Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning med Scid 2. Dreier seg om “et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av åpenhet, fleksibilitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning med Scid 2. Dreier seg om “et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av åpenhet, fleksibilitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning med Scid 2

2 Dreier seg om “et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av åpenhet, fleksibilitet og effektivitet”. For å få diagnosen må personen ha minst 4 av de 8 følgende kriterier:

3 En studie vist at denne ikke passer så bra inn i kluster C kategorien (engstelige og fryktsomme), (Kass et al 1985) –men angstdrevet på sitt vis. Finnes oftere hos menn (2.6 %), men også kvinner (1.3 %). Personer med TPF har oftere lengre utdannelse, høyere IQ og befinner seg i høyere sosiale klasser, men risiko for opplevd ekteskapsbrudd og sjeldnere gift enn øvrig befolkningen. Alt i alt støtte for at TPF er en mild form for pf.

4 De støtter sin selvfølelse ved tenkning, analyse, logikk og intellektuelle målsetninger (på bekostning av alt det andre…). Å være tvangspreget har også adaptive aspekter (arbeidsomhet, selvdisiplin, nøyaktig, pålitelighet). Følelsene er ofte uformulerte, dempet, fortrengte, utilgjengelige, rasjonalisert eller moralisert -Få kommer til terapi - Ingen studier viser at medisiner virker

5 ICD- 10 og DSM IV: Begge har med perfeksjonisme, rigiditet, stahet, overdreven samvittighetsfullhet og opptatt av detaljer. ICD-10 inkluderer; usikkerhet og forsiktighet Dsm-IV: gjerrighet og vansker med å kaste ting –Ingen kriterier om affektive problemer –(manglende evne til å uttrykke varme og ømhet, samt vansker med å håndtere aggresjon)

6 Spm: Er du den type person som er opptatt av detaljer, orden og organisering eller som liker å lage lister og skjemaer? –Gi meg noen eksmpler –Blir du så opphengt at du mister oversikten over det du prøver å få til ? Eks, ofte? Årsak: er opptatt av detaljer, regler, lister, orden, planer, organisering, i en slik grad at poenget med aktiviteten blir borte. “ser ikke skogen for bare trær”

7 Spm: Har du vanskelig for å gjøre noe ferdig fordi du bruker så mye tid til å få det nøyaktig og riktig? –Gi eksempler, hvor ofte? Årsak: Demonstrere perfeksjonisme som står i veien for å fullføre oppgaven.

8 Spm: Opplever du eller andre msk at du går slik opp I arbeidet ditt (el skole) at du ikke har noe tid til overs for andre eller noen former for hyggelig tidsfordriv? –Fortell om det (hvor mye tid har du til overs for andre ting?) Årsak: Er overdrevent engasjert I arbeid og produkitivtet på bekostning av frititdsaktiviteter og vennskap (NB: ikke en følge av åpenbare økonomiske behov eller tidsbegrensede tilfeller)

9 Spm: Har du veldig høye krav til hva som er riktig eller galt? –Gi meg noen eksempler på dine høye krav og normer –Følger du regler ned til hver minste bokstav, uansett hva? Årsak: Er samvittighetsfull, absolutt og uelastisk når det gjelder moral, etikk eller verdier. –NB: ikke på bakgrunn av kulturell eller religiøs identifikasjon.

10 Spm: Har du vanskelig for å kaste ting fordi de kan være gode å ha en gang siden? –Gi meg noen eksempler på ting du ikke klarer å kaste –Hvor overfylt blir det hos deg fordi du ikke kaster ting? Årsak: Er ute av stand til å kaste utslitte eller verdiløse gjenstander, selv om de ikke har noen sentimental verdi. OBS: Passer ikke inn, men passer nok bedre i en “hoarding” kategori på akse 1 (som OCD).

11 Spm: Er det vanskelig for deg å la andre mennesker hjelpe deg hvis de ikke er enige i å gjøre tingene nøyaktig slik du vil ha det? –Fortell meg om det, hender det ofte? Årsak: Er lite villig til å delegere oppgaver eller å arbeide sammen med andre, så sant de ikke aksepterer å gjøre tingene nøyaktig på den måten vedkommende selv gjør det.

12 Spm: Har du vanskelig for å bruke penger på deg selv og andre selv om du har nok? –Hvorfor? Bekymret over ikke ha nok I fremtiden når du virkelig trenger det. Fortell. Årsak:Er gjerrig både når det gjelder vedkommende selv og andre,- penger er noe som må syltes ned med tanke på fremtide katastrofer.

13 Spm: Er du ofte sikker på at du har rett og at det ikke spiller noen rolle hva andre sier? –Fortell meg om det. Har noen fortalt deg at du er sta og rigid? Årsak: Viser stivhet og stahet.

14 Ordene blir brukt for å skjule følelser, ikke uttrykke dem. Spør du dem hva de føler, vil de svare med hva de tenker (og gjør). Du får fakta, ikke følelser. Det er spesielt de aggressive ”lystene” de er redde for skal komme ut av kontroll.

15 Også redde for at deres emosjonelle reaksjoner, vil skape overreaksjoner i andre. Selv en affektiv impuls (erotikk, aggresjon) eller fantasi kan være like ille som faktisk å ha utagert den (magisk tenkning), og de vil med en gang se seg rundt etter kritikk og straff… –Kun akseptabelt med sinne hvis det er som en reaksjon på noe - ”rettferdig harme”.

