Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terrorisme og demokrati ─ hva har demokrati med saken å gjøre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terrorisme og demokrati ─ hva har demokrati med saken å gjøre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Terrorisme og demokrati ─ hva har demokrati med saken å gjøre?
Bjørn Erik Rasch, UiO NTNU, Dragvoll 4. november 2004 1 1 1 1 1

2 Hva ─ innholdet i begrepene?
TERRORISME Overlagt bruk av vold fra ikke-statlige aktørers side mot sivile (ikke-stridende) for å nå politiske målsetninger Statsterrorisme Bredt arsenal av “teknikker” for politisk vold: Bombeattentat, sabotasje, selvmords-aksjon, kapring, gisseltaking, kidnapping, lemlestelse, tortur, voldtekt, forsvinninger, plyndring, sultestreik

3

4 Selvmordsaksjoner Selvmordsangrep 1988-2002 1983-87 30 (677 drept)
Israel/o.t % (100) Sri Lanka % (75) Libanon % (30) Tyrkia % (13) Saudi Arabia 3% (8) Russland % (4) Forskjellig religion aksjonister-ofre i 90% av tilfellene Så godt som alle selvmordsaksjoner ledd i organiserte kampanjer (95%) Selvmordsaksjoner flest har “nasjonale” mål (kamp om territorium; bli kvitt okkupasjonsmakt; etablere nytt styresett) Så godt som alle selvmordskampanjer rettet mot demokratier (valgdemokratier)

5 Hva ─ innholdet i begrepene?
TERRORISME Overlagt bruk av vold fra ikke-statlige aktørers side mot sivile (ikke-stridende) for å nå politiske målsetninger Statsterrorisme Bredt arsenal av “teknikker” for politisk vold: Bombeattentat, sabotasje, selvmords-aksjon, kapring, gisseltaking, kidnapping, lemlestelse, tortur, voldtekt, forsvinninger, plyndring, sultestreik DEMOKRATI Verdi i seg selv Deltakelse i beslutninger som angår alle Virkeliggjøre folkets vilje

6 Condorcets paradoks: Hva er flertallets vilje?
De mest populære verdensledere (Pew Global Attitudes Project, June 2003): Palestina (PA): bin Laden (71%), Arafat, Chirac Tyrkia: Arafat (32%), Chirac, bin Laden Jordan: Chirac (61%), bin Laden, Arafat Hvilken leder mest populær om vi legger flertallsprinsippet til grunn, og tenker oss at områdene eller landene har en stemme hver? Flertall (Pa+Jo) for bin Laden over Arafat Flertall (Ty+Jo) for Chirac over bin Laden Flertall (Pa+Ty) for Arafat over Chirac Flertallet roterer eller er syklisk og ubestemt: Ar<bL<Ch<Ar<bL<Ch …

7 Hva ─ innholdet i begrepene?
TERRORISME Overlagt bruk av vold fra ikke-statlige aktørers side mot sivile (ikke-stridende) for å nå politiske målsetninger Statsterrorisme Bredt arsenal av “teknikker” for politisk vold: Bombeattentat, sabotasje, selvmords-aksjon, kapring, gisseltaking, kidnapping, lemlestelse, tortur, voldtekt, forsvinninger, plyndring, sultestreik DEMOKRATI Verdi i seg selv Deltakelse i beslutninger som angår alle Virkeliggjøre folkets vilje Metode for å sikre representativt styre og ansvarlig styring

8 Når? Hvor? TERRORISME DEMOKRATI
Terrorismen har gått i bølger gjennom 20. århundre Dagens terrorisme: Den fjerde bølge (islamistisk terrorisme) De mest utsatte deler av verden: Sørlige og sørøstlige Asia, Afrika, Midtøsten, Kaukasus/Sentral-Asia (Latin-Amerika) DEMOKRATI Demokratisering og tilbakefall til autoritært styre har gått i bølger

9 Demokratibølger

10 VALG “Vinner” “Taper” Godtar ikke resultatet Godtar ikke resultatet
Respekterer resultatet Respekterer resultatet “Demokratisk likevekt”

11 Veier til demokrati Gradvis utvikling over lang tid
Demokratisk revolusjon (demokratisering ”nedenfra”) Demokratisering ”ovenfra” (autoritær elite innfører demokratiske ordninger) Forhandlet overgang (autoritær elite og mer eller mindre demokratisk opposisjon) Militær intervensjon (og annet press utenfra) Okkupasjon (og regimeendring)

12 Når? Hvor? DEMOKRATI TERRORISME
Demokratisering og tilbakefall til autoritært styre har gått i bølger Den tredje bølge: På retur? (jf. “illiberale” demokratier) Foran fjerde bølge? (Midtøsten og Nord-Afrika) Leder demokratisering til mindre terrorisme? TERRORISME Terrorismen har gått i bølger gjennom 20. århundre Dagens terrorisme: Den fjerde bølge (islamistisk terrorisme) De mest utsatte deler av verden: Sørlige og sørøstlige Asia, Afrika, Midtøsten, Kaukasus/Sentral-Asia (Latin-Amerika)

13

14 Demokrati i Irak? FORUTSETNINGER FOR DEMOKRATI TIL STEDE?
→ Manglende demokratisk kultur → Behovet for sikkerhet overskygger alt annet → Dype etniske og religiøse konflikter

15 Skillelinjer i Irak Rundt 25 mill. Innb. 60-65 % sjiamuslimer
32-37 % sunnimuslimer 80 % arabere 15-20 % kurdere “ ” som uttrykk for sjiaflertall (sør), sunnitriangel og det kurdiske nord Sterk “arabisering” (etnisk rensning) i løpet av 20. århundre Skillelinjer i Irak

16 Demokrati i Irak? UTFORMING AV DEMOKRATISKE INSTITUSJONER
→ Prosess med utforming av konstitusjon → Føderalisme → Skreddersydd parlamentarisme → Superproporsjonalt valgsystem (PR med hele landet som valgkrets) FORUTSETNINGER FOR DEMOKRATI TIL STEDE? → Manglende demokratisk kultur → Behovet for sikkerhet overskygger alt annet → Dype etniske og religiøse konflikter

17

18

19

20 Hvordan måle demokrati? (www.freedomhouse.org)
POLITISKE RETTIGHETER Frie og rettferdige valg Rettferdige valglover Valgte med reell makt Rett til å organisere partier Reell konkurranse ved valgene Militæret under sivil kontroll Minoriteter viss selvbestemmelse SIVILE FRI- OG RETTIGHETER Trosfrihet Ytringsfrihet Rettssikkerhet Menneskerettigheter Økonomiske rettigheter (inkl. eiendomsrett)


Laste ned ppt "Terrorisme og demokrati ─ hva har demokrati med saken å gjøre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google