Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Drømtorp vgs Foreldremøte Vg2. Agenda Presentasjon av skolen Visjon/målsettinger Resultater Forventninger Nyttig informasjon Eksamen Lærlingeordningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Drømtorp vgs Foreldremøte Vg2. Agenda Presentasjon av skolen Visjon/målsettinger Resultater Forventninger Nyttig informasjon Eksamen Lærlingeordningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Drømtorp vgs Foreldremøte Vg2

2 Agenda Presentasjon av skolen Visjon/målsettinger Resultater Forventninger Nyttig informasjon Eksamen Lærlingeordningen ved Arne Olav Syvertsen Skolehelsetjenesten ved Eva Konstanse Steffensen Konsekvenspedagogikk ved Marit Bulterud Til klassene – kontaktlærere overtar

3 DITT POTENSIAL – VÅRT ANSVAR På Drømtorp videregående skole skal vi ta utgangspunkt i hvert menneskes potensial. Gjennom samarbeid skal vi gi den enkelte de beste muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig. Dette skal vi få til ved å ha: - god kjennskap til og forståelse for den enkeltes forutsetninger og behov - en tilrettelegging av opplæringen som, så langt som mulig, er individuelt tilpasset -klare forventninger og krav til den enkeltes egen innsats Vårt samarbeid skal være basert på respekt for hverandre. Samtidig skal vi oppføre oss på en måte som gjør at vi fortjener å bli respektert av andre. Å respektere et annet menneske betyr å ta hensyn, vise omtanke og behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet.

4 Resultater Fullført og beståttsluttet 2004/0555% 12 % 2014/1584,4%3,7 % Primærsøkere, søkere med Drømtorp som 1. valg: fra 70% til over 100%

5 Forventninger Rettigheter følger av plikter Tilstedeværelse en forutsetning for å nyte godt av vår kompetanse God opplæring Informasjon om deres barn faglige og sosiale utvikling Tidlig involvering ved fravær Felles innsats mot felles mål……….

6 Annet Fravær – arbeidslivets krav Inntak videre I og IV Frister for å søke fritak, tilrettelegging ved eksamen og annet - 15. oktober

7 Tobakksfri skoletid fra 1. juli 2014 – Informasjon om lovendring Det ble vedtatt omfattende endringer i tobakksskadeloven i 2013. Fra 1. juli i år trer lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og videregående skoler i kraft. Påbudet om tobakksfri skoletid for alle elever til og med videregående skole innebærer at ingen former for tobakk er tillatt å bruke i løpet av skoledagen. Med den nye lovbestemmelsen blir også skoleelever gitt en rett til et tobakksfritt miljø, en rettighet som hittil har vært forbeholdt arbeidstakere. Den nye lovbestemmelsen i tobakksskadelovens § 27 lyder slik: «§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.»

8 Avsluttende fag VG1StandpunktEksamensform MatematikkTrekk: skriftlig / muntlig NaturfagTrekk: Muntlig-praktisk 3 programfagIngen eksamen Prosjekt til fordypningIngen eksamen VG2StandpunktEksamensform NorskTrekk: skriftlig / muntlig SamfunnsfagTrekk: Muntlig EngelskTrekk: skriftlig / muntlig 3 programfagObligatorisk: tverrfaglig, praktisk KroppsøvingIngen eksamen Prosjekt til fordypningIngen eksamen

9 Kompetansebevis VG2

10 Vitnemål

11 Skoleruta 2015/16

12 Eksamen vg2

13 Hva slags eksamen? Obligatorisk tverrfaglig eksamen: praktisk Kan trekkes ut til én eksamen i tillegg: Skriftlig: norsk, engelsk Muntlig: norsk, engelsk eller samfunnsfag

14 Hvordan foregår tverrfaglig eksamen? Praktisk Forberedelsesdager Gruppe? For å få godkjent tverrfaglig praktisk eksamen, må eleven ha standpunktkarakter i hvert av programfagene. Elevene får trene på eksamen!

15 Særskilt tilrettelegging Søknad stiles til rektor Tidsfrist: 15. oktober Dokumentasjon Gjelder også fritak fra fag/sidemål

16 Hva hvis eleven blir syk? Dokumentert fravær = rett til utsatt eksamen Sykdom m/legeattest, hinder som ikke kan lastes eleven Eleven må melde seg opp ved første anledning NB! Ikke bestill ferie i eksamensperioden

17 Hva om eleven ikke består? Elever med 1 eller IV kommer normalt ikke videre i utdanningsløpet Karakter 1 til eksamen = rett til ny eksamen Karakter 1 i standpunkt = rett til særskilt eksamen Eleven må melde seg opp ved første anledning November/desember MERK! Elever med karakter IV har ikke rett til særskilt eksamen (blir altså privatist)

18 Klage Man kan klage på alle eksamenskarakterer og standpunktkarakterer Klagefristen er 10 dager etter at eksamenskarakteren er gjort kjent Ved klage på muntlig og praktisk eksamen blir eksamenskarakteren evt. annullert.

19 Førstegangsvitnemål Det er en fordel å fullføre videregående på normert tid (tre år) Inntakskvoter Har eleven fag som ikke er fullført? Sørg for å fullføre så snart som mulig. www.privatistweb.no www.samordnaopptak.no

20


Laste ned ppt "Velkommen til Drømtorp vgs Foreldremøte Vg2. Agenda Presentasjon av skolen Visjon/målsettinger Resultater Forventninger Nyttig informasjon Eksamen Lærlingeordningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google