Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valpekompendiet for Instruktørutgaven Norsk Schäferhund Klub HBU 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valpekompendiet for Instruktørutgaven Norsk Schäferhund Klub HBU 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valpekompendiet for Instruktørutgaven Norsk Schäferhund Klub HBU 2006

2 Valpekompendiet Denne delen av valpekompendiet er forbeholdt instruktørene i Norsk schäferhund klub og skal være en del av grunnutdanningen av schäferhunder. Valpekompendiet tar for seg de ulike utviklingsfasene hunden går igjennom frem til den er 22 måneder, videre fokuseres det oppbyggingen av en øvelsesstruktur og deretter hvordan de ulike øvelsene kan gjennomføres. Kompendiet tar for seg en huskeliste for instruktørene og en for nye valpeeiere. Det legges også opp til en skjematisk oversikt over gjennomføringen i grunnopplæringen. Lykke til!

3 Utviklingsfaser Valpen formes i stor grad innenfor sitt første leveår. Her følger en kort gjennomgang av de ulike utviklingsfaser. 4-12 Uker Pregningsfasen (4-7 uker) Her skal hunden lære seg å oppfatte andre hunder, men også mennesker som dens arts - feller. Dette skjer gjennom regelmessig omgang med de andre valpene i kullet og mennesker. Dersom valpen får for lite kontakt med mennesker blir pregningen mangelfull og valpens fremtidige forhold til mennesker kan bli problematisk. Dette vil naturligvis prege vår mulighet til å trene hunden senere. Sosialiseringsfasen (8-12 uker) I denne perioden er valpens tilpasningsevne særlig stor. Det er vesentlig at den i denne fasen lærer ”husreglene” i sitt nye hjem gjennom en konsekvent og vennlig behandling, samt at man unngår å skape usikkerhet ved f.eks. å straffe den på en uforståelig måte. Det er dessverre altfor sjelden vi får så unge valper på kurs, men dersom det skjer er det vesentlig at vi lærer hundeeieren hvordan han skal kommunisere med sin valp.

4 Utviklingsfaser 3- 4 Måneder Rangordningsfasen, eller dominansfasen (den halve kjønnsmodenhet). Valpen har økt produksjon av mannlige kjønnshormoner som kan medføre en økning av aggressivitet og dominans. I denne fasen viser valpens temperament seg. Valpens erfaringer i denne perioden bestemmer hvordan temperamentet ytterligere utvikles. Vi skal unngå kamp - lek med dominante valper og tilby usikre valper kamp - lek med ”seier” som resultat. På denne måten kan vi forsterke eller dempe de egenskaper som senere kan bli et problem for hundeeieren 4-7 Måneder Flokkdannelsesfasen. Dette er en rolig periode. Nå bør valpen ha funnet sin plass i familien og dermed skal den ha overskudd og ro til å lære nye ting. Perioden er velegnet til innlæring uten tvang. Imidlertid kan vi tidlig i denne perioden oppleve at førerens kontakt og lederskap over valpen ikke er i orden. Vi må derfor først bringe kontakt og lederskap i orden for vi begynner på dressurarbeidet. NB! Husk tannskifte perioden

5 Utviklingsfaser 7-10 Måneder Pubertetsfase/fysisk kjønnsmodenhet. Valpen blir fysisk kjønnsmoden og er ofte i hormonell ubalanse. Dens oppmerksomhet rettes nå kraftig mot omverdenen (vakt- og territorial- instinkter våkner). Den vil være uoppmerksom på fører og virker veldig ukonsentrert. Dominans og underkastelsesproblematikken blir igjen fremtredende og vi skal være omhyggelige med de påvirkninger vi utsetter hunden for. Perioden er ofte frustrerende for hundefører, så både valp og fører trenger vår støtte i denne perioden. Vi skal være spesielt oppmerksom på førers eventuelle sinne mot hunden. Sinne og straff blokkerer for innlæring. Tisper får sin første løpetid i denne perioden. 10- 17 Måneder Dressurperioden Man går nå inn i en rolig periode. Hunden stabiliserer seg igjen, på godt og ondt. Gode og dårlige vaner sitter rimelig fast og skaper forutsetningene for vårt videre dressurarbeid. 17-22 Måneder Psykisk kjønnsmodenhet Også her er det muligheter for hormonelle forstyrrelser. Perioden kan også fremstå som en rolig uten spesielle problemer.

