Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Schäferhund Klub HBU 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Schäferhund Klub HBU 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
RUNDERING Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

2 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper om hundens atferd. Læringsmetodene er i kontinuerlig utvikling og i takt med genetisk forandring hos hunden og bygger ikke minst på egne praktiske erfaringer. Leksjonen må ses i samsvar med leksjon i ”atferd og læring” (NKK/NSchK instruktørutdanning) samt boken ”Din Hund” av Sven Järverud og Gunvor av Klintenberg Järverud. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

3 MÅLSETNING MED LEKSJONEN
Gi elevene en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man lærer opp en hund i øvelsen rundering. Fra nyinnlæring, til videreutvikling og generalisering. Vite hva som er viktig når man skal føre en hund i øvelsen rundering Forstå viktigheten av å dele opp øvelsen i momenter og hvordan vi setter sammen disse til full øvelse Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

4 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
HVA ER RUNDERING ? Med rundering mener vi at hunden skal: På kommando søke gjennom et område ved hjelp av et eller flere slag, både i lyset og i mørket. Melde på personell ved hjelp av bringkobbel eller standhals. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

5 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
FORUTSETNINGER Før man begynner å trene øvelsen er det en stor fordel at hunden har vært gjennom følgende grunninnlæring: God kontakt med fører og figurant Innkalling Lek/belønning Godt forhold til en forsterker (ball, kong, fille, godbit osv.) Grunnleggende øvelser Apportering Hals Søksutvikling Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

6 Atferder i øvelsen RUNDERING
HUNDENS ADFERD Atferder i øvelsen RUNDERING Sosial funksjon Jaktfunksjon Undersøkelses funksjon Jakt/kamplek Jaktlyst Oppmerksomhet Flokkdrift Søkslyst Nysgjerrighet Kontaktvillighet Søksevne Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

7 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
BELØNNING Før innlæring av øvelsen må man kontrollere at forholdet mellom hund og figuranter er i orden. Hvilken type belønning som skal brukes bestemmes ut fra hunden ønsker, ikke hva figurant ønsker. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

8 MELDINGFORM BRINGKOBBEL
Før innlæring av delmoment melding med bringkobbel skal hunden kunne apportere. Meldingstrening (med løsbitt) gjøres uten å samkjøre med søket inntil meldingen er generalisert. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

9 MELDINGFORM STANDHALS
Før innlæring av delmoment melding med standhals skal hunden kunne melde/halse på hundefører. Meldingstrening gjøres uten å samkjøre med søket inntil meldingen er generalisert. (Stikkord figurant: sittende/liggende/ stående/gående/synlig/skjult/utilgjengelig/i tre/under bakken) Fokus ved belønning: Avstand til figurant og god kraft/rytme i halsen. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

10 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
FASE 1 - NYINNLÆRING Lære hunden at den på KO ”RUNDÈR”, uten annen påvirkning, skal kunne søke gjennom og melde på personell i alle typer terreng. Personell kan være synlig eller skjult. Meldingform: Bringkobbel eller standhals Hunden skal søke gjennom et område som er 400m langt og 100m bredt. Antall slag er avhengig av terreng og vind. KO = KommandoOrd Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

11 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
INNLÆRINGSTEKNIKKER SYNSPÅVIRKNING: Figurant går ut mens hunden ser på eller dukker opp ute i terrenget. LUKTPÅVIRKNING: Ved hjelp av vinden styrer hundefører hunden til en posisjon der hunden vil kjenne lukten av figurant på avstand LYDPÅVIRKNING: Figurant lager lyd (bevegelse mot underlaget, klapp el.annet) som hunden hører (og retningsbestemmer). Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

12 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
PLANLEGGING Valg av innlæringsteknikk (påvirkning) må bestemmes og tilpasses ut fra hver enkelt hund. Alle påvirkninger som brukes skal fjernes så fort som mulig. Flere typer påvirkning kan brukes underveis i opplæringen. Stereotyp trening vil gjøre hunden avhengig av påvirkningen. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

13 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING MED BRINGKOBBEL Før vi starter innlæring av melding, må hunden kunne apportere. Vi starter med løstbitt på en åpen plass. Figurant legger løsbittet foran seg. (NB: Varier stillingen til Fig.) KO «FINN MANN», eventuelt KO «RUNDER». Figurant kan hjelpe hunden ved å vise den bittet i starten. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

14 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING MED BRINGKOBBEL Avlevering av bittet hos hundefører skal skje som under øvelsen apportering. Vi må huske å belønne hunden når den kommer for å avlevere bittet ved funn. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

15 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING MED BRINGKOBBEL Når hunden er sikker i melding med løstbitt går vi over til å feste bringkobblet på hunden før KO. Ved melding med bringkobbel skal hunden påvise Fig. KO «VIS» Avslutt med at hunden skal melde på skjulte figuranter. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

16 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING STANDHALS Før vi starter innlæring av melding, må hunden kunne hals på kommando. Før vi starter innlæring av momentet melding på figurant, må hunden kunne melde på hundefører i alle situasjoner. Det er figurant som belønner - i starten kommer belønning tidlig. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

17 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING STANDHALS Det er viktig at hunden får belønning for å halse på god avstand, ikke for å hoppe eller støte. KO «FINN MANN», eventuelt KO «RUNDER».. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

18 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
TRINN I: MELDING STANDHALS Hunden skal halse til hundefører kommanderer den til å slutte eller figurant belønner. Avslutt med at hunden skal melde på skjulte figuranter. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

19 TRINN II: SØKET/SYSTEMATIKK
Hunden får en synspåvirkning fra begge figurantene. Figurant skal være lagt ut før hunden kommer til startpunktet. Hunden skal løpe der hundefører anviser. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

20 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
Figurant belønner hunden ved funn. Hundefører blir stående igjen på midtlinjen. På tegn fra hundefører avslutter figurant leken ved å kommandere «SLIPP». Hundefører roper hunden tilbake og sender ut på motsatt side. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

21 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
Figurant 1 avanserer videre frem på høyde med hundefører. Hundefører må passe på at han/henne hele tiden går fremover i terrenget. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

22 FASE II: VIDEREUTVIKLING
MÅLSETNING MED FASE II Lære hunden alle momenter i øvelsen «rundering». H må få variert erfaring slik som: Tett vegetasjon Lengden på runderingsløypa og antall figuranter Plassering av figurant, tilgjengelig/skjulte figuranter Lyse/mørke/værforhold/temperatur Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU

23 Norsk Schäferhund Klub HBU 2009
FASE III: GENERALISERING MÅLSETNING Fasen der hunden skal vise de etablerte (lærte) atferdene /ferdighetene i ulike situasjoner og miljø. Arranger forstyrrelser for å gjøre hunden sikker i øvelsen. Rundering Norsk Schäferhund Klub HBU


Laste ned ppt "Norsk Schäferhund Klub HBU 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google