Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje som verdens blod. Olje i internasjonal politikk 95 prosent av all transport med fly, båter og biler er basert på drivstoff fra olje. Derfor er nesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje som verdens blod. Olje i internasjonal politikk 95 prosent av all transport med fly, båter og biler er basert på drivstoff fra olje. Derfor er nesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje som verdens blod

2 Olje i internasjonal politikk 95 prosent av all transport med fly, båter og biler er basert på drivstoff fra olje. Derfor er nesten all transport av mennesker, mat og andre varer avhengig av at det finnes olje tilgjengelig. For å produsere mat, klær og medisiner er vi avhengig av oljedrevne maskiner. Selv elektrisk energi kommer i stor grad fra kraftverk basert på olje, gass og kull. Olje inngår dessuten som viktig bestanddel industri- og byggematerialer, som for eksempel plast. Et lands forsvarsevne blir redusert dramatisk dersom det ikke finnes olje tilgjengelig. Militære maskiner, kjøretøy, fly og hele våpenindustrien stopper opp uten olje.

3 Produksjon av olje og gass De store oljereservene finner vi i dag først og fremst i Midtøsten. Her produseres omtrent en tredjedel av verdens olje. Det er store oljereserver og gassreserver i Russland og til dels i Nord-Amerika. Også i Europa produseres det olje og gass, med Norge som en viktig aktør.

4

5

6 Energisikkerhet ”Energisikkerhet” har blitt en viktig del av staters utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er viktige handels- og utenrikspolitisk mål så sikre seg trygge og stabile leverandører Utfordringen for de fleste av verdens stater, er at etterspørselen og forbruket overstiger det de måtte ha av egen produksjon. USAs status som supermakt avhenger av sikker tilgang på olje. USA er verdens største forbruker av olje og er avhengig av å importere mer enn 60-70 prosent av forbruket sitt. Den kinesiske økonomiske veksten har gitt en kraftig økning i oljeetterspørselen. Kina råder kun over 1,3 prosent av verdens oljereserver. Det internasjonale energibyrået (IEA) spår en kinesisk oljeimportavhengighet på 80 prosent allerede i 2030.

7 Transport av råolje (og gass) Olje transporteres med tankbåter på de store verdenshavene. Mye må likevel fraktes gjennom områder og trange streder hvor det kan være lett å stoppe transporten. Slike steder er det trange Hormus- stredet i Midtøsten der ca 25% av all verdens oljeproduksjon passerer. Andre slike viktige områder er rundt Afrikas Horn og Barentshavet mellom Norge og Svalbard. Slike områder får derfor en stor strategisk betydning.

8 Kriger og olje Mange kriger og konflikter, ikke minst i Midtøsten, har handlet om oljeressurser og viktige områder knyttet til oljetransport. I flere kriger har mangel på olje og drivstoff vært med på å avgjøre utfallet. Tilgang til olje på ulike måter vært et militærstrategisk spørsmål helt siden verdens marineflåter gikk over fra kull til olje som drivstoff på begynnelsen av 1900-tallet.

9 Gassrørledninger i Europa

10 Russlands energiproduksjon Høye priser på olje og gass har sørget for enorme inntekter for Russland. Mye tyder å at russerne vil bruke petroleumsresursene som et middel til å sikre seg andre fordeler, som forsvarssamarbeide og gunstige handelsavtaler. Flere vintre, blant annet i 2008, har Russland stengt gasstilførselen til Ukraina på grunn av uenighet om pris. 20 prosent av Russlands gasseksport til Europa går gjennom Ukraina. Noen mener Russland bruker sine olje- og gassressurser som et forhandlingskort mot USA for å få USA til å støtte Russlands søknad om medlemskap i WTO. Mange hevder også at Russland bruker sitt nasjonale energiselskap Gazprom ikke bare som et verktøy for å utvikle landets enorme energiressurser, men også som et politisk redskap i den internasjonale maktkampen.

11 Opec og IEA OPEC er en internasjonal organisasjon med sentrale oljeeksportører som medlemmer. Den består av Algerie, Ecuador, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, de forente arabiske emirater, Venezuela og Angola.AlgerieIndonesiaIranKuwaitLibyaNigeria QatarSaudi Arabia Venezuela IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeidsorgan for importører av olje. Det var i utgangspunktet et samarbeid mellom OECD-land som ønsket å håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 26 medlemmer. Norge har en rolle som mellommann i forholdet til OPEC og IEA


Laste ned ppt "Olje som verdens blod. Olje i internasjonal politikk 95 prosent av all transport med fly, båter og biler er basert på drivstoff fra olje. Derfor er nesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google