Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GODE OVERGANGER GARDERMOEN 3. NOVEMBER 2008 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GODE OVERGANGER GARDERMOEN 3. NOVEMBER 2008 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 GODE OVERGANGER GARDERMOEN 3. NOVEMBER 2008 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE

2

3

4 Arbeid, Service, Vekst, Opplæring

5 BARRIEREVASKERI

6 PLEN OG HAGE

7 BUDTJENESTE

8 VEDPRODUKSJON

9 PAKKING/MONTERING

10 ALTERNATIV OPPLÆRING (AO) SPESIALPEDAGOGER SPESIALPEDAGOGER ELEVASSISTENTER ELEVASSISTENTER INDIVIDFOKUS INDIVIDFOKUS MÅL FRA ULIKE UTDANNINGSPROGRAM MÅL FRA ULIKE UTDANNINGSPROGRAM SOSIAL TRENING SOSIAL TRENING FELLESSKAP FELLESSKAP TRYGGHET TRYGGHET ADL-TRENING ADL-TRENING

11 MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET ”ALTERNATIV OPPLÆRING” (+ enkelte elever tatt inn i ordinære klasser) SAKKYNDIG DOKUMENTASJON SOM PEKER PÅ BEHOV FOR OMFATTENDE TILRETTELEGGING BÅDE I SKOLE OG YRKESLIV PÅ GRUNN AV PSYKISKE, FYSISKE OG/ELLER SOSIALE VANSKER.

12 FØLT SITUASJON

13 SKISSERE MULIGE VEIER

14 FYLKESKOMMUNALT ANSVAR VARIERENDE KOMMUNALT ENGASJEMENT

15 MODELL TO/TRE ÅR I SKOLE TO/TRE ÅR I SKOLE + TO ÅR I BEDRIFT GLIDENDE OVERGANG GLIDENDE OVERGANG VIA HOSPITERING OPP- LÆRING I SKOLE OPP- LÆRING I BEDRIFT VARIG ARBEID

16 PROSJEKTPERIODE OG OMFANG 3 ½ ÅR  ORDINÆR DRIFT

17 RESSURSER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  PROSJEKTKOORDINATOR KOMMUNALT TILBUD  ASVO KOMMUNALT TILBUD  ASVO NAV  APS-PLASSER  TILRETTELEGGER NAV  APS-PLASSER  TILRETTELEGGER (Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet) BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  PROSJEKTLEDELSE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  PROSJEKTLEDELSE NETTVERK NETTVERK PERSONLIG ENGASJEMENT PERSONLIG ENGASJEMENT FAGLIG KOMPETANSE I SKOLE OG BEDRIFT FAGLIG KOMPETANSE I SKOLE OG BEDRIFT

18 SAMARBEID ELEVEN/ LÆRE- KANDI- DATEN PPOTSKOLE FOR- ELDRE/ FORE- SATTE FAG- OPP- LÆRING HJEM- KOMMUNE BOLIG NAV BEDRIFT (ASVO)

19 KOORDINATOR

20 INNHOLD I OPPLÆRINGEN LÆREKANDIDATENS FAGOPPLÆRING SKAL VÆRE FORANKRET I ÉN LÆREPLAN ++ LÆREKANDIDATENS FAGOPPLÆRING SKAL VÆRE FORANKRET I ÉN LÆREPLAN ++ TEORI TEORI I FORHOLD TIL ARBEIDSOPPGAVER I FORHOLD TIL ARBEIDSOPPGAVER RETTIGHETER OG PLIKTER I ARBEIDSLIVET RETTIGHETER OG PLIKTER I ARBEIDSLIVET VIDEREFØRE OG VIDEREUTVIKLE SOSIAL KOMPETANSE VIDEREFØRE OG VIDEREUTVIKLE SOSIAL KOMPETANSE FORHOLDE SEG TIL LEDERE FORHOLDE SEG TIL LEDERE FORHOLDE SEG TIL ANDRE ARBEIDSTAKERE FORHOLDE SEG TIL ANDRE ARBEIDSTAKERE

21 ØKONOMI Lærekandidater på ASVO: Lærekandidater på ASVO: Kr 50,- per dag (oppmøte) Kr 50,- per dag (oppmøte) Krav til sykemelding ved lengre fravær Krav til sykemelding ved lengre fravær + eventuell uføretrygd + eventuell uføretrygd ½ pris med offentlig transport ½ pris med offentlig transport Ordinære arbeidstakere Ordinære arbeidstakere Bonuslønn + uføretrygd Bonuslønn + uføretrygd