6 Øvelsesstruktur Med bakgrunn i viten om valpen i de ulike fasene er valpetreningen bygget opp av 5 deler, som har til formål å påvirke valpen bredt. Treningen er spesielt oppbygget med henblikk på valper som enda ikke kjønnsmodne, men er innenfor perioden 2-10 mnd. Følgende øvelsesgrupper bør inngå i hver leksjon, eller - spesielt i starten – i hvert fall i to påfølgende leksjoner.

7 Øvelsesstruktur 1Miljøtrening Miljøtreningen har som formål å gjøre hunden trygg i forhold til den verden som den skal ferdes i med mennesker, andre hunder, trafikk o.l. En trygg hund har det bedre med seg selv og er vesentlig lettere for eieren å omgås. Øvelsesforslag: Valp hilser på mennesker Valp hilser på en annen valp Valp hilser på en voksen hund En bytur

8 Øvelsesstruktur 2Instinktarbeide Har som funksjon å stimulere valpen gjennom anvendelse av dens instinkter og samtidig bygge et arbeidsfellesskap mellom hund og fører. Ved å la hunden utfolde seg i overensstemmelse med sine naturlige evner motvirker vi frustrasjoner og derav følgende problemadferd hos hunden. Øvelsesforslag:Spor & utvikling av søksevne/søkslyst

9 Øvelsesstruktur 3 Lekeøvelser Dette kan også kalles kontakt - øvelse, for formålet med å leke med valpen er å få en nær kontakt med den. Gjennom leken oppnår vi et positivt samvær mellom hund og fører, og vi lærer hunden at det er sammen med fører det morsomme foregår. Denne erfaringen vil vi gjerne ha i hunden når den blir uoppmerksom i kjønnsmodningsfasen og føreren får bruk for ”alle sine talenter”. Øvelsesforslag: Valpen løper etter fører Leke med ball, fille etc. To leker slik at man bytter med valpen

10 Øvelsesstruktur 4 Lederskapsøvelser Dette er en rekke øvelser, som dels er praktiske å ha innlært i forhold til valpens liv i hjemmet, og dels - og det er det viktigste - har til formål å gi hundeføreren ledelsen. Når en eiere ønsker ”en lydig hund” er den første forutsetning at de påtar seg førerrollen i forholdet til hunden. For hunden er en klar plass i hierarkiet med på å gjøre tilværelsen overskuelig og trygg. Øvelsesforslag: Nei - Den Forbudte Godbit Sist inn - eller ut av døren Legge seg på plassen sin La seg berøre med Visning av tenner/Sjekk av ører/etc La seg berøre og håndtere av fremmede Ikke hoppe opp på mennesker Innkalling Gå pent i bånd Læringsteori Sitt Dekk/ligg

11 Øvelsesstruktur 5Frikvarter Gi hunden mulighet for å leke i kontrollerte grupper og trene og utvikle sine instinkter og språk. Samtidig får man tid til a forklare hundeførerne om hundens språk og atferd.

