Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien Birgitta Ericsson Fylkesdelplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien Birgitta Ericsson Fylkesdelplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien Birgitta Ericsson Fylkesdelplan for Rondane, revisjon 2009

2 Hva påvirker bruk av og forbruk knyttet til fritidshusene? Egenskaper ved eierne: a) Motiver for eie og bruk (verdiforankring) * moderne rekreasjonsutøver * tradisjonell friluftslivsutøver * høsteorient. friluftslivsutøver * sosialt forankret eier * fleksibel profesjonsutøver b) annet * livsfase * alder * tilgang til andre fritidshus Kjennetegn ved fritidshuset: * standard * beliggenhet * tilgjengelighet Bruk av fritids- huset Kjennetegn ved området: * aktiviteter/sesong * reiseavstand Lokaløko- nomiske effekter Tilbud på stedet: * butikkutvalg * varespekter * tilbud undervegs

3 Bruksdøgn pr fritidshus etter teknisk standard og vegtilgjengelighet...

4 Bruksdøgn, persondøgn, pers. pr. bruksdøgn, måned

5 Tilgjengelighet, avstander og lokalt tilbud har betydning.

6 Viktige faktorer for vurdering av forbruket:  Bruken av hyttene er den viktigste faktoren for å forklare forbruket.  Jo høyere den tekniske standarden er, jo høyere er forbruket – men dette har i stor grad sammenheng med at hytter med god teknisk standard brukes mer.  Tilgjengeligheten til handlemuligheter – inkl. lokalt tilbud - har betydning for forbruket.  Det er en sammenheng mellom faktorer som bidrar til økt forbruk; teknisk standard, tilgjengelighet, vare- og tjenestetilbud, egenskaper ved eierne.  Mange har evne til og er villige til å bruke mye penger i tilknytning til fritidsboligen sin. De kjøper f.eks tjenester i stedet for å bruke sommeren til opp-pussing.

7 Kan fritidsboliger støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting ? Fritidsboliger som ligger spredt og langt inne på fjellet med store avstander og lav tilgjengelighet til nærmeste handlemulighet i bygda gir ikke så godt grunnlag for lokale økonomiske effekter. Det må en stor konsentrasjon av fritidsboliger til for at markedet skal bli stort nok for etablering av tilbud. Bør fritidsboliger i større grad lokaliseres i nærheten til eksisterende tilbud for befolkningen for å sikre og utvide grunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet og bosetting ? salg av hyttetomter = formuesomplassering - virkningene for lokaløkonomien avgjøres av hvordan inntektene brukes

8 Lokal næringsutvikling og verdiskaping Verdiskaping må ikke likestilles med omsetning En krone økt omsetning i byggebransjen er mer verdt enn en krone økt omsetning i dagligvare- handelen Grunnlaget for økt sysselsetting er verdiskaping Marginalbetraktninger?

9 Fritidsboliger som næringsutvikling? Ikke mulig, ikke ønskelig alle steder fordi: hensynet til økonomi og hensynet til natur (forvaltning) og krav til standard tilsier:  tett utbygging (felt)  nær store markedsområder (Oslo/Akershus)  nær handelssentrum i kommunen => koples til kommersiell reiselivsutvikling

10 Effekter for kommuneøkonomien - Effekter for kommuneøkonomien - noen elementer….. Økte inntekter til kommunene genereres først og fremst gjennom økt bosetting, ikke skatt fra hytteeiere Hytteeiere etterspør betalingstjenester fra kommunen (vann, avløp, renovasjon, byggesak) Hytteturisme: økt press på ikke/lite betalbare tjenester (legehjelp, brannvesen, osv)? Gratispassasjerproblematikk i fth. kommune og reiselivsnæring Bidrar til å opprettholde grunnlaget for aktiviteter og tjenester i lokalsamfunnet

11


Laste ned ppt "Østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomien Birgitta Ericsson Fylkesdelplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google