22 MÅL FORUTSIGBAR OG GOD OVERGANG FRA SKOLE TIL ARBEID FORUTSIGBAR OG GOD OVERGANG FRA SKOLE TIL ARBEID MENINGFYLT HVERDAG MENINGFYLT HVERDAG EGENVERD EGENVERD SOSIAL TILHØRIGHET SOSIAL TILHØRIGHET VERDISKAPING PÅ SIKT VERDISKAPING PÅ SIKT HØYEST MULIG GRAD AV INNTEKT FRA EGET ARBEID HØYEST MULIG GRAD AV INNTEKT FRA EGET ARBEID

23 FORELDRE OG FORESATTE - MED- ELLER MOTSPILLERE? DE VANSKELIGE SAMTALENE DE VANSKELIGE SAMTALENE SE MULIGHETER OG REALISME SE MULIGHETER OG REALISME (SORG)PROSESS (SORG)PROSESS LANGSIKTIGHET LANGSIKTIGHET STERKE ANBEFALINGER ”STYRING” STERKE ANBEFALINGER ”STYRING” ØNSKE OM DET BESTE – HVA ER BEST? ØNSKE OM DET BESTE – HVA ER BEST? RYDDIGHET - DOKUMENTASJON RYDDIGHET - DOKUMENTASJON LOVVERKET – UTVIDET TID LOVVERKET – UTVIDET TID Å VÆRE MODEN FOR NOE ANNET Å VÆRE MODEN FOR NOE ANNET ELEVEN – FORELDRE OG FORESATTE ELEVEN – FORELDRE OG FORESATTE

24 UTFORDRINGER BRA DER VI ER BRA DER VI ER SELGE ”PROSJEKTET” TIL ELEVER OG FORESATTE SELGE ”PROSJEKTET” TIL ELEVER OG FORESATTE FAGOPPLÆRING FAGOPPLÆRING

25 FORDELER MED EN VEKSTBEDRIFT SOM MODUM ASVO FORUTSIGBARHET OG VARIASJON FORUTSIGBARHET OG VARIASJON ERFARNE ARBEIDSLEDERE – GODE ROLLEMODELLER ERFARNE ARBEIDSLEDERE – GODE ROLLEMODELLER TRYGT ARBEIDSMILJØ MED GOD OPPFØLGING TRYGT ARBEIDSMILJØ MED GOD OPPFØLGING SOSIALT – UNNGÅ ENSOMHET SOSIALT – UNNGÅ ENSOMHET SAMARBEID SAMARBEID STØRRE STABILITET ENN I PRIVAT NÆRINGSLIV STØRRE STABILITET ENN I PRIVAT NÆRINGSLIV FÅ SOM SLUTTER FÅ SOM SLUTTER KJENNER TRYGDE- OG STØNADSORDNINGER KJENNER TRYGDE- OG STØNADSORDNINGER BONUSSYSTMER BONUSSYSTMER OPPLÆRING - KOMPETANSEBEVIS OPPLÆRING - KOMPETANSEBEVIS VTA-PLASSER ETTER ENDT LÆREKANDIDATPERIODE VTA-PLASSER ETTER ENDT LÆREKANDIDATPERIODE

26 SUKSESSFAKTORER MOTIVASJON MOTIVASJON TILLIT TILLIT RELASJONSBYGGING RELASJONSBYGGING

27 HAR PROSJEKTET OVERFØRINGSVERDI TIL ANDRE SKOLER, BEDRIFTER, KOMMUNER OG FYLKER? HAR PROSJEKTET OVERFØRINGSVERDI TIL ANDRE SKOLER, BEDRIFTER, KOMMUNER OG FYLKER?

28 TAKK FOR OSS LYKKE TIL MED EGET ARBEID Med vennlig hilsen Nina og Knut Olav RVS 32 77 88 00 / ASVO 32 78 14 50 nina.grotterud@skole.bfk.no knutolav.andersen@skole.bfk.no


Laste ned ppt "GODE OVERGANGER GARDERMOEN 3. NOVEMBER 2008 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google