12 Øvelser - Miljøtrening Valp hilser på mennesker: Instruktør forklarer hundeførerne reglene for å hilse hilser korrekt. Deretter hilser instruktør på den enkelte valp og fører forhindrer valpen i å hoppe opp. Hundeførerne bruker positiv avledning for at valpen ikke skal hoppe opp på instruktør. Deretter får hundeførerne prøve å hilse på samme måte på sidemannens valp. OBS! Denne øvelsen er det gjerne naturlig at man starter med når man starter med et nytt valpekurs. Gjennom denne øvelsen får vi et inntrykk av valpene, en viten vi har bruk for når vi skal behandle valpene individuelt, og også når vi skal i gang med neste øvelse

13 Øvelser - Miljøtrening Valp hilser på en annen valp: La to valper, som alders-, størrelses- og temperamentsmessig står godt til hverandre, møtes uten line og la de leke litt sammen. Neste fase: La valpen møte en annen valp som har samme alder og temperament, men som avviker i størrelse. OBS! Disse situasjoner mellom to valper gir oss muligheten til å vurdere, om det enkelte individ har den nødvendige trygghet og ”språklige” ferdighet til å klare situasjonen. Hvis den klarer oppgaven, behøver vi ikke å spekulere ytterligere på dette, men blir den redd må vi bruke tid til spesialtrening inntil den klarer situasjonen. Det gjør vi med gjentatte møter med spesielt utvalgte ”rare” hunder. Dersom hunden i stedet viser seg sterkt dominant, må vi også gjennom et bevisst valg av lekepartnere sikre, at den ikke får lov til å utvikle sin dominans ytterligere, men i stedet kommer i ”positiv” lek.

14 Øvelser - Miljøtrening Valp hilser på en voksen hund: Finn en ”valpesikker” hund i klubben og la den hilse på valpene, en av gangen. OBS! Det er viktig for valpen å lære språket av en ”viderekommet” hund, og at eieren har godt av å oppleve, at valpen ”kan selv”. For den usikre valp er dette møtet ofte mer avslappet enn møtet med en annen valp. For den dominante valp kan den voksne hund hjelpe den med å få verden ”satt i perspektiv”. Bytur: Ta med hele kurset på en tur i sentrum, gjerne i rushtiden. En tur nedom jernbanestasjonen, på kaien, i gågata med mye folk, opp eller ned trapper og all støy er lærerikt. Kjør buss, T-bane, oppsøk forskjellige miljøer og steder (kaiområder, byggeplasser o.l.) OBS! Vær meget oppmerksom på hundenes reaksjoner og vær nøye med å få en avreaksjon på eventuelle negative opplevelser, før man fortsetter. Fortell den enkelte hundefører, hva som skal trenes på, hvorfor og hvordan.

15 Øvelser - Miljøtrening HUSK Å TA HENSYN TIL DEN ENKELTE HUNDS NATUR OG ALDERSTRINN! La aldri valpen få muligheten til å rømme fra skumle situasjoner eller opplevelser. Denne erfaringen vil fort prege hundens minnebilde, og kan således fort bli hundens naturlige reaksjon på opplevelser den ikke føler den takler. Unngå at den lille forsiktige valp blir forskrekket, unngå at den voldsomme dominante hund forskrekker. Dersom det er hunder som ikke kan gjennomgå noen av disse øvelser uten risiko for andre hunder eller eiere, så holder det med å la de hilse på instruktører og voksne hunder.

16 Øvelser - Instinktarbeid Søksevne / søkslyst I første omgang skal hunden kun oppleve gleden ved å bruke nesen og få ”gevinst”. Vi retter hundens oppmerksomhet mot en håndfull godbiter, kaster dem ut, mens hunden ser på, og slipper hunden. Dersom hunden søker til alle godbitene er spist, er dette fint, men hvis den etter de første godbiter mister interessen, kaster vi ut noen til, igjen mens hunden ser på. OBS! Lær hundeføreren allerede fra starten av at han skal ta hensyn til vindretningen. Dette skal alltid foregå i motvind. En typisk hundeførerfeil er at vedkommende bøyer seg inn over valpen, for å følge med i arbeidet en - del valper tar seg distrahere av denne ”dominansholdningen”. En del valpeeiere er fortvilet over at deres valp har et høyt aktivitetsnivå, og har problemer med å ”få dem slitne”. Disse kan anbefales å arbeide regelmessig med denne type øvelse, samt gradvis øke det arealet som det skal søkes på.

