprosjekt

6

7 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Forprosjekt Standard

8 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Forprosjekt Standard Kostnadsdekning - bystyrebehandling

9 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Privat engasjement Eget utbyggingsselskap www.nkva.no

10

11 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Mulige konsekvenser på sikt A - Søknad om utvidelse av areal B – Hjemmetjenester C - Bedre adkomst D -Helårsbolig

12 Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen Registrering Kommunale samleledninger Privat fordelingsnett Kostnader


Laste ned ppt "Bakgrunn Registreringsarbeider Kommunens saksbehandling Privat engasjement Mulige konsekvenser på sikt Opprydding i spredt bebyggelse - Sarpsborgmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google