Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erasmus + - Mobilitetsprosjekter for barnehager og skoler Gaëlle Bozec Oslo 21. 11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erasmus + - Mobilitetsprosjekter for barnehager og skoler Gaëlle Bozec Oslo 21. 11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erasmus + - Mobilitetsprosjekter for barnehager og skoler Gaëlle Bozec Oslo

2 Bakgrunn for Erasmus + Prioriteringer Hvem kan søke Aktiviteter Finansiering Denne runden!

3 Europa i endring 3 – «Skills gap» – Høy ungdomsarbeidsledighet – Konkurranse på det globale arbeidsmarkedet – Utdanning og opplæring – Tettere samarbeid utdanning/arbeidsliv – Samspill mellom formell, uformell og ikke-formell læring

4 Europa 2020 –strategien 4 Frafall i skole og opplæring maksimum 10 % Andelen mellom 30 og 34 år med høyere utdanning minst 40 % Minst 95 % av barn mellom 4 år og skolepliktig alder bør delta i småbarns-opplæring Andelen 15-åringer med lave ferdigheter i matematikk, lesing og naturfag lavere enn 15 %

5 5

6 6 Erasmus+ horisontale prioriteringer Utvikle grunnleggende ferdigheter og fagovergripende ferdigheter som digital kompetanse, entreprenørskap og språkkompetanse. Styrke samarbeid mellom opplæring og praksis/arbeidsliv Integrere IKT i opplæringen på alle nivåer. Tilrettelegging for vurdering av formell og uformell kompetanse Inkluderende opplæring

7 7 Erasmus+ sektorspesifikke prioriteringer Skole - Styrke grunnleggende ferdigheter -Frafall -Tidlig innsats -Kompetanseutvikling for lærere

8 8 Norske prioriteringer 2015? Skole - Kompetanse for kvalitet (rådgivere, lærere) -Lærerløftet -Fag- og yrkesopplæringsløftet -Program for bedre gjennomføring (tidl. NyGiv) -Ungdomstrinn satsning Kilde: forslag til statsbudsjett 2015

9 M o b i l it e t

10 Hvem kan søke : Barnehager og skoler Nytt fra 2015: Grupper av skoler (konsortium) eller kommune/fylkeskommuner på vegne av barnehager og skoler

11 Hvem kan delta i aktivitetene? 11 Alle

12 12 Aktiviteter i mobilitetsprosjekter Deltakelse på kurs Deltakelse på konferanser Hospitering Undervisningsopphold Opphold: 2 dager - 2 måneder (utenom reise) Prosjektperiode: 1 – 2 år

13 13 Finansiering Budsjett = Støtte til reise + Støtte til opphold + Støtte til kursavgift (hvis aktuelt) + Støtte til administrasjon + Ekstra midler (spesielle behov)

14 – Runde 2 – Verdt å huske Kun for barnehager, grunnskoler og videregående skoler (ikke VET) ca €

15 I dag og i morgen…. 15 “Ask not what Erasmus+ can do for your school. Ask what you can do for your region, your country, Europe, …” Les Erasmus+ Programme Guide 2014! For alle: side 7-27 og For KA1 mobilitet:side: 31-34, og Erasmus+ Programme Guide 2015 – Søknadsfrist For alle: side 7-26 og For KA1 mobilitet:side: 30-34, og

16 16 Prosjektets relevans Prosjektgruppe og samarbeid Kvaliteten på prosjektoppbyggingen Utbytte og spredning av resultat Om søknaden….

17 Mer informasjon: Mer informasjon:


Laste ned ppt "Erasmus + - Mobilitetsprosjekter for barnehager og skoler Gaëlle Bozec Oslo 21. 11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google