17 Øvelser - Instinktarbeid Søksevne / søkslyst Dette er - en videreutvikling av den første søket. Når hunden har lært å leke, kaster vi i stedet for godbiter ut hundens beste leke - fortsatt mens hunden ser på. Dette gjør vi i høyt gress, så den er nødt til å bruke nesen for å finne den igjen. OBS! Noen hunder, spesielt apport villige jakthundraser, kan fort komme i gang med denne øvelsen, mens andre hunder trenger lengre tid fordi de ikke har utviklet tilstrekkelige drifter for å bære byttet. I enkelte perioder kan hundens tendens til å la seg avlede bli et problem i denne øvelsen.

18 Øvelser - Instinktarbeid Sporsøk: Vi begynner allerede med de helt unge valpene. Test ut hundens sporevner ved f eks. spontanspor, forfølgelsesspor eller næringsspor og bygg videre på de erfaringer du gjør her. OBS! Vær nøyaktig med valpens nesearbeid i sporgangen slik at den ikke venner seg til å bruke overvær søk. Alt sporarbeid i denne fasen skal være uten tvang. Vær også oppmerksom på at søkelyst/evne utvikles tidligere enn evne og lysten til å gå spor, uten at dette skal være en grunn til å utsette arbeidet med sporet.

19 Øvelser – Lek / arbeid Løpe etter og bringe tilbake: Med den ene hånden i valpens line, helt oppe ved halsbandet, holdes valpen i en avstand til gjenstanden (ball, fille etc), som med den andre hånden føres i sikk - sakk bevegelser nede på bakken. Det kan også benyttes snor i gjenstanden. Når valpen er opptatt av gjenstanden kastes denne ut og valpen får løpe etter denne. Når valpen har plukket opp gjenstanden ropes den til fører og belønnes med lek og ros. Enkelte valper vil komme raskt tilbake til eieren, mens en eldre og mer selvstendige valper vil trenge oppmuntring fra føreren for å komme tilbake. OBS! Fortvil ikke over at hunden i starten kommer tilbake uten gjenstanden. Etter hvert som leken gjentas vil hundens bytteinteresse øke og etter hvert vil den kunne bli så opptatt av byttet at den ikke kommer tilbake uten. Det kan virke provoserende på valpen, hvis vi kaller den inn straks den har tatt gjenstanden, og dermed forlanger øyeblikkelig avlevering. Driften til å bære byttet kommer senere enn instinktet til å jage.

20 Øvelser – Lek / arbeid Kontroll ved møte mellom to valper: To hundeførere møtes med valpene i line. Med en meters avstand setter begge seg ned og beroliger sine valper, inntil de er så rolige, at førerne kan snakke sammen uten å bli forstyrret av hundene. OBS! Denne øvelsen er ikke så vanskelig. Man trener på ”Nei” sammen med beroligende bevegelser. Samtidig oppnår man en motivasjon for ”SITT” øvelsen.

21 Øvelser – Lek / arbeid Ikke hoppe opp på mennesker: Instruktør og hundeførere hilser på valpene som hopper opp. De dyttes vennlig ned samtidig som man sier ”Nei”, hvorpå man setter sag ned og roser valpen når den respekterer ”Nei” kommandoen. Dersom valpen er for voldsom i hoppingen, til at den kan styres ordentlig på denne måten kan eieren bruke linen slik at hunden kan sitte uten tvang, samtidig som den ikke klarer å hoppe opp. OBS! At hunden hopper opp på mennesker er et problem for mange hundeeiere. Ved felles hjelp kan hunden gis mange nok erfaringer (om ikke a hoppe opp) på relativt kort tid. Var imidlertid oppmerksom på at enkelte hunder kan bli usikre når de ikke får hoppe opp. For disse er det en naturlig reaksjon å forsøke å slikke oss i munnvikene for å vise sin underlegenhet. De vil derfor kunne gjøre enda større anstrengelser for å komme opp til vårt ansikt. I slike tilfeller må vi moderere våre signaler og rose mye. Vær også oppmerksom på at enkelte hundeeiere ikke har noe imot at hunden hopper opp, og at den tillates å gjøre dette hjemme. For disse er det ikke noe poeng i å benytte denne øvelsen. Vi ønsker jo ikke å forvirre hunden.

