Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være eller å drite i været -om å skape et rettferdig klima.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være eller å drite i været -om å skape et rettferdig klima."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Å være eller å drite i været -om å skape et rettferdig klima

3 Klart vi kan forandre verden! Vi finner de grunnleggende årsakene til at fattigdom oppstår og varer Vi mobiliserer ungdom til å engasjere seg for å forandre verden Vi påvirker beslutningene til de som bestemmer Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse

4 Klimaendringene er her 2005 – det varmeste året som noen gang er målt.

5

6

7 Klimaendringene – menneskeskapte? Det har alltid vært klimaendringer, men de har aldri skjedd så raskt. Temperaturøkningene har gått i takt med økning av CO2-nivået i atmosfæren. FNs klimapanels rapport

8 Tåkelegging av klimadebatten De som tjener på fossile brensler: interesse av å skape usikkerhet. Amerikansk undersøkele: 53 % av klimarelatert stoff i de største avisene – like mye plass til synet på at klimaendringene er naturlige som at de er menneskeskapte.

9 Klimaendringene er et urettferdighetsproblem Utslippene skjer i nord Konsekvensene blir størst i sør

10

11 Klimaendringenes menneskelige konsekvenser

12 Sårbarhet Ligger i tropiske og subtropiske områder som er spesielt sårbare for klimaendringer. Fattige land er ofte avhengige av primærnæringer.

13 Tilpasning Fattige land har få ressurser til å tilpasse seg en ny klimavirkelighet.

14 Afrika Mer tørke og flom – skade vann og mattilgang, helse og infrastruktur. Kornhøsten vil gå ned – matmangel. Spredning av smittebærende innsekter (som malariamyggen)

15 Asia Varmeste delene: Økning av ekstremhendelser som flom, tørke, skogbranner og tropiske sykloner. Kyststrøkene: Havnivåstigning vil ødelegge hjemmene til et titalls millioner mennesker.

16 Latin-Amerika Smelting av isbreer – går ut over mange menneskers drikkevann. Flom og tørke vil skje hyppigere. Intensiteten i tropiske sykloner forventes å øke.

17 Miljøflyktninger 25 millioner flykter på grunn av miljøødeleggelser 22 millioner flykter fra krig og forfølgelse. FN antar at det i 2050 vil være 150 millioner miljøflyktninger.

18 Hva kan vi gjøre? Møte de klimaendringene som vil komme. Trappe ned utslippene for å hindre større endringer.

19 Bistand Norge er et av de landene i verden som har tjent mest penger på fossile brensler. Dette gir oss et særlig ansvar ikke minst overfor de fattigste landene. - Børge Brende

20 Hvem skylder egentlig hvem? Økologisk gjeld og klimagjeld Beregning viser at Norges gjeld til utviklingsland er på 150-750 mrd. U-landsgjelda til Norge er 4,5 mrd. Kilde: FIVH

21 Løsninger Fornybar energi Lavere forbruk Bedre utnyttelse Rensing og lagring av CO2

22 Norge – mye ord og lite handling

23 Norge – på oljedop ¼ av utslippene fra oljeindustrien – øker mest. Tredje største oljeeksportør. Eksporterer olje som før eller siden vil bli brennes og skape utslipp. Oljen gjennomsyrer tankegangen – lite satsing på fornybar energi.

24 Norge - en oppbl å st klimanasjon! Ikke glem Kyoto: Fattige land rammes hardest av klimaendringene. Det er i hovedsak de rike landenes utslipp som er årsaken til menneskeskeskapte og farlige klimaendringer. Derfor har de rike landene et særlig ansvar for å redusere sine klimagassutslipp.

25 Kirkens Nødhjelp og Changemaker mener at: 1.Norge må redusere utslipp av klimagasser nå! Minst halvparten av Norges Kyotoforpliktelser må tas nasjonalt. 2. Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringene i fattige land. 3. Norge må arbeide aktivt for en koalisjon av ansvarlige land som sammen forplikter seg til utslippskutt! Slipp lufta ut av ballongen!

26


Laste ned ppt "Å være eller å drite i været -om å skape et rettferdig klima."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google