Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2013-2014

2 INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner Overgang barnehage - skole Kulturbegivenheter på Skaubo Kompetanseplan for personalet Samarbeidspartnere Evaluering Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. Årsplanen er en beskrivelse av hvordan vi jobber for å oppnå pedagogiske mål i barnehagen. Barnehageloven med dess forskrifter og Rammeplanen er utgangspunkt for årsplanen.

3 VELKOMMEN TIL SKAUBO Skaubo barnehage er en privat eiet barnehage drevet av Skaubo AS. Vi har i dag 38 herlige barn i alderen 1-6 år. Personalet på Skaubo består av 9 engasjerte voksne med til sammen høy kompetanse, med fokus på barnas mestring. Vi på Skaubo er genuint opptatt av ditt barns vel og ve, og av å være gode rollemodeller. Vi bruker LØFT som arbeidsmetode (se eget hefte om løft), som handler om å hjelpe barnet til å bli den beste versjonen av seg selv. Barnehagen har 2 avdelinger, men vår Skaubomodell gjør at alle barn og voksne kjenner hverandre, og får nytte og glede av hverandre. Skaubo er en barnehage med godt arbeidsmiljø, nært foreldresamarbeid og glade, trygge barn! På Skaubo er vi ute hver dag i vårt spennende uteområdet med variert terreng og egen trollskog, eller på tur. Barnehagens beliggenhet med umiddelbar nærhet til skog, elv, fotballbaner, skole, t-bane og buss, gir oss en unik mulighet til å gi barna varierte kultur- og tur- opplevelser. Alle barna har fast turdag en dag i uken. Vi har stort fokus på sikkerhet, og hele personalet er kurset i førstehjelp, og må årlig ta sikkerhetskortet gjennom sikkerhetsrommet. Vi har et godt samarbeid på tvers av barnehagene i Skaubo AS, og tar nytte av all kompetansen som finnes i vårt AS (www.skaubo.no for mer info om Skaubo AS).www.skaubo.no Vi gleder oss til et nytt og spennende barnehageår sammen med dere! Med vennlig hilsen Skaubogjengen!

4 BARNEHAGENS VISJON «PÅ LAG MED BARNA» Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, og få støtte og hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv! ( Metode: LØFT – Se vedlegg)

5 VÅRE KJERNEVERDIER TILSTEDEVÆRELSE, VENNSKAP, LIVSGLEDE Tilstedeværelse Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilstedeværende voksne Vennskap Barna skal møte et trygt, empatisk og inkluderende miljø, som gir grobunn for gode vennskap. Livsglede Barnehagen vår skal ha høy takhøyde for og ha et fellesskap preget av godt humør, glede, humor og galskap.

6 SKAUBOMODELLEN Teamtid Vi har fast teamtid for alle teamene mandag-torsdag. Barna deles inn i team etter alder, med faste voksne som følger opp barna og samarbeider om å lage aktiviteter og mål tilpasset barnas alders og funksjonsnivå, noe som synliggjøres i ukeplanene. Teamene har en fast turdag i uka. Barnehagens aktivitetsrom brukes på tvers av team. Dagsrytme Barnehagen åpner Frokost/frilek/aktivitet Teamtid/ utetid for de minste Lunsj Soving og teamtid for de minste/ utetid 3 mat- brødmåltid Frilek og aktiviteter ute/inne Barnehagen stenger 7.30 7.30- 9.00 9.30 – 11.30 11.30-12.00 12.00- 14.30 15.00 15.00 -17.00 17.00 Skaubomodellen Barna er blandet på tvers av alder store deler av dagen. Små motiveres til å bli mer Selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna sin lek. De store barna blir flinkere til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Teaminndeling Slanger 5-6 år Karius og Baktus 4-5 år Løver 3-4 år Ole Brumm 2-3 år Nasse Nøff 1-2 år

7 ÅRSHJUL Fantasi Filosofi Tradisjoner Lucia

8 SATSNINGSOMRÅDE LEK Mål for barna: Barna skal utvikle gode lekeferdigheter i samspill med andre barn. Mål for personalet: Barna skal få oppleve aktive og tilstedeværende voksne For oss betyr det:

9 Hva er lek? Gutt 6 år: «Det er å ha det gøy vel!» Gutt 4år: « Alle som leker har det gøy, også blir man sint når de voksne sier ryddetid» Gutt 5 år: «De voksne kan leke hvis de har tid og ikke må jobbe» Jente 4år: «Når vi leker så finner vi på morsomme ting, også gjør vi det bare.» Jente 4 år: «De voksne leker når de leser i bøkene sine»