22 Øvelser – Lek / arbeid Innkalling Innkalling er en øvelse som ofte gjøres til en ren dressurøvelse, men for disse unge valper skal vi holde oss til "naturmetoden". En ung valp vil som oftest følge etter sin eier, fordi den er redd for å bli alene. Dette er et mønster vi ønsker å fastholde, også når valpen blir større og mer selvstendig, derfor sørger vi for at den alltid holder øye med oss. Samtidig forsterker vi det a komme inn, ved alltid å belønne når den kommer inn, uansett om den er kalt inn eller ikke. Før den egentlige innkallingsøvelsen starter, skal vi øve på mottagelsen. Valpen lokkes og hundefører lærer å holde belønningen tett inntil seg, så hunden kommer helt inn. Med den ene hånd tar vi rolig tak i halsbandet fra undersiden, og så belønner vi der. Dette gjør vi for å unngå ”fange leken” og at valpen bare snapper godbiten, for deretter å stikke av igjen.

23 Øvelser – Lek / arbeid Innkalling Øvelsen foregår ved at vi etterligner den vanlige ”luftetur-situasjonen” så mye som mulig. Instruktør og hundeeier fjerner seg litt fra de andre og slipper valpen. Når valpen har kommet på passe avstand, kaller eieren på den, og når han får øyekontakt med sin valp - løper ban bort fra den, mens han oppmuntrer den til å komme etter. Det er viktig at han holder øye med valpen ved å se bakover slik at han kan sette seg ned i rett tid og motta valpen på en rolig måte. Når hunden har fått sin belønning slippes den igjen og føreren utfører en ny innkalling, denne gang med hunden i line. Terrenget skal være slik at føreren, dersom det er nødvendig for å få valpen til å komme etter føreren, kan gjemme seg helt. Innkalling uten line er med på å skape gode treningsvaner. For den eldre valpen, som ikke har den opprinnelige usikkerheten i behold, kan vi være nødt til å gå over til egentlig dressur. Her er fremad - sending er fin øvelse å kombinere med innkalling. OBS! Dette er kanskje den aller viktigste øvelsen, men dens suksess er avhengig av at lederskap og kontakten er i orden. Øvelsen kan ikke trenes isolert fra disse.

24 Øvelser – Lek / arbeid Gå pent i bånd Valpen skal ha så mye line, at den har muligheten til å gå i slakk line. Eieren går rundt med valpen, når den strammer linen, sier han "Nei", vender, og går motsatt vei, mens valpen roses inntil linen strammes igjen. En oppmerksom valp går penere i line, enn en uoppmerksom valp. Derfor må eier søke kontakt gjennom kroppsspråk, stemme og belønning. OBS! Dette blir lett en kjefteøvelse, og det er ikke moro for hund eller eier. Vi gjør ”rose – sekvensene” lengre enn ”Nei – sekvensene” ved å vende hver gang valpen strammer linen. Den trenger derfor en avstand på 2 ganger linens lengde før ny korrigering er aktuelt. Vær oppmerksom på at mange eiere strammer linen slik at det ser ut som valpen går pent. I virkeligheten får aldri denne valpen en mulighet til å gå i løs line. Vær ikke redd for å trene denne øvelsen uten line hvis det er mulig. * Her kan man også begynne med innlæring fri v. fot/grunnstilling for de valper og hundeeiere som er modne.

25 Øvelser – Lek / arbeid Læringsteori Ved innlæring av alle nye øvelser bør følgende prinsipper følges: Alle øvelser deles opp i momenter og hvert moment settes i gang ved: 1: Vekke hundens oppmerksomhet/ gi påvirkning 2:Vi får en reaksjon 3: Hvis ønsket reaksjon forsterker vi denne med en belønning OBS! Hvis man ikke oppnår ønsket atferd oversees denne til og begynne med.

