Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945 – gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken – gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag

2 - Kritikk av en altfor ensrettet skole, ønske om mer kritisk tenkning i skolen. - Protest mot atomvåpen på norsk jord. - Protest mot USAs krigføring i Asia. - Økende protest mot NATO. Kritikk og protest

3 - Misnøye med lukkede politiske maktmiljøer og byråkrati. - Kritikk av ensidig økonomisk vekst. - Advarsler om miljøødeleggelser: lokal forurensning inngrep i uberørt natur globale klimaproblemer - Kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget. - Kampen mot fraflytting på bygdene. Kritikk og protest

4 - Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972. - Inntektsheving for bøndene. Tiltak

5 EF-kamp - Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC: bred folkelig bevegelse distriktspolitikk og politisk venstreside - Europabevegelsen: feste i byer og på Østlandet - Nei-flertall ved folkeavstemningen i 1972. - Nye partier på ytterfløyene: ALP og AKP (ml). Kritikk og protest

6 Kritikk av kjønnsrollemønsteret - En ny kvinnebevegelse. - Kamp for like rettigheter. - Kamp mot undertrykkende kjønnsroller. Kritikk og protest

7 - Lov om selvbestemt abort. - Likestillingsloven. - Krisesentrene. Mange krav vant fram

8 - 1970: Storfunn av olje i Nordsjøen. - 1975: Storproduksjonen av olje og gass i gang. - Staten ville sikre nasjonal kontroll med oljeinntekter og oljeindustri. - Målet var at mest mulig av oljen skulle ilandføres i Norge og gi arbeid og utvikling her. Oljeeventyret

9 - I Norge, mer enn andre steder i Vesten, skapte oljevirksomheten offentlig velferd, ikke bare privat velstand. - Norge ble etter hvert ledende innenfor oljeteknologi til havs. - I årene 1973–1975 var det oljekrise og økonomiske nedgangstider ute, men norsk økonomi var likevel i sterk vekst. Oljeeventyret

10 - Norge trengte arbeidskraft og ønsket innvandrere velkommen. - Fram til 1970 hadde innvandrere til Norge hovedsakelig vært arbeidssøkere fra nabolandene, arbeidssøkere fra industriland som Italia, Spania og Portugal og kald krig- flyktninger fra Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Ungarn. - Fram til 1967 vandret flere ut enn inn. I de neste årene merket Norge den globale migrasjonen. Innvandring

11 - Flere kom hit fra land som Tyrkia, Marokko, India og Pakistan. - De aller fleste kom til Oslo og gikk inn i lavlønnsyrker. Innvandring

12 - Målet var å sikre folk sosialt, men det økonomiske grunnlaget sviktet. - Helsevesenet vokste. - Folk levde lenger og fikk høyere forventninger til helsevesenet. - Et nytt klientsamfunn? - Stadig flere ble trygdemottakere i stedet for arbeidsytere. Velferdsstaten - ikke bare idyll

13 - Familien i forandring. - Vanligere å være ugift, men alenemødre var den største gruppa av fattige. - Tallet på forbrytelser steg. - Alkoholforbruket steg. - Flere arbeidsledige. - Større narkotikaproblemer. Velferdsstaten - ikke bare idyll


Laste ned ppt "Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google