Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydningen av entreprenørskap i skoleverket Fredrik Svendsen, NHO/Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydningen av entreprenørskap i skoleverket Fredrik Svendsen, NHO/Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydningen av entreprenørskap i skoleverket Fredrik Svendsen, NHO/Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap Buskerud

2 Ungt Entreprenørskap Stiftet i 1997 Ideell forening støttet av blant annet tre departementer, NHO og Innovasjon Norge Fylkesforeninger i alle fylkene Samarbeid skole og næringsliv Programmer på alle skoletrinn www.ue.no

3 Entreprenørskap i utdanningen? 800 000 nye arbeidsplasser må skapes de neste 20 årene Halvparten vil være i næringer/områder som ikke finnes i dag Dagens elever og studenter skal skape fremtidens arbeidsplasser og sikre utviklingen av velferd og velstand Norsk arbeidsliv trenger unge som ser mulighetene og gjør noe med dem - vi trenger entreprenører

4 Regjeringen la i 2003 fram en plan for en helhetlig innovasjonspolitikk: ”Fra idé til verdi.” Her lanserte Regjeringen sin visjon: "Norge skal være ett av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.” Innenfor utdanningsdelen er denne visjonen konkretisert ytterligere: Det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Regjeringens strategiplanen” Se mulighetene og gjør noe med dem” skisserer store ambisjoner innenfor entreprenørskap i utdanning.

5 Regjeringens Visjon ” Det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap” Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Ansgar Gabrielsen Nærings- og handelsminister Erna Solberg Kommunal- og regionalminister

6 Hovedmål Utdanningssystemet skal bidra til verdiskapning, nyetableringer og innovasjon i Norge ved å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivåer og utvikle en kultur for entreprenørskap

7 Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge 2002-2005 programmet skal forankre en landsomfattende permanent organisasjon som skal utvikle og implementere modeller og metoder innenfor entreprenørskap i utdanning og opplæring som hvert år skal omfatte minst 20% av et årskull elever i grunnskolen ( ca 100.000 elever pr år) minst 20% av et årskull i videregående skole (ca 12.000 elever pr år) minst 10% av et årskull i høyskole og universitet. (ca 4.000 studenter pr år)

8 Entreprenørskapskompetanse Personlige egen - skaper og holdninger Evne og vilje til å ta initiativ Nytenkning og kreativitet Risikovilje Selvtillit Kunnskap og ferdigheter Hva Hvordan

9 Studentbedrift – hva er det? 2-15 studenter danner en studentbedrift Starte, drive og avvikle en bedrift Egne produkter/tjenester

10 Få erfaring med bedriftsetablering og drift Reduserer barrierene for å starte for seg selv Praktisering av teorien Utfordrende og gøy! Hvorfor Studentbedrift?

11 Læring Studentbedrift integrert i studiene Oppfølging av mentor Egne erfaringer - Ikke næring Omsetning under 140 000 kr Ikke skatteplikt på overskudd, ikke momspliktig Må avvikles etter 12 måneder

12 Høgskole Grunnskole 2004/05: 7000 elever Videregående skole 2004/05: 9000 elever

13 NM Studentbedrift 2005 Teach SB Blue Me SB

14 Entreprenørskap læres,...er ikke medfødt... ”… koordinert innsats En vellykket satsing på entreprenørskap i utdanningen krever langsiktighet og koordinert innsats fra fylkesmannen, fylkeskommuner, kommuner, skoler, lærere, arbeids- og næringslivsorganisasjoner og næringsliv.”

15

16 Entreprenørskap i lærerutdanningen Lærere som rollemodeller og kunnskapsformidlere Positiv holdning blant skoleelever til næringsliv, entreprenørskap og verdiskapning krever at lærerne har kunnskap om dette Kunnskap om ulike arbeidsformer for arbeid med entreprenørskap i skolen

17 Kultur for læring Styrket samarbeid skole- næringsliv Elevbedrift og ungdomsbedrift trekkes frem som viktige metoder Partnerskap skole-næringsliv

18 Den nyskapende skolen No Smoke Mobile – Kjøsterud skole

19 Den nyskapende skolen Første premie Innovation Camp 2004 – Letteste realiserbare ide DiScope - Skotselv skole

20 Hva hendte siden ? – Nord-Trøndelagsforskning Det ble lagt fram en rapport i 2003, som viser de samme tendensene i Norge som tidligere er vist i Sverige: Blant dem som nå er mellom 25 og 34 år, har 20,5 % startet sin egen bedrift. Det normale i denne aldersgruppen er 4,5 %. Det ser altså ut til at å drive ungdomsbedrift i videregående skole mer enn firedobler etableringsfrekvensen. Det er bestilt en ny undersøkelse m.h.t resultater fra Nord- Trøndelagsforskning. Denne skal være klar i løpet av våren. Undersøkelsen fokuserer på ungdomsbedrift, men skal også ta med studenter som har deltatt i studentbedrift.


Laste ned ppt "Betydningen av entreprenørskap i skoleverket Fredrik Svendsen, NHO/Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google