Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TV-AKSJONEN 18.Oktober 2015 Møt opp i Frida Hansens-hus kl 15.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TV-AKSJONEN 18.Oktober 2015 Møt opp i Frida Hansens-hus kl 15.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 TV-AKSJONEN 18.Oktober 2015 Møt opp i Frida Hansens-hus kl 15.00

2 http://regnskogvokter.blimed.no/#kart https://www.facebook.com/Regnskogfondet?fr ef=nf

3 Om regnskogen Regnskogen gir liv til 260 millioner mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale.

4 Det har tatt mennesker drøyt 60 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år å bygge opp. Når regnskogen ødelegges er konsekvensene svært alvorlige og uopprettelige. Unike dyr og planter forsvinner for alltid Mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom Verden blir varmere og været mer ustabilt Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging.

5 Det er ikke for sent å gjøre noe Kampen for å redde regnskogen er hard, men den nytter. Her er tre eksempler på det: Brasil har redusert avskogingen med 75 prosent siden 2005. Etter massiv kritikk sier stadig flere palmeoljeselskaper at de ikke lenger vil ødelegge regnskogen. Det er innført en midlertidig hogststans i Kongo og Indonesia.

6 Derfor forsvinner regnskogen Etterspørselen etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff og mineraler er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner. Bygging av veier og vannkraftverk er også med på ødeleggelsen. Over halvparten av all avskoging det siste tiåret skyldes jordbruk – særlig produksjon av palmeolje, soya og kjøtt.

7 Hvem har skylda for at skogen forsvinner? Før var det småbønder som fikk skylda for avskogingen. Tropisk skog utgjør livsgrunnlaget for rundt 800 millioner mennesker som er avhengige av skogen for å få mat, brensel, medisin, inntekt og landarealer for jordbruk. Småbønder som ofte mangler retten til eget land, og som ikke har store ressurser, har til dels vært tvunget til å fjerne skogen for å få inntekter fra egne avlinger. Nå er det stort sett store, kommersielle selskaper som avskoger mest, særlig i de områdene der avskogingen er høyest, i Amazonas og Sørøst- Asia. I Sentral-Afrika, hvor avskogingen fortsatt er relativt lav, er småskalajordbruk fortsatt en stor trussel mot regnskogen. Det forventes imidlertid at storskalahogst vil være hovedårsaken til avskoging i framtida ettersom 30 prosent av skogarealene i området nå er underlagt hogstkonsesjoner.

8 HULL I SKOGTEPPET: Etterspørselen etter råvarer er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges. Her i Brasil. Foto: Jørgen Braastad

9 DE ÅTTE HOVEDTRUSLENE MOT REGNSKOGEN: Tømmer og papir Økende etterspørsel etter papir og tropisk tømmer er en viktig årsak til avskoging, spesielt i Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Det er ventet at etterspørselen etter tømmer vil tredobles innen 2050. Ofte starter ødeleggelsen av skogen ved at bare de mest verdifulle trærne tas ut. Men dette kan i neste omgang føre til massiv ødeleggelse av regnskogen – og til slutt total avskoging. Mange steder hogges regnskogen for å gi plass til plantasjer for hurtigvoksende trær, som eukalyptus eller akasie. Plantasjene ødelegger det naturlige biomangfoldet, legger beslag på store områder og skaper ofte problemer for lokalbefolkningen.

10 POPULÆRE TRÆR: Etterspørselen etter tømmer er forventet å tredobles innen 2050. Foto: Heriyadi Asyari/Geir Erichsrud

11 Palmeolje Hvert år blir enorme områder med regnskog hogget og brent for å plante oljepalmer. Dette er den viktigste årsaken til avskoging i Indonesia og Malaysia. Palmeolje er en billig vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmen, og den store etterspørselen etter oljen har gjort den til en viktig eksportvare. Prognoser anslår at etterspørselen etter palmeolje vil fordobles innen 2020. Indonesia har derfor satt seg som mål å doble sin palmeoljeproduksjon. I Brasil, Papua Ny-Guinea, Den demokratiske republikken Kongo, Ecuador og Paraguay dukker det også stadig opp flere plantasjer.