26 Øvelser – Lek / arbeid Sitt 1: Vekke hundens oppmerksomhet/ gi påvirkning: For å utløse ønsket atferd kan man for eksempel. Med en godbit, leke eller lignende føre denne bakover over hodet på valpen. 2:Vi får en reaksjon Forhåpentligvis setter valpen seg 3: Forsterking/ belønning Når valpen har satt seg belønnes atferden med godbit leke eller lignende. 4: Betinging Når vi har en påvirkning som virker 4– 5 ganger er det på tide å legge til kommando ordet. OBS! Husk på at kommando skal komme før påvirkning.

27 Øvelser – Lek / arbeid Dekk/ Ligg 1: Vekke hundens oppmerksomhet/ gi påvirkning: Fra utgangsstilling i sitt fører man godbit, leke eller lignende raskt fra hundens snute rett ned i bakken. 2:Vi får en reaksjon Forhåpentligvis legger valpen seg raskt. 3: Forsterking/ belønning Når valpen har lagt seg belønnes atferden med godbit leke eller lignende. 4: Betinging Når vi har en påvirkning som virker 4– 5 ganger er det på tide å legge til kommando ordet. Husk på at kommando skal komme før påvirkning. OBS! Før innlæring av øvelsen bør øvelsen sitt være godt befestet

28 Øvelser – Lederskapsøvelser Nei, eller Den Forbudte Godbit Føreren setter seg på huk og holder valpen i linen tett opp mot halsbåndet, mens han med den andre hinden legger en godbit på det ene kneet. Når valpen trekker etter godbiten, holdes den tilbake, mens kommandoen ”Nei” gis. Etter hvert som hunden respekterer ”Nei”, dvs. at den ikke forsøker å ta godbiten, så roses den og hundefører gir hunden godbiten med et "Vær så god". Er hunden for vill eller sterk (spesielt de eldre valpene) kan instruktøren eller en annen hjelper være godbitholder, mens hundefører holder hunden i line vekk fra godbiten. OBS! Hvis valpen er uinteressert i godbiten (dette kan ofte skje de første gangene) så fortvil ikke. Det kommer andre øvelser der "Nei" blir nødvendig. Det er bedre at hundefører hopper over denne øvelsen, enn at han/hun tilbyr valpen godbiten helt oppi snuten og samtidig sier "Nei". Dette vil bare forvirre valpen. Øvelsen kan bli litt av et sirkusnummer, men det er viktig at man holder fast i "Nei' som er det avgjørende for øvelsen. Det skal ikke benyttes andre ord enn "Nei". "Nei" her betyr at hunden skal avbryte den handlingen den er i ferd med å utfore og dette ordet skal siden benyttes i mange sammenhenger. Husk at når valpen respekterer "Nei" skal den roses.

29 Øvelser – Lederskapsøvelser Sist inn - eller ut av døren: Øvelsen går ut på at valpen ikke får gå inn - eller ut - av døren, før føreren har gått først og gitt tillatelse til det. Dersom valpen forsøker å presse seg foran fører, får den et ”Nei" og holdes tilbake. Mens den rolig venter, roses den, føreren går gjennom døren og med "Vær så god" får valpen lov til komme etter. OBS! I denne øvelsen er det mye lederskap. Det er naturlig, at flokkføreren går først og sjekker omgivelsene. Det er også en praktisk rettet øvelse. Vi ønsker ikke at hunden styrter ut på gaten når døren åpnes eller styrter inn når den er skitten. Dette er en øvelse hvor vi lett får et tydelig "Nei" fra føreren, på denne måten er det også en fin øvelse for å understreke og forsterke ”Nei” kommandoen. En typisk feil er at føreren skynder seg å si "Vær så god", når hunden begynner å gå inn i stedet for at hunden går inn etter den har fått "Vær så god".

