Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeplan for barnehagen. Nytt på nytt eller noko heilt anna? Loen mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeplan for barnehagen. Nytt på nytt eller noko heilt anna? Loen mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeplan for barnehagen. Nytt på nytt eller noko heilt anna? Loen mars 2006

2 Barnehagen som læringsarena  Tydeleggjering av innhaldet (gjennom fagområda)  Vidareføring av arbeidsmåter frå den ”gamle rammeplanen” ( læring gjennom leik og kvardagsaktiviteter, tverrfagleg fokus)  Sosialt samspel som grunnlag for læring  Fokus på mål for personalet

3 Heilskapleg læringssyn  Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø jf. kap.3.  Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. (s.2)

4 Kvalitet i samspelet som ein føresetnad for læring.  Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale.  Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. (s.12)

5 Nytt i planen?  Medverknad  Fokus på oppdragelse og læring  Sju fagområde  Kommunikasjon, språk og tekst  Kropp, bevegelse og helse  Kunst, kultur og kreativitet  Natur, miljø og teknikk  Etikk, religion og filosofi  Nærmiljø og samfunn  Antall, rom og form

6 Nokre utfordringar  Leiing i barnehagen - implementering - 82 mål for personalet - kompetanseoppbygging  Det generelle barnet  Medverknad  Tverrfagleg fokus i uformelle læringssituasjonar

7 Spørsmål til diskusjon  Korleis framstår barnehagen sitt særpreg i den nye rammeplanen? Er det ein ny barnehage som trer fram?  Er barnehagen på skuleveg? Er det farleg?  Korleis er forholdet mellom omgrepa læring, oppdragelse,omsorg og leik?  Korleis skal vi bruke den nye rammeplanen for barnehagen i utdanningane våre?  Korleis kan faga t.d samarbeide om dei minste barna og fagområda?


Laste ned ppt "Rammeplan for barnehagen. Nytt på nytt eller noko heilt anna? Loen mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google