Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geografiprosjekt Våren 2009 Mennesket bearbeider naturen; Jordbruk, skogbruk og fiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geografiprosjekt Våren 2009 Mennesket bearbeider naturen; Jordbruk, skogbruk og fiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geografiprosjekt Våren 2009 Mennesket bearbeider naturen; Jordbruk, skogbruk og fiske

2 Mennesket bearbeider naturen Skog brent eller hogd for å skaffe dyrkingsjord Truer balansen i naturen Avskoging kan ha følger for klimaet  Flom og erosjon

3 Forørkning i over 25% av landarealene på jorda  Sammensatte årsaker, særlig i Afrika Lavt grunnvannsnivå  Bønder pumper opp vannet for å vanne jorda. Industrisamfunnet  Lokal, regional og global forurensning  Lageressurser (f.eks. Olje, kull, gass)‏  Gjenvinning (glass, asfalt, jern)‏  Bærekraftig utvikling?

4 Naturressursene Danner grunnlaget for næringslivet. Produserer  Råvarer  Ferdigvarer  Tjenester

5 Næringene (næringslivet)‏ Primærnæringene:  Fremstiller råvarer Sekundærnæringene:  Bearbeider råvarene Tertiærnæringene:  Tjenester  formidling av råvarer og varer.

6 Jordbruket Den eldste næringen 40% av jordas befolkning Før: Selvberging Nå: Salg

7 Forts. jordbruk Plantedyrking Husdyrhold Avhengig av vær- og naturforhold  Forskjeller mellom land Tidligere arbeidet flere i jordbruket  Teknisk utvikling

8 Jordbruk i Norge Foregår på flatbygdene:  Østlandet  Trøndelag  Rogaland Mekanisering og spesialisering etter 2VK 1950: 20% sysselsatt i jordbruket, i 2003: 2,5%

9 Skogbruk Skogen er «jordas grønne lunge» Brukes til:  Bygningsmateriale  Brensel  Papir

10 Forts. skogbruk 1/3 av jordas landoverflate er dekket av skog: Regnskog (20%)‏  På begge sider av ekvator Barskog (40%)‏  Det nordlige barskogbeltet Varmekjær løvskog  Sør for barskogbeltet

11 Skogbruk i Norge På Østlandet vokser ½ av den produktive skogen i Norge Viktig grunnlag for eksportbedrifter Tilleggsnæring til jordbruket  ca 6000 personer har skogbruk som heltidsjobb Skogen dekker 68% av Norges areal  Gran og furu er de viktigste treslagene Mekanisering etter 2VK

12 Fiske Hele verden: 100 millioner tonn fanget hvert år  Kina størst Avhengig av planktonproduksjon 1/3 går til dyrefor

13 Forts. fiske - 5% av maten vi spiser kommer fra fisk Forskere mener vi snart har nådd grensen for hvor mye fisk som kan fiskes opp hvert år. Fangsten har økt etter 2VK - Moderne fartøy - Tekniske hjelpemidler

14 Fiske i Norge Avgjørende for bosetningen langs kysten Over ½ av fiskerne i Norge bor i Nord-Norge Blant de ti største i verden i fangstmengde Stor planktonproduksjon utenfor norskekysten

15 Forts. Norsk fiske Sjømat er en av våre viktigste eksportvarer halvparten er oppdrettsfisk Fiskebåtene blir færre og større Mest torsk og sild Fisket blir regulert av fiskesoner og kvoter

16 Hva husker du? 1. Hva er norges viktigste eksportvare? 2. Hvor stor er fiskerinasjonen Norge på verdensbasis? 3. Hvorfor har fiskefangsten økt etter 2. verdenskrig? 4. Hvor mange tonn fisk fanges i verden hvert år?

17 5.Nevn 3 typer skog. 6. Hva kan man bruke skog og trær til? 7. Hva er forskjellen på jordbruket før og nå? 8. Hvilke næringer består næringslivet av, og hva gjør de ulike næringene?


Laste ned ppt "Geografiprosjekt Våren 2009 Mennesket bearbeider naturen; Jordbruk, skogbruk og fiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google