Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE
GODE OVERGANGER GARDERMOEN 3. NOVEMBER 2008

2

3

4 Arbeid, Service, Vekst, Opplæring

5 BARRIEREVASKERI

6 PLEN OG HAGE

7 BUDTJENESTE

8 VEDPRODUKSJON

9 PAKKING/MONTERING

10 ALTERNATIV OPPLÆRING (AO)
SPESIALPEDAGOGER ELEVASSISTENTER INDIVIDFOKUS MÅL FRA ULIKE UTDANNINGSPROGRAM SOSIAL TRENING FELLESSKAP TRYGGHET ADL-TRENING

11 MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET ”ALTERNATIV OPPLÆRING” (+ enkelte elever tatt inn i ordinære klasser)
SAKKYNDIG DOKUMENTASJON SOM PEKER PÅ BEHOV FOR OMFATTENDE TILRETTELEGGING BÅDE I SKOLE OG YRKESLIV PÅ GRUNN AV PSYKISKE, FYSISKE OG/ELLER SOSIALE VANSKER.

12 FØLT SITUASJON

13 SKISSERE MULIGE VEIER

14 FYLKESKOMMUNALT ANSVAR VARIERENDE KOMMUNALT ENGASJEMENT

15 MODELL TO/TRE ÅR I SKOLE + TO ÅR I BEDRIFT GLIDENDE OVERGANG
VIA HOSPITERING OPP-LÆRING I SKOLE OPP-LÆRING I BEDRIFT VARIG ARBEID

16 PROSJEKTPERIODE OG OMFANG
ORDINÆR DRIFT

17 RESSURSER (Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet)
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  PROSJEKTKOORDINATOR KOMMUNALT TILBUD  ASVO NAV  APS-PLASSER  TILRETTELEGGER (Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet) BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  PROSJEKTLEDELSE NETTVERK PERSONLIG ENGASJEMENT FAGLIG KOMPETANSE I SKOLE OG BEDRIFT

18 SAMARBEID

19 KOORDINATOR

20 INNHOLD I OPPLÆRINGEN LÆREKANDIDATENS FAGOPPLÆRING SKAL VÆRE FORANKRET I ÉN LÆREPLAN ++ TEORI I FORHOLD TIL ARBEIDSOPPGAVER RETTIGHETER OG PLIKTER I ARBEIDSLIVET VIDEREFØRE OG VIDEREUTVIKLE SOSIAL KOMPETANSE FORHOLDE SEG TIL LEDERE FORHOLDE SEG TIL ANDRE ARBEIDSTAKERE

21 ØKONOMI Lærekandidater på ASVO: Ordinære arbeidstakere
Kr 50,- per dag (oppmøte) Krav til sykemelding ved lengre fravær + eventuell uføretrygd ½ pris med offentlig transport Ordinære arbeidstakere Bonuslønn + uføretrygd

22 MÅL FORUTSIGBAR OG GOD OVERGANG FRA SKOLE TIL ARBEID
MENINGFYLT HVERDAG EGENVERD SOSIAL TILHØRIGHET VERDISKAPING PÅ SIKT HØYEST MULIG GRAD AV INNTEKT FRA EGET ARBEID

23 FORELDRE OG FORESATTE - MED- ELLER MOTSPILLERE?
DE VANSKELIGE SAMTALENE SE MULIGHETER OG REALISME (SORG)PROSESS LANGSIKTIGHET STERKE ANBEFALINGER ”STYRING” ØNSKE OM DET BESTE – HVA ER BEST? RYDDIGHET - DOKUMENTASJON LOVVERKET – UTVIDET TID Å VÆRE MODEN FOR NOE ANNET ELEVEN – FORELDRE OG FORESATTE

24 UTFORDRINGER BRA DER VI ER SELGE ”PROSJEKTET” TIL ELEVER OG FORESATTE
FAGOPPLÆRING

25 FORDELER MED EN VEKSTBEDRIFT SOM MODUM ASVO
FORUTSIGBARHET OG VARIASJON ERFARNE ARBEIDSLEDERE – GODE ROLLEMODELLER TRYGT ARBEIDSMILJØ MED GOD OPPFØLGING SOSIALT – UNNGÅ ENSOMHET SAMARBEID STØRRE STABILITET ENN I PRIVAT NÆRINGSLIV FÅ SOM SLUTTER KJENNER TRYGDE- OG STØNADSORDNINGER BONUSSYSTMER OPPLÆRING - KOMPETANSEBEVIS VTA-PLASSER ETTER ENDT LÆREKANDIDATPERIODE

26 SUKSESSFAKTORER MOTIVASJON TILLIT RELASJONSBYGGING

27 HAR PROSJEKTET OVERFØRINGSVERDI TIL ANDRE SKOLER, BEDRIFTER, KOMMUNER OG FYLKER?

28 TAKK FOR OSS LYKKE TIL MED EGET ARBEID Med vennlig hilsen Nina og Knut Olav RVS / ASVO


Laste ned ppt "ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google