30 Øvelser – Lederskapsøvelser Gå på teppet ditt: Med kommandoen "Gå på teppet ditt" lokker føreren rolig valpen til teppet og setter seg ved siden av. Hvis valpen ønsker å forlate teppet får den kommandoen "Nei" og bringes rolig tilbake til teppet. Når den aksepterer å bli liggende på teppet, beveger føreren seg gradvis lengre og lengre vekk. OBS! Øvelsen skal trenes rolig, dette fordi formålet med øvelsen er å gjøre teppet til et trygt hvilested hvor valpen skal være når vi ikke ønsker at den skal løpe rundt. Når valpen har ligget rolig en periode får den lov til å forlate teppet. Dette fordi dette ikke er en dekk - øvelse men en friere øvelse. Øvelsen, dersom den er effektiv innlært, viser seg særdeles nyttig, for eks når hundens vaktinstinkt våkner, Mange er plaget med at hunden, når det ringer på løper ut og "overfaller" de besøkende. Med denne øvelsen kan vi forlange at hunden ligger og venter på tillatelse til å hilse på besøkende.

31 Øvelser – Lederskapsøvelser La seg berøre, Visning av tenner, Sjekk av ører: Føreren setter seg med valpen mellom bena, og undersøker dens ben, buk, rygg, tenner og ører. Ta den tid som er nødvendig! Det skal ikke foregå noen kamp rundt dette, men være behagelig og trygt for valpen. Samtidig gjør vi dette til en "slapp av" øvelse ved å stryke hunden med langsomme bevegelser nedover brystet og sidene. OBS! Bruk denne øvelsen som en pauseøvelse. Det er en ordentlig "avstresser". Valpene har godt av å falle til ro mellom øvelsene. Det er en typisk at hundeførerne stryker valpen med hurtige bevegelser, i stedet for rolige myke bevegelser.

32 Øvelser – Frikvarter Dette er den tid i løpet av treningen hvor hundene får lov til å leke. Etter en vurdering av den enkelte valps temperament og styrke (psykisk og fysisk), slippes de løs i mindre grupper og førerne kan nyte valpenes lek, samtidig som det blir snakk om hva som foregår - hva valpene forteller hverandre, og hvordan de gjør det. OBS! Leken er vesentlig for valpen. Den trener sitt språk og anvendelsen av sine instinkter. I leken kan den tillate seg handlinger som den ville blitt straffet for, dersom det var alvor. Man sier sågar at hundene blir klokere av a leke mye. Men man sier også at slik en hund leker som valp, slik kjemper den som voksen. Instruktøren har her et spesielt ansvar for at denne øvelsen går forsvarlig for seg. Valpene får ikke oppføre seg slik at den dominante blir mer dominant og den underdanige blir mer underdanig. Det kan være vanskelig å få satt sammen disse gruppene slik at frikvarteret blir til glede for alle. Derfor er det en god ide å ha gjennomført både øvelsene Valp hilser på menneske og Valp hilser på annen valp, for derav å ha et visst kjennskap til hver enkelt valp innen man starter frikvarteret.

33 Huskeliste for instruktøren INNLÆRING: FOR AT DET SKAL SKJE EN FORM FOR INNLÆRING, ER DET NØDVENDIG AT: AT INSTRUKTØREN HAR GOD KJENNSKAP TIL ØVELSELÆREN(DIN HUND & DIN HUND FORTSETTER) INNLÆRINGEN KAN STYRES SÅ FEIL IKKE OPPSTÅR (FEILFRI INNLÆRING) DET ER EN GOD KONTAKT MELLOM HUND OG FØRER HUNDEFØRER FÅR EN KLAR OG GRUNDIG INSTRUKSJON HUNDEFØRER ER MOTIVERT HUNDEFØRER KAN MOTIVERE SIN HUND HUNDEFØRER TRENER I HJEMME

