Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Alternative utdanningsløp Utdanningsavdelingen Desember 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Alternative utdanningsløp Utdanningsavdelingen Desember 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Alternative utdanningsløp Utdanningsavdelingen Desember 2015

2 Vg1 Vg2 Vg3 Opplæring i bedrift Fag-/ svenneprøve Kompetanseprøve Fag-/ svenneprøve Kompetanseprøve Påbygging til generell studiekompetanse Full opplæring i bedrift etter Vg1- FOB1 Fellesfag: Norsk, Engelsk, Samfunnsfag Læreplan i programfag: VG 3. Opplæring i bedrift - eksamen xxx3102 Full opplæring i bedrift etter Vg1- FOB1 Fellesfag: Norsk, Engelsk, Samfunnsfag Læreplan i programfag: VG 3. Opplæring i bedrift - eksamen xxx3102 Lærling – alle fag i hele læreplan Lærekandidat – deler av fag i deler av læreplanen Full opplæring i bedrift - FOB Fellesfag: Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Engelsk Læreplan programfag: VG 3. Opplæring i bedrift - eksamen xxx3102 Full opplæring i bedrift - FOB Fellesfag: Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Engelsk Læreplan programfag: VG 3. Opplæring i bedrift - eksamen xxx3102

3 FOB1 som ordinært løp = særløpsfag Eksempel på særløpsfag: Feierfaget Byggdrifterfaget Glassfaget (Produksjon og bytte av glass) Isolatørfag (isolere varmerør, ovner og skosteiner) Seilmakerfaget Garver Låsesmedfaget Vaskerifaget

4 Hvordan full opplæring i bedrift? Direkte formidling til bedrift – ikke søkbart i vigo Lærekontrakt / opplæringskontrakt krever arbeidsavtale og lønn Lærebedriften har ansvar for: Gjennomføring av fellesfagene for lærlinger FOB1: Norsk, engelsk og samfunnsfag FOB: Matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag - Ungdom med rett søkes inn som elev i nettskolen i Nordland - Samarbeid med videregående skole Teoretisk programfageksamen - 5 timers skriftlig eksamen, alle hjelpemidler tillatt. - eksamen er bygget på læreplan for Vg3 opplæring i bedrift

5 Hvordan finne lærebedrift? vilbli.no Generell anbefaling: Ta kontakt med nærmeste aktuelle opplæringskontor

6 Utfordringer knyttet til full opplæring i bedrift Lærlingen / lærekandidaten skal inn i et voksent arbeidsmiljø - Ingen eller få på egen alder i bedriften - Under 18 år - kan ikke delta på en del sosiale arrangement i bedriften Forventninger om å følge arbeidslivets regler - Skulk i skolen = føre fravær og nedsatt ordenskarakter - Skulk i jobb = oppsigelse 4 år… lenge når man er 16 år. Et alternativt opplæringsløp som ikke passer til alle Diskuter noen minutter med sidekvinne/mann: Hvem passer denne ordningen for?

7 Praksisbrevordningen Et forsøksprosjekt – praktisk opplæring i to år.Et forsøksprosjekt Et delmål på veien mot fullt fagbrev. Kompetansemål i programfag fra vg1, vg2 og vg3 i egne læreplaner Fellesfag matematikk, norsk og samfunnsfag. Kandidaten får rettigheter og plikter som en ansatt i bedriften etter arbeidsmiljøloven Opplæringen til praksisbrev følger opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som gjelder for lærekandidater – kontrakt må godkjennes av fylkeskommune. Forsøksprosjektet er nå over, og ute på høring for å gjøres permanent. Nordland fylkeskommune er ikke med i forsøksordningen, og vi avventer til ordningen er gjort permanent.

8 Anleggsgartner Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfag Butikkslakterfaget CNC-maskineringsfaget -(styring av avanserte verktøymaskiner) Industriell matproduksjon Institusjonskokkfaget Kokkefaget Følgende lærefag er med i forsøket med praksisbrev: Logistikkfaget Platearbeiderfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget Sveisefaget Tømrerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

9 Praksiskandidatordningen Er ikke et utdanningsløp Krever normalt 5 års praksis i faget (25 % lengre enn normal utdanningslengde) Det gis fradrag for relevant skolegang etter gjeldende regler Krever en teoretisk programfageksamen xxx3102 Den enkelte melder seg opp til fagprøve når han/hun mener å innfri kravene Oppmelding godkjennes av fylkeskommune Informasjon på nett: nfk.no - tjenester – utdanning – opplæring i bedrift – praksiskandidat Kan være aktuelt for lærekandidater hvis det viser seg at fagbrev/svennebrev er innen rekkevidde.

10 23/5 – regelen ved inntak til høyere utdanning Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du kvalifisere deg på grunnlag av 23/5-regelen. For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår: 1.Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. 2.Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefaga. Norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk, naturfag 3.Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning. Mer informasjon på samordna opptak


Laste ned ppt "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Alternative utdanningsløp Utdanningsavdelingen Desember 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google