Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet 5b definer begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering 5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem 5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre 5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden 5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Hvorfor er det utenkelig med krig mellom Norge og Sverige? (268) Begreper Konflikt Minst to parter kjemper om fordelingen av goder eller om hvilke verdier som skal gjelde (268)

3 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Krig Krig er bare fortsettelse av politikk med andre midler. Karl von Clausewitz (1780-1831) (268) Væpnet konflikt mellom to parter (268) Borgerkrig er en konflikt mellom to stammer, politiske - eller etniske grupper i samme land (259) (270) (271)

4 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Geriljakrig. (270) «Krigføring hvor små militære grupper går til overraskende angrep på en overlegen fiende.» Fred (269) Fravær av krig kan kalles fred Strukturell vold (269) Sult, nød, og lidelse skapt av undertrykking

5 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Kriger i dag. De to store krigene, den første og andre verdenskrigen, er vår tids mest omtalte kriger. Etter andre verdenskrig og fram til 2007 hadde vi 236 væpnede konflikter i 150 land, med mer en 10 millioner militære og sivile drepte (269) Mange mennesker døde også av sykdom og sult i kjølevannet av konfliktene (269)

6 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Kjennetegn ved dagens kriger (270) De fleste er borgerkriger Mange har etniske konflikter som årsak Mange av konfliktene finner sted i de fattigste statene i verden i Afrika og Asia

7 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Mange er svært langvarige – mer enn 20 år Konfliktene utkjempes med enkle og billige våpen som håndvåpen og personellminer Konfliktene rammer sivilbefolkningen hardt. De fleste drepte og skadde er uskyldige sivile

8 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Årsaker til krig (270) Kamp om territorier og ressurser Etniske og kulturelle konflikter Kamp mellom klaner og bander Fattigdom og urettferdig fordeling av ressurser

9 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Årsaker til krig (271) Miljøødeleggelser eller nedgang i levestandard Diktatur og undertrykkelse Utbredelse av våpen

10 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Internasjonal terrorism. (272) World Trade Center 9.11. 2001. Osama bin Ladens gruppe Al Qaida kaprer fire passasjerfly og to krasjer in i WTC i New York (272) Terroraksjoner som selvmordsbombere og bilbomber er ofte rettet mot sivile mål (272) Hensikten er å få til politisk forandring ved å skape frykt (273)

11 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Internasjonal terrorisme (272) Vi skiller ofte mellom lokal terrorisme og internasjonal terrorisme (273) Statsterrorisme har vi når statlige agenter myrder opposisjonelle (273)

12 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Hvor går grensen mellom terrorisme og kamp mot en okkupasjonsmakt?

13 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Årsaker til terror (275) Årsakene til terrorisme er i stor grad sammenfallende med årsakene til krig Undertrykkelse av etniske og religiøse grupper (275) Mangel på demokrati og sivile rettigheter (275)

14 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Årsaker til terror (275) Tilhengere av ekstreme ideologier (275) Ønske om å skape frykt (275) Fattigdom (275)

15 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme USA har i stor grad vært hovedmålet for internasjonal terrorisme (276) Terroraksjonen mot USA i 2001 hadde viktige symbolske motiver (276) Å angripe World Trade Center og Pentagon var å ramme selve symbolet på kapitalmakt og militærmakt (276)

16 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme http://nyagenda.cappelendamm.no/c84030/tekstoppgave/vis.html?tid=1000764&strukt_tid=84030

17 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Oppgaver Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Terrorisme (Læreplanmål 5f) World Trade Center 11. september 2001 (Læreplanmål 5f) World Trade Center 11. september 2001 (Læreplanmål 5f) Konflikter i verden (Læreplanmål 5d) Konflikter i verden (Læreplanmål 5d)

18 Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep. Velg deg en konflikt eller et menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre for å få til en god løsning på problemet.


Laste ned ppt "Kapittel 15. Konflikter og terrorisme Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google