Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Kvalifiseringssenter for innvandrere INN 23.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Kvalifiseringssenter for innvandrere INN 23.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Kvalifiseringssenter for innvandrere INN 23.01.2013

2 Kvalifiseringssenter for innvandrere  Innvandrer  Inspirasjon  Innsats  Integrering  Vinner  Introduksjonsprogram – første jobb i Norge Fokus på aktiv deltakelse og eierforhold til sitt program

3 Introduksjonsprogrammet INN  Hvem er vi?  Hva jobber vi med?  Hvem jobber vi med?  Hvordan jobber vi?  Hva oppnår vi?

4 Hvem er vi  Kvalifiseringssenter for innvandrere  Driver INN – introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere  Enhet i Trondheim kommune som sorterer under området Helse og velferd  30 ansatte  360deltakere

5 Hva jobber vi med  Introduksjonsprogram for nybosatte innvandrere mellom 18 og 55 år  Målsetting: deltakerne i introduksjonsprogrammet skal komme i ordinær jobb eller utdanning så fort som mulig  Vi er rådgivere som bistår deltakerne på deres vei mot målet

6 Hvem jobber vi med  Hvem er målgruppen?  Hvilken bakgrunn har deltakerne?  Hvilke fremtidsplaner har deltakerne?

7 Hvem er målgruppen Personer mellom 18 og 55 år med opphold på humanitært grunnlag, asyl, overføringsflyktninger og familiegjenforente med disse. 2013: 360 personer. Andel kvinner: X% Andel menn: X% 18-30 år: X% 30-40 år: X% 45-55 år: X% Ikke fullført grunnskole: X% Fullført grunnskole: X% Fullført videregående: X% Fullført høyere utdanning: X% Arbeidserfaring : X%

8 Bakgrunn

9 Fremtidsplaner

10 Programtiden Ankomst Trondheim Rådgivning og informasjon BoligIntrokursNorsk- undervisning Nettverk/ helse Språk-praksisKurs v/ INNArbeids- praksis Kontinuerlig rådgivning JobbUtdanning JobbUtdanning

11 Miljøservice Samarbeid for arbeid

12 Bakgrunn for samarbeid  Mange nyankommende innvandrere har kompetanse som arbeidslivet trenger. På den andre siden er språket en utfordring for arbeidsdeltakelse.

13 Språk som utfordring Deltakerne i norskopplæring har svært ulike forutsetninger for å lære et nytt språk i voksen alder.  Utdanningsbakgrunn  Alder  Morsmål  Læringsevne

14 Hva tilbyr INN i dag  Norskopplæring i kommune  Norskopplæring på NTNU  Norskopplæring på folkeuniversitet

15 Ulemper med dette tilbudet  Opplæringen tilpasses ikke til alle  Lav progresjon  Alle får ikke mulighet å praktisere norsken  Det er ikke alle som passer til tradisjonelle norskopplæringen

16 Tenker nytt  Det er behov for tiltak som bygger på nyere måter å forstå både språk og læring på, og som gjør det mulig å knytte arbeidsliv og språkopplæring sammen.

17 Hvordan?  Språkpraksis/praksis kombinert med norskopplæring som er tilpasset til arbeidsplass.  Et tett samarbeid mellom programrådgivere, lærer(e) og fadderne på praksisplass skal bidra med å forsterke deltakerens muligheter i norsk arbeidsliv.

18  På praksis får alle praktikanter en fadder som følger dem opp under praksis. Fadderne gir opplæring i oppgavene.De sørger for at deltakerne får mulighet for å praktisere både arbeidsoppgavene og språket.

19 Hvorfor miljøservice?  Variasjon på renholdsoppgaver  Sosialt  Spesifikke oppgaver  Mangfoldig arbeidsplass

20 Målet med samarbeid Grunnleggende kunnskap om norsk arbeidsliv- Hva er dette?  Rettigheter og plikter i arbeidslivet  De uskrevne reglene i norsk arbeidsliv  Partene i arbeidsliv  Om sosiale arrangement i regi av arbeidsplassen

21 Ønsket effektmål  Ønsket effektmål er at deltakeren lærer seg norsk fort og kommer seg ut i arbeidslivet

22 Lykke til


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Kvalifiseringssenter for innvandrere INN 23.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google