Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A

2 Orden og oppførsel- Har det betydning for elevens læringsutbytte? Spørsmål

3 Fra læreplanens generelle del Opplæringa skal gi god allmenndanning. Det er ein føresetnad for heilskapleg personleg utvikling og mangfaldige mellommenneskelege band. Og det er ein føresetnad for å kunne velje utdanning og seinare skjøtte arbeid med kompetanse, ansvar og omhug.

4 Vurdering AV læring Vurdering FOR læring

5 HVORFOR SATSE PÅ VURDERING? FORDI: Erfaringer fra Norge og andre land viser at elever lærer best når de: forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling (Utdanningsdirektoratet 2008)

6 Vurdering i orden og atferd bidrar i sosialiseringsprosessen til eleven, bidrar til å skape et godt psykososialt miljø og gir i tillegg informasjon om elevenes orden og atferd

7 Spørsmål Hvordan må vi utføre vurderingsarbeidet i orden og oppførsel for å bidra til dette?

8 Hva er viktigste faktorer for elevens læringsutbytte i vurderingsarbeidet ? Egenvurdering God feedback praksis Vise eksempler på gode prestasjoner Hattie

9 Egenvurdering og god feedback praksis Utarbeide kriterier og gjøre de kjent: Hva legger vi i kriteriene? Hva betyr de i praksis? Gi feedback i den uformelle elevsamtalen (hverdagen) Eleven ufører egenvurdering før den formelle elevsamtalen Elev- lærer drøfter elevens egenvurdering i den formelle elevsamtalen Hva må jeg jobbe videre med og hvordan? Tas opp i hjem- skolesamtalen

10 Oppførsel- EGENVURDERING GodKan bli bedre Må bli bedreMerknad Jeg oppfører meg på en vennlig og hyggelig måte Jeg tar hensyn til alle Jeg bidrar til et godt læringsmiljø i klassen min Jeg bidrar til arbeidsro i klassen min Jeg retter meg etter beskjeder Jeg overholder skolens ordensreglement Jeg tar vare på skolens eiendom og eiendeler jeg låner av skolen Jeg tar opp forhold jeg er uenig i på en respektfull måte Andre oppfatter meg som en hyggelig person som tenker på andre.

11 ORDEN - EGENVURDERING GodKan bli bedre Må bli bedre Merknad Jeg kommer presis til timene Jeg kommer forberedt til timene Jeg har med meg riktige og nødvendige skolesaker til timene Jeg har og holder orden i sakene mine Jeg leverer lekser og arbeider til riktig tid Jeg husker avtaler og holder dem


Laste ned ppt "ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google