Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifiseringssenter for innvandrere INN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifiseringssenter for innvandrere INN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifiseringssenter for innvandrere INN 23.01.2013

2 Kvalifiseringssenter for innvandrere
Inspirasjon Innsats Integrering Vinner Introduksjonsprogram – første jobb i Norge Fokus på aktiv deltakelse og eierforhold til sitt program

3 Introduksjonsprogrammet INN
Hvem er vi? Hva jobber vi med? Hvem jobber vi med? Hvordan jobber vi? Hva oppnår vi?

4 Hvem er vi Kvalifiseringssenter for innvandrere
Driver INN – introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere Enhet i Trondheim kommune som sorterer under området Helse og velferd 30 ansatte 360deltakere

5 Hva jobber vi med Introduksjonsprogram for nybosatte innvandrere mellom 18 og 55 år Målsetting: deltakerne i introduksjonsprogrammet skal komme i ordinær jobb eller utdanning så fort som mulig Vi er rådgivere som bistår deltakerne på deres vei mot målet Hvilke ting er viktige for å lage CV?

6 Hvem jobber vi med Hvem er målgruppen?
Hvilken bakgrunn har deltakerne? Hvilke fremtidsplaner har deltakerne? Hvilke ting er viktige for å lage CV?

7 Hvem er målgruppen Personer mellom 18 og 55 år med opphold på humanitært grunnlag, asyl, overføringsflyktninger og familiegjenforente med disse. 2013: 360 personer. Andel kvinner: X% Andel menn: X% 18-30 år: X% 30-40 år: X% 45-55 år: X% Ikke fullført grunnskole: X% Fullført grunnskole: X% Fullført videregående: X% Fullført høyere utdanning: X% Arbeidserfaring : X%

8 Bakgrunn

9 Fremtidsplaner

10 Programtiden Jobb Utdanning Ankomst Trondheim
Rådgivning og informasjon Bolig Introkurs Norsk-undervisning Nettverk/ helse Språk-praksis Kurs v/ INN Arbeids-praksis Kontinuerlig rådgivning Jobb Utdanning Jobb Utdanning

11 Miljøservice Samarbeid for arbeid

12 Bakgrunn for samarbeid
Mange nyankommende innvandrere har kompetanse som arbeidslivet trenger. På den andre siden er språket en utfordring for arbeidsdeltakelse.

13 Språk som utfordring Deltakerne i norskopplæring har svært ulike forutsetninger for å lære et nytt språk i voksen alder. Utdanningsbakgrunn Alder Morsmål Læringsevne

14 Hva tilbyr INN i dag Norskopplæring i kommune Norskopplæring på NTNU
Norskopplæring på folkeuniversitet

15 Ulemper med dette tilbudet
Opplæringen tilpasses ikke til alle Lav progresjon Alle får ikke mulighet å praktisere norsken Det er ikke alle som passer til tradisjonelle norskopplæringen

16 Tenker nytt Det er behov for tiltak som bygger på nyere måter å forstå både språk og læring på, og som gjør det mulig å knytte arbeidsliv og språkopplæring sammen.

17 Hvordan? Språkpraksis/praksis kombinert med norskopplæring som er tilpasset til arbeidsplass. Et tett samarbeid mellom programrådgivere, lærer(e) og fadderne på praksisplass skal bidra med å forsterke deltakerens muligheter i norsk arbeidsliv .

18 På praksis får alle praktikanter en fadder som følger dem opp under praksis. Fadderne gir opplæring i oppgavene .De sørger for at deltakerne får mulighet for å praktisere både arbeidsoppgavene og språket.

19 Hvorfor miljøservice? Variasjon på renholdsoppgaver Sosialt
Spesifikke oppgaver Mangfoldig arbeidsplass

20 Målet med samarbeid Grunnleggende kunnskap om norsk arbeidsliv- Hva er dette? Rettigheter og plikter i arbeidslivet De uskrevne reglene i norsk arbeidsliv Partene i arbeidsliv Om sosiale arrangement i regi av arbeidsplassen

21 Ønsket effektmål Ønsket effektmål er at deltakeren lærer seg norsk fort og kommer seg ut i arbeidslivet

22 Lykke til


Laste ned ppt "Kvalifiseringssenter for innvandrere INN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google