34 Huskeliste for instruktøren ROS OG RIS: ROS / RIS KOMMER PÅ DET RIKTIGE TIDSPUNKT HUNDEFØRER LÆRER Å ROSE / RISE RIKTIG HUNDEFØRER LÆRER Å FORSTÅ SIN HUNDS SIGNALER OBS! MED RIS MENES ETT AVBALANSERT ”NEI” OG EV. EN LITEN PÅVIRKEN I LINEN

35 Huskeliste for instruktøren TRENING: TRENINGEN FOREGÅR I PASSENDE INTERVALLER HUNDEFØRER ER FULLT KONSENTRERT NÅR DET TRENES HUNDEFØRER FORSTÅR OG BRUKER DE RETTE HJELPEMIDLER AT HUNDEFØRER IKKE TROR AT HUNDEN ER DUM, DEN HAR KANSKJE IKKE FORSTÅTT BUD SKAPET HJEMMETRENING ER FORKLART/STYRT AV INSTRUKTØREN I GÅR, I DAG, I MORGEN – GÅ IGJENNOM ALLE OPPGAVER

36 Huskeliste for instruktøren TRENINGSPLASSEN: GENERELLE REGLER - ORDENSREGLER HALSBÅND - LENKE – LINE – LEKE : RIKTIG BRUK - RIKTIG SATT PÅ – UTSTYR ELLERS ØVELSER SOM TRENES – HVORDAN, TEKNIKKER KLUBBEN LITT OM VÅR ORGANISASJON OG OM VÅR AVDELING LITT OM VÅRE PROGRAM, VEIEN VIDERE, MULIGHETER INNEN FORTSATT KURS, TRENING, KONKURRANSER, PRØVER M.M.

37 Huskeliste for nye hundeeiere HJEMME: NÅR VI FÅR EN VALP - FØRSTE NATT I HJEMMET - STELL OG PLEIE HUNDENS PLASS I HJEMMET: UTE - INNE - MØBLER ALENE HJEMME: NATT FORNUFTIG BESKJEFTIGELSER MATSKÅL: TIGGE VED BORDET SITTE PENT FØR DEN FÅR MAT PREGNING: MILJØTRENING - SOSIALTRENING HUND OG BARN Å TA KONTAKT MED ANDRE HUNDER FREMMEDE VED DØREN INNKALLING: ALLTID HELT INN NEI - ØVELSER ROS - RIS BRUK AV GODBITER

38 Spørreskjema I forbindelse med treningen kan du bli oppmerksom på hvilke problemer du føler at du har med din hund. Med ordet problem i denne sammenheng mener vi alle ting, også de små, som du føler er/eller kan bli en belastning i ditt hundehold. Enten i forholdet mellom deg og hunden, eller i ditt forhold til naboer, venner eller andre som hunden omgås. Ved å fylle ut dette skjemaet grundig er du selv med på å målrette treningen slik at du får noe igjen for treningen som du vil ha nytte av i ditt hundehold. Kryss av i de rubrikkene du mener du behøver veiledning eller problemløsning. Vi vil forsøke å gjennomgå dette sammen med andre lignende problemer, med sikte på å vise forskjellige løsningsmuligheter. Lykke til med kurset!

39 Spørreskjema Kan ikke være alene hjemme Bjeffer på alle Aggressiv ovenfor andre hunder Redd for andre hunder Aggressiv ovenfor mennesker Redd ovenfor fremmede Knurrer når jeg tar fra den ting Overaktiv Biter i stykker ting Biter i lek Biter i alvor Stikker av Lyder kun en i familien Løper etter syklister, biler Er ikke renslig Kommer ikke når jeg kaller Trekker i linen Vil ikke være med når den får linen på Hopper over gjerdet Parer seg med møbler og puter Hopper opp når det kommer gjester Hopper opp i møblene Tigger ved bordet Vil ikke inn i bilen Bilsyk Redd for torden, skudd og lignende Kan ikke bli tatt på/håndtert Ruller seg i merkelige ting


Laste ned ppt "Valpekompendiet for Instruktørutgaven Norsk Schäferhund Klub HBU 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google