10 FAGOMRÅDENE Kommunikasjon, språk og tekst Språkstimulering: samtaler, lese, rim og regler, sang og bruk av språket i hverdagslige handlinger Kropp, bevegelse og helse Fysisk aktivitet, kropp, helse, kosthold, utforskning, tur, dans, rytme, bevegelse og motorikk Kunst, kultur og kreativitet Dans, drama, forming, utforske materialer, bibliotek, konstruksjonslek, teater Natur, miljø og teknikk Tur, dyr, insekter, trær, planter, miljø, eksperimentering og utforskning, årstider. Etikk, religion og filosofi Respekt for hverandre, undre oss sammen, rom for spørsmål, læren og rett og galt, konsekvenser, samspill, handlinger, tradisjoner, konflikter, vennskap Nærmiljø og samspill Normer og regler, familie, venner, bli kjent med sitt eget nærområdet. Antall, rom og form Størrelse, form, antall, tall, sortere, mønster, se sammenhenger/ulikheter, konstruksjonslek, spill, puslespill For oss betyr dette: Barna blir kjent med fagområdene gjennom aktiviteter som er tilrettelagt etter alder og interesser. Vi fordyper oss i to fagområdet hvert kvartal og synliggjør dette arbeidet i ukeplanene våre. Mål: Barna skal bli kjent med og få muligheten til å utvikle seg i de ulike fagområdene

11 PROGRESJONSPLAN

12

13

14

15

16 Førskoleklubb Fokus på sosial kompetanse Selvstendighet Miniskoledager Overføringsmøter mellom barnhage og skole Overføringsskjemaer fylt ut i samarbeid med foreldrene Besøk av førsteklassingene Barneintervjuer Stort fokus på trafikksikkerhet Overnatting i barnehagen Overgang barnehage-skole

17 KULTURBEGIVENHETERPÅ SKAUBOKULTURBEGIVENHETERPÅ SKAUBO KULTURBEGIVENHETER I BARNEHAGEN VÅR HAR VI MANGE FLOTTE TRADISJONER. DETTE ÅRET HAR VI FØLGENDE: VIKTIGE DATOER 2013-2014: 2013 16.08Planleggingsdag - barnehagen stengt 18.09Foreldremøte-presentasjon av ny årsplan 16.10Høstfest med barn og foreldre 01.11Planleggingsdag-barnehagen stengt 13.12Luciafrokost for barn og foreldre 18.12Nissefest for barn og personal 24.12Juleferie- 24.12-01.01 -barnehagen stengt 2014 02.01Planleggingsdag – barnehagen stengt 14.02 Karneval for barn og personal 28.03Felles planleggingsdag med barnehagene i Skaubo AS 11. 04Gul fest for barn og personalet 14.04Påskeferie 14.04-21.04 – barnehagen stengt 02.05 Planleggingsdag-barnehagen stengt 07.05Dugnad i barnehagen 16.0517-mai feiring for barn og personal 27.05Foreldremøte (Evaluering av barnehageåret) 12.06Foreldremøte for nye foreldre ?.06Overnatting for slangene ?.06Sommerfest for barn, personal og foreldre ?.06 Sommerfest på Snarøya for barn og personalet 28.06Sommerferie- barnehagen stengt

18 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET NÅRHVAHVORDAN Høst 2013 0g Vinter 2014 Få til en god tilvenning for nye barn og etablere rutiner Implementering av årsplan Felles prosjektarbeid (tema?) Skape sikkerhet, trygghet og omsorg Implementering HMS Systemer Etablere et godt arbeidsmiljø Bli kjent med foreldrene og utvikle et godt og åpent samarbeid med alle foreldrene Planleggingsdag med fokus på verdier og årsplan Avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske ledermøter og fagmøter Samarbeid på tvers av Skaubo Barnehagene Skaubo skole og eksterne kurs Refleksjon og diskusjon Alle ansatte tar sikkerhetskortet, brannvern, brannøvelser med barna, implementering av HMS permer og førstehjelpskurs Brukerundersøkelse om trivsel for ansatte og medarbeidersamtale med mål med nærmeste leder Foreldresamtaler, foreldremøter, S.U møter og andre koselige sammenkomster med foreldrene Vår 2014 og Sommer 2014 Lage årsplan Planlegging, dokumentasjon og vurdering Pedagogisk ledelse Opprettholde et godt arbeidsmiljø Opprettholde et godt foreldresamarbeid Refleksjon og diskusjon Planleggingsdag med fokus på verdier og årsplan Avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske ledermøter og fagmøter Samarbeid på tvers av Skaubo Barnehagene Eksterne kurs Medarbeidersamtaler med mål og trivselssamtale med styrer Foreldresamtaler, foreldremøte og sammenkomster med foreldrene

19 SAMARBEIDSPARTNERE Barnehagens eier, Eli J. Gjøen Øvrige barnehager i Skaubo AS Foreldrene (Se infohefte) SU Bærum kommune Skoler i nærområdet Pedagogisk psykologisk tjeneste Barnevern Helsestasjonen Tverrfaglig utvalg Haug skole & ressurssenter BUP Språksenteret Brannvesenet Nærmiljøet