16 Overopptatt av (egen) mental og mellommenneskelig (mental) kontroll. (”superego-drevet”) Lite åpenhet, fleksibilitet og effektivitet

17 De blir overdrevent kontrollerende, partnerne må underkaste seg, og kan ende som tilbaketrukne. Generell tendens til å kreve for mye. Har problemer med å slappe av, spøke, eller å være fult ut intime. Lite opptatt av sex – ”Jeg får jobben gjort”

18 en tvangspreget mann, som organiserer sitt liv rundt tenking, oppnår selvtillit på kreative områder (utdanning, logisk analyse, detaljert planlegging og grundige avgjørelser), har ikke en personlighetsforstyrrelse av disse grunnene. En patologisk tvangspreget person går rundt uproduktiv, oppnår intet, realiseringer ingen ambisjoner og hater seg selv for å gå i sirkler. Forsøker å unngå skyld ved å ta feil valg.

19 -Grublingen en del av en nevrotisk – normal personlighetsorganisering? Vet at problemet ligger i vedkommendes hode. ”Jeg vet at … er galt, men jeg får angst ved å droppe dem”. -Samme dame på et borderline-nivå, vil mene at alle som ikke vasker like mye som henne er urene. Ikke sjeldent rapporterer de ikke dette, da de ikke ser noe uvanlig med det.

20 OCD er egodystone/egofremmede – ritualer, og å måtte tenke spesielle tanker, litt mer crazy ritualer. OCPD er egosyntone/i overenstemmelse med personens selvbilde – ”Det er slik jeg er, men jeg ser at arbeidet er i ferd med å gå ut over barna”

21 50-80 % med OCD har annen PF som komorbiditet (eks Schizotyp), men bare 6-36 % har OCPD. Det er altså separate lidelser Det er et overlapp her – for tar du vekk ”samlemani” og ”gjerrighet”, blir overlappet enda mindre. Ingen data på genetisk linker.

22 De skal ha forskjellig behandling OCD skal ha eksponering med respons prevensjon, pluss SSRI. Prøver du psykoterapi på dette, vil det sannsynligvis ikke hjelpe.

23 Deler narsissistenes opptatthet av perfeksjonisme (mens sistnevnte kan fremstå som overbeviste om egen fortreffelighet, er de tvangspregede selvkritiske og usikre under). –Begge er bekymret, da de føler de har en stor ”impact” (grandiositet) –Deler ”sammenlikning med andre” og ”konkurranse”. –Deler devaluering (”put down”)

24 Freud: Stammer fra ”dyadiske kamper” relatert til stahet, punktlighet, eller en foreldres (makt) kamp over ”toalett trening”. –Å føle seg kontrollert, bedømt og forventet ”å utføre” på bestemte tidspunkter, skaper aggressive fantasier, og en følelse av å være dårlig, skitten og skamfull. –Derfor blir det viktig å være i kontroll, punktlig, ren og fornuftig –Ikke bare do, men også spising, seksualitet og generell lydighet.

25 Har identifisert seg med den av foreldrene som mente at de skulle være mer modne enn de på det tidspunktet var. Betinget kjærlighet. Blir elsket for hva de gjør, ikke for hva de er. Høye krav og forventninger. Teori på at positiv selvfølelse kommer fra å møte kravene fra internaliserte foreldrefigurer. Ble en narsissistisk forlengelse av sine foreldre – Vokst opp med skyld, ansvar og plikt.

26 Emosjonelt avstengte foreldre hvor følelser ikke ble oppmuntret Ligger også en læringshistorie til grunn mht straff for å gi uttrykk for følelser og for å vise (fri) autonomi. Får barn som blir redde for å slippe kontrollen. De er tematisk opptatt av kontroll over: –a) sinne og aggresjon (som anses som farlig) –b) redsel/angst (ses som den viktigste drivende kraften)

27 Tilknytning: mindre graverende oppvekstforhold av betydning. Alle tilknytningsmønstre funnet hos disse pasientene (Karterud, Urnes og Wilberg 2010)

28 Tvangspreget og nevro Nevrobiologiske grunnlaget er ukjent. En teori: tvangstrekk kan utvikles som kompenserende trekk hos personer som i utg p har problemer med biologisk basert intens impulsiv aggresjon knyttett til serotonerg dysfunksjon (Villemarette- Pittman, 2004)

29 Identitet:Produktivitet og arbeid nærer selvfølelse, innskrenket erfaring og uttrykk for sterke følelser Selvets retning: vanskelig å fullføre oppgaver og realisere mål, rigide og overdrevent høye standarder, moralistisk og overdrevent samvittighethsfull

30 Empati: vanskelig for å forstå og verdsette andres ideer, følelser og atferd Intimitet: relasjoner sees som sekundært til arbeid og produktivitet; rigid og stahet påvirker relasjonene med andre på negativt vis

31 Tre eller flere av følgende trekk: 1.Rigid perfeksjonisme 2.Perseverasjon 3.Intimitetsunngåelse 4.Restrikt affektivitet


Laste ned ppt "Utredning med Scid 2. Dreier seg om “et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av åpenhet, fleksibilitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google