Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørkonferanse Anskaffelse av Fartøy. Kurt-Ivar Gram Franck Prosjektleder fra Kystverket Rederi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørkonferanse Anskaffelse av Fartøy. Kurt-Ivar Gram Franck Prosjektleder fra Kystverket Rederi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørkonferanse Anskaffelse av Fartøy

2 Kurt-Ivar Gram Franck Prosjektleder fra Kystverket Rederi

3 Per Erik Juvkam Stabsenhet for Innkjøp og Anskaffelser

4

5 Kystverket Rederi –Det handler om bygging, drift og vedlikehold –Det handler om navigasjonsinstallasjoner –Det handler om oljevernberedskap –Det handler om sjøsikkerhet

6 Samme sted, forskjellig årstid.

7 - BT ringte vår daglig leder for å få bekreftet at OV01 stod på grunn, DL ringte da båten og spurte om de hadde gått på grunn. «Nei, men jeg har da et par mann som står på grunn» svarte skipperen, forteller Sven Tønnesen til bt.no.

8 Nautiske objekter i Norge Fyrstasjon Fyrlykt Faste merker m/lys Stenger Varder Båker Flytende merker Lateral Kardinal Lys Racon ”~22 000 stk”

9 Manuelle operasjoner

10

11

12 Utfordringer med størrelse DP1 ORO notasjon Diesel elektrisk fremdrift Katalysator DnV 1A1 E0 OILREC COMF V(3)C(3) ICE1C DYNPOS AUT CLEAN Begrensing i lengde, bredde, dypgående og høyde (44/12/15m) 2x Palfinger, 110t/m, 21,4m Egen arbeidsbåt, 32 fot, pluss gummibåt 2x Expandi lenser 1x NO450 lense LAMOR anlegg Anlegg for bunkring av fyrstasjoner Stor anleggskompressor luft SECURUS oljevern radar/kamera (link til land)

13 Gammel bilde fra ”Full-City” aksjonen

14

15

16 Dagens bro på Villa

17

18

19

20 Typisk jobb for anvendelse av DP Det unike for Kystverket er DP operasjoner på grunt vann i skvalpesonen rundt objektene, målet er å anvende DP der det gir gevinst.

21

22

23

24

25

26

27

28 HOVEDDATA Lengde o.a. 44,0 m Lengde p.p. 42,3 m Bredde 12,0 m Dybde i riss. 5,0 m Dypgang 3,0 m Bruttotonnasje 907 t Brennolje 157 m 3 Ferskvann 105 m 3 Ballastvann 79,5 m 3 ORO 158 m 3 Besetning 11 Servicefart 14

29 HOVEDDATA KLASSE OV Bøkfjord skal være er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: CLEAN, DYNPOS AUT, ICE-1C, E0, COMF V(3)C(3), OILREC. Skipet skal registrert i NOR og skal ha hjemmehavn i Ålesund. MASKINERI Maskineriet om bord OV Utvær og OV Skomvær består av tre Caterpillar C32 gensets samt en C18 hjelpemotor som tilsammen yter 2995 kW. Rolls-Royce Marine har levert to sidethrustere type TT 1300 DP AUX CP. Nødaggregatet på OV Skomvær er av type Nogva Deere 6068 TFM 50 er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Reduksjonsgir type G50 og propellanlegg type P70 er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. DEKK På dekk er det montert to Palfinger-kraner på henholdsvis 104 tm og 14,6 tm levert av Bergen Hydraulic. Norwegian Deck Machinery har levert dekksmaskineriet som består av bl.a. ankervinsj, fortøyningsvinsjer og capstans. INNREDNING Lido Marine har levert innredningspaneler, møbler, dører og vaskeriutstyr. Isolasjon er levert av Rockwool.

30 Anskaffelsesprosessen Lov om offentlige anskaffelser springer ut av: “European Commission's Consolidated Directive on public procurement (2004/18/ EC).” Formålet med direktivet er å åpne opp det europeiske markedet for konkurranse, hindre proteksjonisme og fremme fri flyt av varer og tjenester. EØS-avtalen forplikter Norge å implementere EU- direktiver. Lov om offentlige anskaffelser 69/1999 (sist endret 1. juli 2012) og Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 (sist endret 1. juli 2012)

31 Rammene for anskaffelsen Lov om offentlige anskaffelser springer ut av: “European Commission's Consolidated Directive on public procurement (2004/18/ EC).” Formålet med direktivet er å åpne opp det europeiske markedet for konkurranse, hindre proteksjonisme og fremme fri flyt av varer og tjenester. EØS-avtalen forplikter Norge å implementere EU- direktiver. Lov om offentlige anskaffelser 69/1999 (sist endret 1. juli 2012) og Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 (sist endret 1. juli 2012)

32 Regelverket skal sikre… God forretningsskikk Konkurranse Likebehandling av leverandører Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forutberegnelighet Hindre diskriminering

