Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temamøte 10.trinn 18.00 Velkommen v/ rektor Bjørg Tørresdal Sang 18.10 Spesielt for 10. trinn v/ avdelingsleder Bjørg Boneng Eksamen – muntlig og skriftlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temamøte 10.trinn 18.00 Velkommen v/ rektor Bjørg Tørresdal Sang 18.10 Spesielt for 10. trinn v/ avdelingsleder Bjørg Boneng Eksamen – muntlig og skriftlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temamøte 10.trinn 18.00 Velkommen v/ rektor Bjørg Tørresdal Sang 18.10 Spesielt for 10. trinn v/ avdelingsleder Bjørg Boneng Eksamen – muntlig og skriftlig Vurdering – sluttvurdering Ca 18.50 Pause med salg av kaffe, saft og kaker v/ FAU og elever Ca 19.15.Tema Trafikk v/ FAUleder Randi Wold Stavrum Trygg Trafikk v/ Frode T Skjervø: Trygg skolevei Kort pause Ca 20.00 Rusforebyggende arbeid og nettvett v/politiet; Per Henrik Nykvist og SLT koordinatorAnnette Tiller Ungdomsrådet: Appell MOT MOBBING! 21.00 Vel hjem.

2

3 ……på turen til resten av mitt liv…. Møt forberedt! Hold avtaler! Ha klare forventninger til deg og selv og andre! Vær ærlig! Jobb hardt! Gjør din plikt og krev din rett! Følg drømmene dine…..

4 Hva gjenstår på Levanger ungdomsskole? o Fristen for å søke opptak til videregående skole: 1.mars o Underveisvurdering, både formell og uformell o Skriftlig eksamen o Muntlig eksamen o Sluttvurdering o Avslutning

5 Underveisvurdering Formålet med underveisvurderingen er to-delt, den skal både: 1.Fremme læring og utvikling 2.…..og gi informasjon om kompetansen til eleven Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget. Det er kun i faget kroppsøving at innsatsen og forutsetningene til eleven skal være en del av grunnlaget for vurdering. § 3-2, 3-3 i forskrift til opplæringsloven

6 Skriftlig eksamen Datoer Onsdag 18.maiOpplysning om trekkfag kl. 09.00 Fredag 20.mai Matematikk Mandag 23.maiForberedelse norsk hovedmål Tirsdag 24.maiNorsk hovedmål Onsdag 25.maiNorsk sidemål Torsdag 26.maiForberedelse engelsk Fredag 27.maiEngelsk

7 Skriftlig eksamen http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/# Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Nettbaserte hjelpemidler som forberedelsesdelen, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker. Chat, samskriving eller andre muligheter for å utveksle informasjon med andre under eksamen er IKKE tillatt. Elevene får fem klokketimer til å svare på oppgaven, noen kan ha rett til utvidet tid. Fusk og plagiat er ikke tillatt.

8 Skriftlig eksamen Karakterer på skriftlig eksamen blir satt på fellessensur mellom 15.og 18.juni. Den blir offentliggjort like etterpå.

9 Muntlig eksamen – lokalt gitt eksamen Datoer: 15.og 16.juni Elevgruppen blir delt i to, der halvparten av elevene gjennomfører eksamen onsdag 15.juni og den andre halvparten gjennomfører torsdag 16.juni.

10 Muntlig eksamen - gjennomføring 48 timer før – melding om hvilket fag eleven har kommet opp i. (helgedager og helligdager telles ikke med) 24 timer før – forberedelsesdelen til elevene begynner. Da får eleven utdelt et tema eller en problemstilling. Da skal eleven begynne å forberede en presentasjon som han/hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han/hun skal få på eksamensdagen.

11 Sluttvurdering – skal gi iformasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Grunnlaget for sluttvurderingen er: Eksamen 10.trinn – der alle elever trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. Standpunktvurdering i fagene. Den kompetansen som er vist underveis er en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakter skal fastsettes. Alt som trengs av opplysninger om grunnskoleutdanning ligger på udir.no – utdanningsdirektoratet sin informasjonsside på nett.

12 Klage på karakter Det er kun sluttvurdering det er rett til å klage på: Klagen må leveres innen ti dager etter at karakteren din er satt! Du må levere klagen skriftlig Du må undertegne klagen din Du skal levere klagen til skolen din Du bør rådføre deg med en lærer før du klager Du trengerikke å begrunne klagen din

13 Avslutning mandag 20.juni En høytidelig avslutning på 10 års skolegang. God mat Underholdning Taler Vitnemål Takk for samarbeidet!


Laste ned ppt "Temamøte 10.trinn 18.00 Velkommen v/ rektor Bjørg Tørresdal Sang 18.10 Spesielt for 10. trinn v/ avdelingsleder Bjørg Boneng Eksamen – muntlig og skriftlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google