12 OLJEPALMER: Mye regnskog hogges for å gjøre plass for palmeoljeplantasjer. Foto: Regnskogfondet

13 Soya Selv om soya ikke dyrkes i stor skala i Amazonas i dag, påvirkes regnskogen av produksjonen i områdene rundt skogen. Både fordi store soyaplantasjer har gjort at storfeprodusenter ser mot regnskogen for nye beiteområder, og fordi elvene fra plantasjene renner inn i regnskogen. Hvis plantasjene bruker mye vann blir elvene mindre og hvis det brukes sprøytemidler kan dette også havne i elva. Begge deler skaper problemer for folk som bor nedstrøms inne i skogen. Soyadyrking var en av de største truslene mot regnskogen i det sørlige Amazonas fram til 2006, da mange bedrifter innførte et forbud mot å kjøpe soya som var dyrket på nylig avskogede områder i Amazonas. Da avskogingen i brasiliansk Amazonas var på sitt høyeste i 2000, ble det anslått at en fjerdedel skyldtes rydding av arealer for dyrking av soyabønner.

14 SOYA: Fra 1994 til 2008 økte produksjonen av soyabønner med 135 prosent. Foto: Jørgen Braastad

15 Kjøttproduksjon Antall storfe i Amazonas ble tredoblet mellom 1990 og 2008, og dyrene krever enorme landområder for å få nok mat. Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt, og kjøttindustrien er ansvarlig for mellom 61 og 75 prosent av regnskogødeleggelsen i landet. Det er forventet at produksjonen vil stige med 70 prosent innen 2050 for å dekke det økende kjøttforbruket i verden. Stadig flere bønder ønsker å starte med kveg, siden det ofte krever liten investering i forhold til den høye avkastningen. Både landjord og arbeidskraft er billig i Brasil, spesielt i de nordlige områdene av landet – hvor også regnskogen står tettest.

16 STOR INDUSTRI: Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt, og kjøttindustrien er ansvarlig for mellom 61 og 75 prosent av regnskogødeleggelsen i landet. Foto: Jørgen Braastad

17 Gruver Mange regnskogsområder har store forekomster av verdifulle metaller og mineraler som gull, nikkel, bauksitt, kobber og kull. Gruvedrift er derfor blant de viktigste årsakene til avskoging i mange regnskogland, fordi store områder ryddes for å få tilgang til ressursene som ligger gjemt under bakken. Gruvedrift og gullgraving forårsaker også andre miljøødeleggelser på grunn av utslipp av kvikksølv og andre miljøgifter som brukes i produksjonen.

18 NIKKEL: Gruvedrift er en av årsakene til avskoging i mange regnskogland. Her i Papua Ny-Guinea. Foto: Regnskogfondet

19 Olje og gass Det er ofte olje- og gasselskaper som starter ødeleggelsen av urørt regnskog. Oljeleting begynner med å bygge adkomstveier og korridorer for seismiske undersøkelser, som så åpner opp for en gradvis ødeleggelse av skogen. Olje- og gassutvinning kan føre til omfattende forurensning av jordsmonn, vassdrag og luft, med katastrofal virkning på regnskogens økosystem. I tillegg er oljeutvinning i regnskogen svært skadelig for urfolk og andre lokalsamfunns helse og livsgrunnlag.

20 Olje - gass

21 Vannkraftverk Vannkraftutbygging ligger på et historisk høyt nivå i Amazonas, og ifølge en ny rapport er mer enn 400 demninger planlagte eller under bygging i Amazonas-bassenget. Når elver demmes opp, oversvømmes store skogområder og vannføringen i elven endres. Dette får store konsekvenser for både plante- og dyreliv langs elvene og truer overlevelsen til berørte urfolk og andre skogsamfunn. Demninger i skogsområder slipper også ut store mengder klimagasser etter hvert som den oversvømte vegetasjonen brytes ned.