33 Hvilken betydning? Strenge regler Kommunikasjon Formalia Forespørsel om deltakelse

34 Prosessen videre Leverandørkonferanse Forespørsel om deltakelse Kvalifisering av leverandører Utsending av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon Tilbudsinnlevering Forhandlinger Revidert tilbud Tildeling av kontrakt

35 Prekvalifisering Offentlig anbud – en dyr prosess Finne kvalifiserte leverandører Kostnadsbesparende for alle parter Avvisning Utvelgelse Kvalifiserte leverandører får levere tilbud

36 Prekvalifisering Vurderer kvaliteten på verft og underleverandører Krav til forespørsel Krav som må være oppfylt Krav som evalueres

37

38

39 Kvalifikasjonskravene For å identifisere kvalifiserte leverandører

40

41

42

43 KvalifikasjonskravDokumentasjon Det kreves tekniske og faglige kvalifikasjoner som tilsier at Leverandøren er i stand til å gjennomføre oppdraget. De enkelte vurderingstema under dette kvalifikasjonskriteriet er konkretisert nedenfor: 1. Erfaring: Leverandør skal ha tilstrekkelig erfaring med bygging av tilsvarende fartøy. Særlig kreves det erfaring fra bygging av følgende fartøystyper:  Fartøy med størrelse ca 30-.  Fartøy for operasjon i trange, kystnære farvann.  Fartøy med oljevernegenskaper.  Fartøy med kapasiteter til å ta om bord, og sette ut materiell over baug. (Fartøyet skal utrustes med baugport, og kjørerampe).  Fartøy med DP klasse  Fartøy med dieselelektrisk fremdrift  Fartøy med Oilrec klasse, eller tilsvarende  Fartøy med integrert bro system iht ”DNV NAUT” Klasse eller tilsvarende (Det stilles ikke absolutt krav til at alle kulepunkter skal være tilfredsstilt, men hovedkravet til erfaring må være oppfylt og grad av oppfyllelse vil telle positivt dersom det er nødvendig å foreta utvalg av kvalifiserte leverandører.) Det skal legges ved tilbudet referanseliste med foretakets vigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Referansene kontrolleres ved behov. Følgende informasjon skal som et minimum fremlegges for hvert fartøy det vises til:  Fartøyets navn  Type fartøy  Leveringsdato  Navn og adresse til eier/operatør  Klassenotasjoner

44 2. Kompetanse: Leverandør skal ha tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner relatert til følgende områder: 1.Prosjektledelse, herunder styring av underleverandører i den grad leverandør er avhengig av underleveranser av sentrale ytelser. 2.Skipsbygging 3.Leverandørs administrasjon Generell beskrivelse av kompetanse i organisasjonen, knyttet til hvert av de nummererte kompetansepunktene CV-er og lignende skal ikke legges ved, men Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å etterspørre slik dokumentasjon dersom det anses nødvendig. 3. Kvalitetssikringssystemer: Leverandør skal ha generelle kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer, herunder virksomhetens Helse, Miljø og Sikkerhetspolicy. (Kvalitetsplan og prosedyrer for dette konkrete oppdraget vil bli etterspurt og evaluert som del av tilbudene fra de leverandører som kvalifiserer seg for konkurransen). Beskrivelse av virksomhetens generelle kvalitetssikrings og miljøledelsessystemer. ISO-sertifisering, eller andre sertifiseringer.

45 4. Kapasitet: Leverandør skal ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre leveransen. Tentativ fremdriftsplan, forutsatt kontraktssignering januar 2014. Leverandør skal bekrefte at leveranse av første fartøy kan skje i 2015, forutsatt kontraktssignering i januar 2014, og dokumentere tilgjengelig kapasitet. Leverandør skal også bekrefte at leveranse av opsjonsfartøy kan skje innen 18 mnd etter avrop av opsjon, forutsatt avrop av opsjon i perioden 2015/2016. Beskrive/opplyse om  Kapasitet bygging/utrustning, herunder beskrive: o Leverandørs fasiliteter generelt. o Størrelse på byggebedding(er), tørrdokk(er), flytedokk(er) og tilgjengelig krankapasitet. o Dybdebegrensinger ved inn/utdokking. o Vektbegrensninger under dokking. o Kaier, inkludert informasjon om maks dybder og tilgjengelig krankapasitet. o Fasiliteter for skrogproduksjon, rørproduksjon, snekkerarbeider, sandblåsing og malerarbeider og galvanisering.

46 Råd til tilbydere Vår erfaring er at alt for mange må avvises, ofte for bagateller Våre råd er at tilbydere: –Les konkurransegrunnlaget grundig –Disponer i samsvar med de krav som gjelder i konkurransen. –Sett dere inn i avvisningsreglene –Vær klar og tydelig i besvarelsen –Forbehold –Kun synliggjorte kvaliteter blir vurdert –Husk forpliktelseserklæring

47 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Leverandørkonferanse Anskaffelse av Fartøy. Kurt-Ivar Gram Franck Prosjektleder fra Kystverket Rederi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google