Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«en næringshage for flyktninger». Flyktningene som kommer til Norge kan ha etterspurt kompetanse og virksomhetsideer og det er viktig at de blir sett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«en næringshage for flyktninger». Flyktningene som kommer til Norge kan ha etterspurt kompetanse og virksomhetsideer og det er viktig at de blir sett."— Utskrift av presentasjonen:

1 «en næringshage for flyktninger»

2 Flyktningene som kommer til Norge kan ha etterspurt kompetanse og virksomhetsideer og det er viktig at de blir sett på som ressurser. Det burde være mulig å la dem komme i gang med å utvikle egne ideer som de muligens kan ha med seg når de kommer til Norge og skal bosettes. Dette vil være en god løsning i verdiskapingen. Hvordan kan flyktningene bidra til lokal bosetting, næringsutvikling og verdiskaping gjennom sin kompetanse og erfaring? Flyktning Kommune Fylkeskommune Næringsliv Næringshage

3 Målgruppe Voksne flyktninger (over 18 år) som blir bosatt i Namdalen Målsetting Raskere integrering, bedre arbeidserfaring, grundigere forståelse av norsk arbeidsliv og beherske norsk på et akseptabelt nivå. Aksept i næringslivet Yrkesrettet integrering gjennom kombinering av språk-, bedrifts-, og kulturopplæring

4 Erfaringer å bygge på Namsos opplæringssenter Kommunens flyktningetjeneste Introduksjonsprogram på opplæringssenteret Arbeidspraksiserfaringer Yrkesrettet norsk, ikke bare skolenorsk Olav Duun videregående skole

5 Noen mulige utfordringer Avstander i Namdalen og bosetting Transportbehov til/fra næringshage/etablererkurs/bedrift/bosettingskommune Språk i opplæringen (etableringskurs) Tidlig flytting fra Namdalen

6 Identifiserte naturlige aktører og samarbeidspartnere Innhold Flyktningetjenesten Vekstbedrifter Gode eksempler Kommune Opplæringssenter/voksenopplæringer Videregående skoler Næringshage NAV/Karrieresenter Økonomisk Nord-Trøndelag fylkeskommune? NAV? IMDI?

7 Noen eksempler Norsk senter for flerkulturell verdiskaping – Drammen (10 år) et etablerersenter som skal bidra til økt gründeraktivitet og verdiskaping blant flerkulturelle i fylkene Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Østfold. Bakgrunnen for etablering av senteret er å utnytte potensialet som ligger i mangfoldet representert i regionen ved å mobilisere, dyktiggjøre og veilede innvandrere til nyskaping og næringsetablering. Senterets arbeid er rettet mot å hjelpe denne gruppen å etablere bedrift i egen regi, i samarbeid med andre, eller som en del av det etablerte næringsliv. Eies av Buskerud fylkeskommune Namdal Etablering av arbeidsplasser og praksisplasser, god erfaring, skaper selvstendighet hos flyktningene. Lillehammer Arbeidsrettet løp med språkopplæring, offentlig virksomhet Distriktssentret Forskning/utredninger

8 Næringslivet viktig Hva er motivet for næringslivet for å bidra? Samfunnsansvaret Arbeidskraftbehov må være tilstede - lønnsomhet Muligheter for lønnsbidrag? Kapasitet til opplæring og oppfølging i bedrift (språk) Eventuelt leder Eventuelt medarbeidere

9 Bosatt over 18 år Etablereropplæring Språk/samfunn PraksisplassEgen virksomhetIde til annen virksomhetAnsettelse Innføring i ideutvikling, behov og utvikling av virksomhet Næringshagetilbudet Namdalshagen Etablering, rådgivning, kurs lokaler, oppfølging Opplæringstjenester Tid – 12 måneder Midtre Namdal Namsos Ytre Namdal Rørvik Indre Namdal Grong Kompetanse- og behovskartlegging Mottakstjenesten Flyktningetjenesten Oppfølging


Laste ned ppt "«en næringshage for flyktninger». Flyktningene som kommer til Norge kan ha etterspurt kompetanse og virksomhetsideer og det er viktig at de blir sett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google