Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan offentlig sektor – kommuner, fylker, stat – jobbe for små og mellomstore bedrifter– trenger vi en ny regionalinndeling ? Innlegg av kommunal-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan offentlig sektor – kommuner, fylker, stat – jobbe for små og mellomstore bedrifter– trenger vi en ny regionalinndeling ? Innlegg av kommunal-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan offentlig sektor – kommuner, fylker, stat – jobbe for små og mellomstore bedrifter– trenger vi en ny regionalinndeling ? Innlegg av kommunal- og regionalminister Erna Solberg på Bedriftsforbundets næringspolitiske konferanse i Ålesund 16.04.2004

2 2 Hovedstrategier i regional- og distriktspolitikken Etablere rammevilkår som er så gode at bedrifter, kapital og arbeidskraft blir i landet Satse sterkere på regioner og senter som har vekstpotensial. Vi vil styrke vekstkraften der den allerede finnes, og samtidig sikre grunnlaget for gode levekår i alle deler av landet Prioritere virkemidler som kan medvirke til å styrke evnen til innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på å nå potensielle nyskapere og entreprenører Delegere og desentralisere mer ansvar og flere oppgaver til regionalt og lokalt nivå

3 3 Rammevilkår for næringslivet Store lettelser i bedriftsbeskatningen Rentenedgang Reduserte drivstoffavgifter Fjernet flyseteavgiftene Fjernet investeringsavgift Svakere valutakurs Lav lønnsvekst Styrket forskningsfondet med 3 mrd kr i 2003 og innført skattefradrag for bedriftenes utgifter til FoU (-skattefunn)

4 4 Vekstkraftige regioner styrkes gjennom Gode rammebetingelser for konkurranseutsatt næringsliv Skatte- og avgiftslettelser for næringslivet og en finanspolitikk som bidrar til positiv utvikling på rente og valutakurs Selektive virkemidler i regional- og distriktspolitikken. Fokus på nyskaping og innovasjon. Regionalt fokus på tilrettelegging for næringslivets behov. Fokus på ide-, utviklings- og kommersialiseringsfasene.

5 5 Styrke evnen til innovasjon og nyetablering i 2004 Økt satsing på næringshager og inkubator er i regi av SIVA Videreføring av programmer som er spisset mot knoppskyting, kunnskapsbaserte ideer og kommersialisering Nyskaping gjennom regionale kunnskapsnettverk –utvikle en norsk modell for ”Centres of Expertice”. I dag pilotprosjekt i Ålesund som skal maksimere regionens ressurser og kompetanse for den maritime næringsklynge Langsiktig arbeid blant ungdom: skape kultur for entreprenørskap

6 6 Delegere og desentralisere til regionalt og lokalt nivå Hovedparten av de regional- og distriktspolitiske virkemidlene desentralisert til regionalt nivå via ansvarsreformen Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen forvalte virkemiddelene i forpliktende partnerskap med næringslivet, virkemiddelaktørene, private organisasjoner utdanningsorganisasjoner og kommuner Regjeringen vil vurdere å øke delegeringen til regionalt og lokalt nivå innenfor ulike sektorer

7 7 Trenger vi en ny regional inndeling - evalueringer Vurdering av fylkeskommunene(2005) –ansvarsreformen og utvikling av partnerskap med kommuner, næringsliv og regional stat, og –integrering av fylkeskommunen og partnerskapet i det regionale utviklingsarbeidet Evaluering av forsøk med oppgavedifferensiering og enhetsfylke (2007) –effekter og resultatet av forsøkene, og konsekvenser for statlig styring Evaluering av fylkeskommunene (ikke igangsatt) –bred forskningsbasert evaluering

8 8 Trenger vi en ny regionalinndeling – mulige fremtidige modeller Avvikle et eget regionalt folkevalgt nivå Differensiert modell Landsdelsregioner Enhetsfylke Samarbeidsmodell

9 9 Den fremtidige debatten om regioninndelingen - diskusjonspunkter Hvilke samfunnsutfordringer skal løses ? Næringslivets forventinger til det offentlige som tilrettelegger for næringsutvikling Hvordan kan organiseringen av forvaltningen bidra til økt verdiskaping, bedre konkurransevilkår og konkurranseevne Tydeliggjøre hvilke gevinster større regioner vil tilføre innbyggere og næringsliv Erfaringer fra pågående forsøk og utredninger Løsningen må ta hensyn til at Norge er stort geografisk, men har folketall som en region i et av de store europeiske landene Regjeringen ønsker desentralisering og styrket lokaldemokrati


Laste ned ppt "Hvordan kan offentlig sektor – kommuner, fylker, stat – jobbe for små og mellomstore bedrifter– trenger vi en ny regionalinndeling ? Innlegg av kommunal-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google