Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.August 2015 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Generell info/RESPEKT ved rektor Ungdomstrinn i utvikling ved inspektør Vurdering for læring ved Inspektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.August 2015 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Generell info/RESPEKT ved rektor Ungdomstrinn i utvikling ved inspektør Vurdering for læring ved Inspektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.August 2015 Foreldremøte 8.trinn

2 Agenda Generell info/RESPEKT ved rektor Ungdomstrinn i utvikling ved inspektør Vurdering for læring ved Inspektør It’s learning ved inspektør Helsesøster Kort presentasjon av alle lærerne på trinnet. Fagorientering ved faglærere kunst & håndverk, engelsk, kroppsøving, musikk,uteskole, Klassevis foreldremøte

3 3 Tittel på temaet Riska ungdomsskole Prosjekt utviklet av Læringsmiljøsenteret UIS Har som mål å øke kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusere problematferd i barne- og ungdomskolen. Respekt er nøkkelord i skolenes arbeid med å skape et godt klima for læring. Alle voksne skal være tydelige omsorgspersoner som samtidig stiller krav. Når de voksne må gripe inn skal de gjøre dette på en varm, tydelig og respektfull måte. Respekt

4 4 Tittel på temaet Riska ungdomsskole På Riska ungdomsskole har vi ordensregler som skal sikre at alle har det greit, og at ingen utsettes for fare. Vi ønsker å ha så få forbud som mulig! Ordensreglene

5 5 Tittel på temaet Riska ungdomsskole På Riska ungdomsskole vil vi at alle  elevene bryr seg om, og tar vare på hverandre  voksne bryr seg om, og tar vare på elevene  voksne bryr seg om, og tar vare på hverandre  voksne og elever tar vare på skolebygg, skoleområdet og utstyret Respekt

6 6 Tittel på temaet Riska ungdomsskole De voksne For å få dette til må de voksne  være på plass før arbeidsøkten starter  være godt forberedt til timen  lytte til elevene  ta elevene på alvor  legge til rette for god orden

7 7 Tittel på temaet Riska ungdomsskole Elevene For å få dette til må elevene  være på plass når arbeidsøkten starter  være godt forberedt til timen  stå ved pulten  reise seg ved besøk  ta av ytterklær  snakke uten å bruke banning eller nedsettende ord  være sammen uten å bruke vold  oppholde seg på de steder som er tillatt  holde orden i klasserom og fellesarealer

8 8 Tittel på temaet Riska ungdomsskole ”Trygg sone” og vester De voksne som har tilsyn ute har gule vester. På de gule flisene i amfiet er ”Trygg sone”. Det vil si at her er alltid en voksen til stede i pausene.

9 9 Tittel på temaet Riska ungdomsskole

10 10 Trivselsprogrammets mål er å: ● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storfriminuttene ● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner ● redusere konflikter blant elever ● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt Tittel på temaet Riska ungdomsskole Trivselsprogrammet

11 Trivselsledere (TL) Elevene søker om å få bli TrivselsLeder For å bli TL må eleven være mobbefri TL leder aktivitet i friminuttene TL skal spille en inkluderende rolle i friminuttene

12 Kantine for elevene hver mandag og tirsdag Gratis frokost for elevene fram til 8.15 hver mandag og tirsdag. Søknad om fri Meldingsbok, oppfølging av fravær Ordensregler/info.hefte Skolens hjemmeside www.minskole.no/riska

13

14 Hva er vurdering? Vurdering omfatter mange ulike ting, fra: Mer formelle sammenhenger og prosedyrer; skriftlige tester som karaktersettes etter strikte prosedyrer, til Uformelle sammenhenger som det å lese en elevs arbeid, lytte til det eleven har å si osv. Skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering

15 Vurdering for læring Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem  får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  får råd om hvordan de kan forbedre seg  er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

16 Vurdering for Læring Vurderer ut fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet Har ”brutt ned” disse målene til konkrete læringsmål o Disse kommer mer til syne på ukeplanen Elevene blir gjort kjent med hvilke kriterier det blir vurdert ut fra.

17 Eleven har plikt til å la seg vurdere Vurderinger på It’s learning ”fremovermeldinger” + karakterer som foreldre har mulighet til å ha innblikk i. Foreldrebruker Kurs for foreldre i bruken av ITSL

18 Skole-hjem-samarbeid Samarbeid mellom hjem og skole er særlig viktig i dag fordi barn tilbringer stadig mer tid av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner. Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen.

19 Fort. Skole-hjem Et godt samarbeid mellom hjem og skole og foreldrestøtte har en positiv sammenheng med: Barnas skolefaglige prestasjoner Barnas trivsel i skolen Relasjonen mellom elev og lærer Relasjonen mellom elevene i en klasse/ gruppe Læring av sosiale ferdigheter

20 Fort. Skole-hjem Det er viktig å vise interesse for skolearbeidet og ikke avvise spørsmål selv om du ikke kan svare på faglige problemer. Ha mer fokus på arbeidsinnsats enn på resultater. Bruk ros og oppmuntring. Etabler og oppretthold rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. Dette gjelder både når det skal foregå og hvor i huset.

21 - Helsesøster

22 Kunst og håndverk Tekstile teknikker (Synnøve) Digitale oppgaver(Trine) 2D og 3D(Kåre) Oppgaver med kompetansemål og vurderingskriterier er alltid tilgjengelig på its learning.

23 Musikk UkeLærerTema Gruppe 34 – 46 KåreInstrumentopplæring8-1 Arne Musikk rundt i verden + Kor/sang 8-2 SynnøveDans/rytme8-3 47 – 8 KåreInstrumentopplæring8-2 Arne Musikk rundt i verden + Kor/sang 8-3 SynnøveDans/rytme8-1 9 – 22 KåreInstrumentopplæring8-3 Arne Musikk rundt i verden + Kor/sang 8-1 SynnøveDans/rytme8-2 23 – 25 AlleImprovisasjon og kreativitetAlle

24 ENGELSK -utfordrende for noen, karakterpress, presentasjoner, lese bøker osv. -tilrettelegging -heldagsprøver/halvdagsprøver (eksamensrelatert) + 2 vurderinger utenom i halvåret (eks. grammatikkprøver, bokrapport, andre skriftlige oppgaver til diverse temaer). Gloseprøver/verbtester kommer utenom. -2 bøker – Crossroads A og B

25 Kroppsøving Ute-/inne-gym Vurderinger/tester/kriterier Innsats og holdning Svømming 8.trinn/avgangsfag Gymsko, treningstøy, innetøy, badehette, meldebok/mail og hygiene/dusjing

26 Musikk Avgangsfag 9.klasse. 3 lærere på 2 klasser. Faget er organisert i moduler Karakter etter hver modul. Fagplaner hjemmesiden Modulene: Dans Instrumenter Bilde, film, musikk Musikk rundt i verden Rytmeprosjekt Sang/ Kor

27 Uteskole 8. og 9. klasse har uteskole en dag i mnd Mat og klær

28 Uteskole Kompetansemål fra matte, naturfag og kroppsøving Sosialt…..som grunnlag for godt læringsmiljø

29 Uteskole Vurdering i friluftsliv- kroppsøving NB! Karakter i 9. kl. teller med i avgangskarakter i 10. kl. Matte og naturfag

30 Språkfagene

31 På klasserommene 8a rom 15 8b rom 14 8c rom 11 8d rom 12


Laste ned ppt "27.August 2015 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Generell info/RESPEKT ved rektor Ungdomstrinn i utvikling ved inspektør Vurdering for læring ved Inspektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google