Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Samarbeid om skoleerfaring og praksis Samling med lærere i realfagspartnerskapet 7. mai 2012 Legg inn «Avdeling / enhet»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Samarbeid om skoleerfaring og praksis Samling med lærere i realfagspartnerskapet 7. mai 2012 Legg inn «Avdeling / enhet»"— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Samarbeid om skoleerfaring og praksis Samling med lærere i realfagspartnerskapet 7. mai 2012 Legg inn «Avdeling / enhet» på hver side: 1 Gå til menyen «Sett inn» 2 Velg: Dato og klokkeslett 3 Skriv navn på avdeling eller enhet i feltet «Bunntekst» 4 Velg «Bruk på alle"

2 uib.no Praksis og skoleerfaring IL – slik det har vært Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

3 uib.no Praksis og skoleerfaring IL – hva vi ønsker å få til Stikkord: Langsiktighet – 3 årsplaner Hvilken ungdomsskole og hvilken videregående skole en student skal ha skoleerfaring og praksis på, fastsettes i slutten av studentens 2. semester. Studenten får også oppgitt en kontaktperson på hver av de to skolene (mentor). Flere studenter kan ha samme mentor. Studenten(e) avtaler tidspunkt for skoleerfaring direkte med sin mentor/skole innenfor gitte perioder i 3. og 5.semester. Praksis gjennomføres i 7. og 8 semester, hhv på har ungdomsskole og i videregående skole. Studentene har 10 sp fag parallelt med praksisperioden og studenten avtaler evt. tilpasninger i praksistimeplan direkte med sin mentor/skole Det vil i gjennomsnitt være ca. 25 studenter som skal ha skoleerfaring og ca. 20 studenter som skal ha praksis pr. kull. Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

4 uib.no Praksis og skoleerfaring IL – hva vi ønsker å få til Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

5 uib.no Skoleerfaring H12 5 dager i løpet av en gitt periode om høsten F.eks. 3. sem usk (RDID100):uke 37-46 5. sem vgs (NATDID201-PEDA112):uke 42-45 Student avtaler tidspunkt direkte med mentor/skole. Student sørger for at mentor/skole signerer på at de har deltatt. Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

6 uib.no Fordeling av studentene på skolene De ulike kullene: Kull09: 20 studenter Skal ha praksis i usk H12 og i vgs V13. Studentenes fagfordeling: matematikk + fysikkMAFY8 matematikk + kjemiMAKJ2 matematikk + biologiMABIO4 matematikk + naturfagMANA1 biologi + kjemiBIOKJ5 Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

7 uib.no Fordeling forts. Kull10: 13 studenter Skal ha skoleerfaring i vgs H12 Skal ha praksis i usk H13 og i vgs V14. Studentenes fagfordeling: matematikk + fysikkMAFY6 matematikk + kjemiMAKJ3 matematikk + biologiMABIO4 matematikk + naturfagMANA0 biologi + kjemiBIOKJ0 Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

8 uib.no Fordeling forts. Kull11: 30 studenter Skal ha skoleerfaring i usk H12 Skal ha skoleerfaring i vgs H13 Skal ha praksis i usk H14 og i vgs V15. Studentenes fagfordeling: matematikk + fysikkMAFY6 matematikk + kjemiMAKJ3 matematikk + biologiMABIO6 matematikk + naturfagMANA8 Biologi + kjemiBIOKJ1 (6 ikke endelig bestemt) Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

9 uib.no Eksempler: Ytrebygda skole: H12:4 studenter fra kull09 i praksis, en av dem med kun naturfag 6 studenter fra kull11 på skoleerfaring H13:3 studenter fra kull10 i praksis X studenter fra kull12 på skoleerfaring H14:6 studenter fra kull11 i praksis X studenter fra kull13 på skoleerfaring H15:X studenter fra kull12i praksis Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

10 uib.no Eksempler forts. Eks. Danielsen videregående skole: H12:3 studenter fra kull10 på skoleerfaring V13:4 studenter fra kull09 i praksis H13:6 studenter fra kull11 på skoleerfaring V14:3 studenter fra kull10 i praksis H14:X studenter fra kull12 på skoleerfaring V15:6 studenter fra kull11 i praksis H15:X studenter fra kull13 på skoleerfaring Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

11 uib.no Prinsipper/kriterier for fordeling Skolene har sagt seg villig til å ta i mot inntil 5 studenter i praksis, og inntil 10 studenter i skoleerfaring pr. år Hva med studenter som har to naturfag, hvordan bør de fordeles på ungdomsskolene? Hvilke hensyn bør tas mtp fordeling på videregående skoler? Har skolene ønsker, ulik veiledningskapasitet på ulike fag, tilbys alle fag alle år,…….? Hvordan lage et greit system for fordeling fra år til år? Skolene melde inn ønsker hver vinter? Skal vi forsøke faste skolepar? Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

12 uib.no Konkret fordelingsforslag: Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

13 uib.no Fordeling – hva skjer videre nå? MJ setter opp et forslag basert på innspillene og sender til praksiskonsulent. Praksiskonsulent sender ut formell forespørsel til skolene. Studentenes foreløpige timeplan ved UiB legges ved til orientering. Skolene/praksiskonsulent avklarer seg i mellom og bekrefter hvilke studenter skolene kan ta i mot. Skolene melder også fra om hvem som skal være mentor for de enkelte studentene. Dette skjer fortrinnsvis før sommeren. Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

14 uib.no Mentorordningen – innhold - gruppediskusjon Hvilket potensiale kan ligge i ordningen som kan gi positive virkninger både for skolen og studenten? Hvilke konkrete oppgaver skal/kan en mentor for studentene ha? –Være ressursperson for studentene når de jobber med oppgaver i pedagogikk/fagdidaktikk? –Være rådgivere for studenter som er usikre på hva læreryrket innebærer? –Ta i mot studentene i skoleerfaring og vise rundt/introdusere dem? –Andre gode forslag? Hvordan opprette kontakt mellom student og mentor? –Studentene får navn og mailadresse og tar kontakt selv? –Studentene inviteres til skolen like etter at de har fått sine mentorer? –Andre gode forslag? Lærerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

15


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Samarbeid om skoleerfaring og praksis Samling med lærere i realfagspartnerskapet 7. mai 2012 Legg inn «Avdeling / enhet»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google