Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Roar Jensen 27.Januar 2016 Foto: Dagfinn Kolberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Roar Jensen 27.Januar 2016 Foto: Dagfinn Kolberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Roar Jensen 27.Januar 2016 Foto: Dagfinn Kolberg

2 Regjeringen: Ny nasjonal og regional kompetansestrategi Hvordan kan fylkeskommunen ta en tydelig rolle i arbeidet med kompetanseplanlegging i regionene? –har analysekompetanse –eier to viktige tilbudsaktører i EVU Videregående skoler Fagskoler Behov for et mer systematisk samarbeid Skole-arbeidsliv Vgs-UH Bedrifter-FoU-virkemiddelapparat (inkludert utdanningssektoren)

3 Oppgaver å samarbeide om Gode analyser av det regionale og lokale behovet for arbeidskraft God og relevant opplæring for ungdom Kvalifisering av arbeidsledig ungdom Videregående opplæring for voksne Ta i bruk innvandreres kompetanse og kvalifikasjoner Kompetanseutvikling i arbeidslivet –Hvordan bruker vi det gode verktøyet som er utviklet?

4 Ukritisk tilpassing? “What’s good for GM is good for America” –Eller, som han egentlig sa, Charles “Engine Charlie” Wilson: … “I thought what was good for the country was good for General Motors and vice versa”

5 Behov for varige samarbeidsarenaer Internasjonalt nivå Statlig nivå Fylkesnivå Regionalt nivå Lokalt nivå –Hvor mange arenaer trenger vi på de tre nederste nivåene? –Kan noe samordnes?

6 Meløy vgs - Arbeidsform og resultat Godt samsvar tilbud/søkning/behov Høyt antall lærlinger Høy aktivitet mot voksne og arbeidsliv –Tett på elevene –Tett på arbeidslivet Relasjoner faglærer-bedrift Skolens organisering –Opplæringskontoret aktivt inne i skolen –Formidlingskoordinatorer –PTF-forum –Utviklingsprosjekt Tett samarbeid skole-opplæringskontor-bedrift Samarbeidsavtaler (forankring i ledelsen) Kompetanseklynge Meløy etablert som varig samarbeidsarena

7 Resultat nye læreplasser MBS-OK 2015

8 Resultat læreplasser MVGS Folketall Meløy: ca 6000 innbyggere Antall lærlinger OK MBS: ca 100 (i snitt 50 nye hvert år) Lærlinger formidlet fra MVGS 2015: Antall elever totalt VG2 Søkt Skole (omvalg / påbygg) Søkt Lære Formidlet til læreplass Startet på vg3 i skole for å ta fagbrev AnnetUten tilbud / oppfulgt av OT 87 100% 7 (4/3) 7% 80 93% 66 ( 81% av de som har søkt læreplass) 76% av totalen (ca 33% forNFK!) 5 6% 1 2% 7 (6,9%) 8%

9 Kompetanseklynge Meløy Kompetansenettverk Meløy opprettet i 2009 Over i fastere form som «Kompetanseklynge Meløy» våren 2014 –Meløy kommune –Meløy Næringsforum –Meløy Utvikling KF –Meløy Bedriftsservice Opplæringskontoret –NAV –Sparebank1 –Meløy videregående skole Rektor Opus Karrieresenteret

10 Kompetanseklynge Meløy Formål Effektiv utnyttelse av et samlet system for utdanning og etter-/videreutdanning som tilfredsstiller behovet for kompetanseutvikling for både privat og offentlig sektor i Meløy. –Være pådriver for kompetanseutvikling –Være samarbeidsorgan mellom vgs og arbeidslivet. –Samhandle rundt utvikling av en kompetansestrategi

11 Kompetanseklynge Meløy Organisering Regelmessige møter, med faste representanter (4-5 ganger/år) Større møter ved behov Arbeidsutvalgsmøter for oppfølging/forberedelse Organiseres/finansieres som prosjekt (ca 10 % til leder av KM) –Får fram kompetansebehov –Drøfter og initierer tiltak –Samarbeider om prosjektsøknader Prosjektgrupper

12 Skisse til et kompetansenettverk Salten, med funksjon som kompetansemegler (motor, megler, møteplass) for utdanning Steigen Sørfold Beiarn Saltdal Hvilken rolle skal leverandørene ha i de lokale kompetanseklyngene? Kan det være et alternativ at de ikke er faste medlemmer, men at de er med på for eksempel to av fire årlige møter? Gildeskål Fauske Meløy Kompetansemegler for utdanning i Salten: Lagt til Karrieresenteret, Fauske? Prosjektgruppe: De lokale prosjektlederne + RKK + Karrieresenteret Styringsgruppe: Partnerskap? Leverandører: Studiesenteret.no Universiteter og høgskoler Fagskoler AOF, Friuv; Folkeuniv OPUS KUN KiG (kigok) MBS Medlemmer i de lokale kompetanseklyngene? NAV, VGS (karrieresenter, studieverksted), Opplæringskontor, Kommunene (næring, personal), Organisasjoner/foreninger(arbeidsgiver/arbeidstaker), bedrifter, ??? Medlemmer i lokale kompetanseklynger/nettverk Lokale kompetanseklynger: Samarbeidsorgan for -lokal kompetanseutvikling -samarbeid skole-arbeidsliv Ca 4 møter i året 1 lokal koordinator/leder

13 Kompetansemegler for utdanning Etter- spørrere Til- bydere Motor Megler Møteplass Deltakere Leverandører


Laste ned ppt "Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Roar Jensen 27.Januar 2016 Foto: Dagfinn Kolberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google