Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave:  Regn ut 257 + 765 = ? Gå i gruppe på 3. Forklar hva du har gjort, hvordan du har tenkt, hvorfor blir det riktig? Har dere ulike strategier?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave:  Regn ut 257 + 765 = ? Gå i gruppe på 3. Forklar hva du har gjort, hvordan du har tenkt, hvorfor blir det riktig? Har dere ulike strategier?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave:  Regn ut 257 + 765 = ? Gå i gruppe på 3. Forklar hva du har gjort, hvordan du har tenkt, hvorfor blir det riktig? Har dere ulike strategier?  Transparant (barnetegninger)

2 Matematikk i 1.klasse - hva er det?

3 Barna har forventinger til skolen…

4 På vei mot det formelle matematikkspråket….  Vi vet at barn har matematisk kompetanse; jfr. Bishops fundamentale aktiviteter. En 6-åring kan mye matematikk! (ref. samtaleoppgaven)  Barns kunnskaper blir ofte feilvurdert fordi de har uttryksformer(språk) som ikke stemmer overens med skolens formelle uttrykksformer… (transparant)

5 LæreplanenLæreplanen (L06)  Læringsplakaten Læringsplakaten

6 Læreplanen (L06) (forts.) Fem grunnleggende ferdigheter integrert i alle fag: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy.

7 Kompetansemål i matematikk etter 2.klasse: Tall Mål for opplæringen er at eleven skal kunne telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergruppe bruke tallinjen til beregninger og til å angi tallstørrelser anslå antall, foreta opptelling, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall doble og halvere gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre

8 Kompetansemål i matematikk etter 2.klasse: (forts.) Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater, og sortere og navngi figurene etter disse trekkene gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig

9 Kompetansemål i matematikk etter 2.klasse: (forts.) Måling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenligne størrelser tilknyttet lengde og areal ved hjelp av hensiktsmessige måleenheter angi dager, måneder og enkle klokkeslett gjenkjenne de norske myntene og bruke dem i kjøp og salg Statistikk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer

10  TRANSPARANT (på Eik); læreplanenes betydning for dagens matematikkundervisning/syn på læring av matematikk

11 Læringssyn i læreplanen for matematikk  Piaget; stadieteori (grunnlag for misforstått spiralprinsipp?)  Vygotsky; virksomhetsteorien; sonebegrepet; proximal sone og språkets betydning for læring;  Brunner; støttende stillas  Sosiokulturelt syn på læring

12 Arbeidsmåter og organisering ?  Men læreplanen sier nå veldig lite om hvilke ARBEIDSMÅTER som passer best når man har et slikt syn på læring.  L06 s. 24 ”Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening.”

13 Anbefalte arbeidsmåter i matematikkfaget i 1.klasse  Vi ønsker oss arbeidsmåter og organisering som fokuserer på -barnas egne metoder -barnas eget språk/symboler -barnas egne erfaringer/interesser

14 Arbeidsmåter -læring gjennom lek -utforsking og problemløsningsprosesser -tverrfaglige prosjekter -å snakke matematikk (med tegninger, ord, symboler…) -gruppearbeid med presentasjoner -storyline -frigjøring fra lærebok (blir du ikke lei av all den fargelegginga?) -verkstedarbeid

15 Innhold -konkretiseringsmateriell -matematikken i hverdagssituasjonene -regnefortellinger -bruk av tekster (som for eksempel barnebøker, eventyr, sanger, rim og regler) -bruk av lommeregner og datamaskin -bruk av drama -spill

16 Kan vi ta med oss viktige elementer av Reggio-tenking inn i skolen?  se på barnet som kompetent på mange områder; barn kan allerede mye matematikk når de starter i 1.klasse!  observere hva barna er interessert i  mer observasjon og fokus på det enkelte barn og dets læring enn i barnehagen  ut fra dette arbeide med TPO; dette er jo ikke ukjent for Reggio; der barnas interesser og erfaringer danner grunnlag for prosjektene.  men kanskje vanskelig for læreren å få tid og rom til å observere barnas læringsprosessene i klasserommet?  tilby et interessant og inspirerende fysisk miljø  estetisk fokus; kvalitet i det vi gjør med barna/det barna gjør


Laste ned ppt "Oppgave:  Regn ut 257 + 765 = ? Gå i gruppe på 3. Forklar hva du har gjort, hvordan du har tenkt, hvorfor blir det riktig? Har dere ulike strategier?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google