20 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Årshjulet har blitt et arbeidsredskap som aktivt og bevisst blir brukt i utforming av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årshjulet gir stor fleksibilitet, er et godt redskap for idemyldring og samarbeid, er lett å tilpasse til alle aldersgrupper, og åpner for barns medvirkning. Samtidig sikrer årshjulet aktivt arbeid med rammeplanen og vårt satsningsområde, noe personalet og foreldre er svært fornøyde med. Ved å jobbe med LØFT-verktøy i ble kontinuerlig arbeid med LØFT sikret, og barnehagen har fått et pedagogisk løft. Dette gjenspeiles i samspillet mellom barn, mellom barn og voksne og i arbeidsmiljøet. LØFT har blitt en del av vår arbeidsmetode og tankegang i arbeid med barn. Det forblir en del av opplæring gjennom Skauboskolen, som er et opplæringsprogram for nyansatte i Skaubo AS. Løft er stort, og kan jobbes med på mange måter. Av evalueringen ser vi at vi kan bli flinkere til å forklare konkret hvordan vi jobber med løft til foreldrene, og har derfor laget et Løft hefte der vi skriver akkurat hvordan vi på Skaubo jobber med løft. Vi har hatt mange spennende temaer som har vært morsomme og lærerike for både store og små. De store prosjektene på tvers av aldersteam er det både foreldre, barn og personalet sitter igjen med som de beste minnene. Det er spennende å trekke inn alle fagområdene, og å bruke kompetansen på huset slik at den ganger alle barna. Det har også vært stort engasjement og deltakelse fra foreldre i de store prosjektene, noe som i tillegg til å gange barna har styrket foreldresamarbeidet. Vi valgte å avslutte det største prosjektet vårt ”Norge”, med en prosjektfest med barn, personal og foreldre. Vi skulle gjerne hatt enda mer tid til store prosjekter, da tiden ble litt knapp på noen prosjekter dette året, så neste år ønsker vi å legge færre temaer inn i det nye årshjulet, for enda mer fleksibilitet. Vi ønsker å fordype oss i kun noen fagområder om gangen, for å få nye innfallsvinkler til ”faste temaer”. Vi ser for oss at det kan være interessant å ha hovedfokus på f.eks. fagområdet etikk, religion og filosofi i temaet ”Fellesskap” for neste år, for å få en helt annen vinkling enn vi hadde i år da fokuset var på språk og kropp. Dette trekker vi inn i årshjulet for neste barnehageår. Nedenfor kommer evaluering av årshjulet og barnehageåret 2012- 2013.

21 Vi har hatt mange fine turer med barna, både i nærområdet, og på litt lengere ekskursjoner. Barn og foreldre har blitt oppfordret til både å ta del i planlegging av turer, og til å være med på turer. Det har vært veldig positivt, og er noe vi ønsker å fortsette med. Det har vært veldig positivt å kombinere turer med prosjekter vi har hatt. Å dra til Holmenkollen på world cup i skiskyting gav f.eks. stor inspirasjon til store og små i vårt prosjekt ”Se hva jeg kan”, kropp, bevegelse og helse. Det samme med Folkemuseet i forbindelse med ”gamle dager” som tema, og Fram museet da vi hadde om vikingtiden. Vi har hatt mye teater både i og utenfor barnehagen, og ønsker å fortsette å gi barna et variert kulturtilbud gjennom barnehagen. Dette gir barna felles opplevelser, og blir godt benyttet videre i blant annet lek. Tilvenning av barn har dette året gått bedre enn noen gang i følge personal og foreldre, samt etter observasjon av barna. Vi har tatt med oss tidligere læring, og tilrettelagt på en god måte som vi ønsker å fortsette med (Skille store og små i starten for en rolig tilvenning, tilrettelegge for tidligere måltider, fruktpauser og fleksibel leggetid). Vi erfarte viktigheten av å fordele voksne som jobber fast på teamet til de minste barna på begge avdelingene, slik at barna har en tilknytningsperson på hver avdeling. Dette tas med i teamfordeling neste barnehageår. Som et supplement til den tidligere tilvenning har vi nå også utarbeidet et foreldrehefte med informasjon foreldre har etterspurt. Dette blir utdelt til nye foreldre i forkant av innkjøring. Skaubo er en barnehage med stort fokus på sikkerhet. Vi fortsetter med at personalet årlig tar ”sikkerhetskortet”, via www.sikkerhetsrommet.no. Sikkerhetsrommet er et webbasert læringsprogram som gir hver ansatt en grunnleggende sikkerhetsopplæring med påfølgende test innenfor brann, trafikk, forsvinning, forgiftning og førstehjelp. Førstehjelpskurs er også obligatorisk jevnlig. Hele personalet evaluerer jevnlig sikkerheten i barnehagen innenfor områdene ovenfor. Et nytt tiltak blir å trekke barna enda mer inn i refleksjon rundt sikkerhet. I samarbeid med foreldrene har vi funnet temaer som skal gjennomgås. Brann og trafikksikkerhet er barna allerede en stor del av.www.sikkerhetsrommet.no Celine H. Bezier, Skaubo barnehage, juni 2013 (Evaluert av personalgruppen, barn og foreldre i Skaubo Barnehage)

22 Skaubo barnehage Ruglandveien 1, 1358 Jar Tlf: 67 14 14 25 skaubo@skaubo.no www.skaubo.barnehage.no


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google