22 Vannkraftverk

23 Veiutbygging Det er anslått at 90 prosent av avskogingen Amazonas har skjedd innenfor en 50 kilometers radius fra veier. Selv om veiutbygging har en begrenset direkte innvirkning på avskoging, er veier altså effektive døråpnere for lovlig og ulovlig hogst, og mer landbruk og gruvedrift i regnskogen.

24

25 Hva kan du gjøre? 1. Støtt årets TV-aksjon Årets TV-aksjon går til Regnskogfondet, og skal bevare regnskogen for kommende generasjoner og for de 260 millioner menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Kampen for å bevare verdens regnskoger kjempes akkurat nå. For å vinne den trenger vi deg med på laget. Sammen kan vi den 18. oktober bevare et regnskogsområde større enn Danmark og Norge.

26 2. Si nei til regnskogødeleggende palmeolje Palmeoljeproduksjon er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia. Palmeolje finnes i svært mange produkter, i mat, kosmetikk, såper, kremer, vaskemidler og levende lys for å nevne noe. Men med din hjelp har vi klart å redusere bruken av palmeolje i norske matvarer med over to tredjedeler. Leverandørene har hørt på forbrukernes krav om palmeoljefrie matvarer. Si fra når du mener noe er urettferdig. Det virker.

27 Unngå tropisk tømmer Tømmerhogst er en av de største truslene mot regnskogen. Vi anbefaler derfor at du ikke kjøper møbler eller annet interiør som inneholder tropisk tømmer.

28 Krev dyrefôr uten soya fra regnskogen Soyaproduksjon er fremdeles koblet til avskoging i Amazonas. Som forbruker kan du be norske fôrprodusenter om ikke å kjøpe soya eller palmeolje som har ødelagt regnskog. Spis også mindre kjøtt og oppdrettsfisk for å dempe etterspørselen etter soya og palmeolje.

29 Be norske forlag slutte å ødelegge regnskogen Norske forlag trykker stadig flere av bøkene sine i Kina, som importerer store mengder tømmer og papirmasse fra Indonesia. Vi krever at norske forlag kjøper regnskogsfritt papir. Du kan sjekke dine egne barnebøker og støtte vårt krav ved å sende en mail eller ta en telefon til forlaget.

30 http://www.salaby.no/for siden Ta regnskogen med inn i klasserommet Vi har laget et undervisningsopplegg om regnskogen for grunnskolen. Vi blir veldig glade hvis du tipser en skole nær deg om materialet vårt. Hvis du er lærer håper vi du vil bruke det.

31 Medisin fra regnskogen Omtrent 25% av verdens medisiner har opprinnelse fra regnskogen. Medisiner som behandler kreft, malaria, hjertesykdommer, bronkitt, dysenteri, tuberkulose og produkter som hodepinetabletter, kortisonsalve og aloe vera-produkter er bare noen. Artsmangfoldet er så enormt at mange arter bare eksisterer i avgrensede områder i regnskogen. Ved utryddelse av disse fjerner vi kanskje også en mulighet til å finne en kurerende kreftmedisin

32 Medisin fra regnskogen Medisiner som bekjemper kreft er funnet i trær og planter fra regnskogen. Ifølge US National Cancer Institute, har 3000 planter blitt identifisert til å ha anti- kreft effekter, over 70 prosent av disse finnes i tropiske skoger. Den farmasøytiske stoffet vinkristin er hentet fra Gravmyrtblomsten (periwinkle) som finnes i regnskogen. Det er en av de mest effektive medikamenter mot kreft og har drastisk økt overlevelse av barneleukemi siden den ble oppdaget.

33 Medisin fra regnskogen For tiden er det over 120 andre plantebaserte reseptbelagte medisiner på markedet. Disse legemidlene kommer fra bare 1 prosent av testede tropiske planter og trær i regnskogen. Forskning og studier på mange av de andre plantene, trær og organismer i dette truede naturmangfold, er ikke mulig hvis ødeleggelsen av regnskogen ikke blir stoppet.

34


Laste ned ppt "TV-AKSJONEN 18.Oktober 2015 Møt opp i Frida Hansens-hus kl 15.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google