Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Karriereveiledning på LAV Vitnemål Samordna opptak Eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Karriereveiledning på LAV Vitnemål Samordna opptak Eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VELKOMMEN Karriereveiledning på LAV Vitnemål Samordna opptak Eksamen
Russetid

3 KARRIERE

4 KARRIEREVALG Mitt utdanningsmål: Hvordan nå målet?
Hva skal jeg studere? Hvor skal jeg studere? Poeng Søknad «FRIÅR»

5 KARRIEREPLAN PÅ LAV VG1 – utkast til karriereplan + info møte om fagvalg Vg2 – presentasjon av ulike interessetester + info om fagvalg

6 KARRIEREVEILEDNING I VG3
August: Informasjon om rådgivertjenesten Oktober: Info; Karriereveilednings verktøy + individuelle samtaler November: Informasjon om studier i utlandet

7 KARRIEREVEILEDNING I VG3
Januar: Innkalling til individuell KVL + Utdanningsinfo. VILVITE 11. jan Februar: ”Ta utdanning” 7.feb (bill). April: Hjelp til å søke SAMORDNA OPPTAK Frist Følgeskjema 1. juli, frist for omprioritering 20.juli Hovedopptak (Restetorget åpner)

8 VITNEMÅL Førstegangsvitnemål gyldig til og med det året søkeren fyller 21 Kun skolekarakterer og realfagspoeng (og språkpoeng) teller Karakterer kan ikke forbedres etter videregående i denne kvoten Mulig å forbedre fag som privatist våren 2013, oppmelding: Hordaland.no, frist 1.feb. Poengsummen er karaktersnittet x 10. Legg til eventuelle ekstra poeng

9 FORELDRE Hjelp elevene til å få en strukturert skolehverdag
Vis interesse for ungdommens skolearbeid Ha karrieresamtaler hjemme Ta kontakt med skolen Itsl Vekking, forkost, matpakke, leggetider nettbruk Gå sammen inn på ITSL, spør om faginnhold ikke bare etter karakter, be eleven fortelle Forskning viser at mor har størst påvirkning + de snakker mest om utdannin med mor og fra, let etter info sammen…

10 3.klasse og russetid på Laksevåg
Målet med videregående Vitnemål Studiekompetanse Tradisjon med russ Hordaland fylkeskommune har samarbeidsavtale med politi, helse, skule

11 Russ 2013 Skriftlig avtale der styret for russen skriver under sammen med rektor og elevinspektør Rammene for russetida Klær Arrangement Politi, helsesøster, elevinspektør: møte

12 Russ 2013 Rebusløp, en fredag, går kl 14.00
Luftambulansen sitt arr. i Grieghallen april Russetida slutter Skolens reglement gjelder Avtalen

13 EKSAMEN

14 Norsk hovedmål, dato tirsdag 28.05.2013
ANTALL EKSAMENER Vg3 studiespesialiserende: Obligatorisk eksamen: Norsk hovedmål Trekkfag: to skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk (til sammen 4 eksamener) Vg3 medier og kommunikasjon: Obligatorisk eksamener: Norsk hovedmål og medier og kommunikasjon Trekkfag: en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk (til sammen 3 eksamener) Påbygg allmenne fag: Trekkfag: en skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk Norsk hovedmål, dato tirsdag

15 Viktige datoer: Offentliggjøring av skriftlige sentrale trekkfag finner sted onsdag 15.mai kl. 09:00. Offentliggjøring av muntlige trekkfag finner sted mandag 10.juni kl. 10:00 og fredag 14.juni kl 10:00 Muntlige eksamener er 48 timer (lørdag/søndag ikke medregnet) senere. Karakter på muntlig eksamen opplyses umiddelbart etter eksamen. Fellessensur skriftlige sentrale trekkfag er onsdag 19. og torsdag 20.juni.

16 Særskilt eksamen § Særskild eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring Ein deltakar som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært. Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen. NB! Husk å melde deg opp.

17 Ny eksamen § 4-27. Ny eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring
 Ein deltakarar som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Deltakaren beheld standpunktkarakter i faget. Dersom deltakaren ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort. NB! Husk å melde deg opp.

18 NB! Dette betyr at utsett eksamen kan bli i et annet fag.
Utsatt eksamen § Utsett eksamen Ein deltakarar som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen eller har dokumentert fråvær ved særskild eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Deltakaren beheld standpunktkarakter i faget.        Dersom deltakaren ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort.        Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når deltakaren er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Deltakaren må leggje fram dokumentasjon på dette.        Dersom ein deltakar har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny. NB! Dette betyr at utsett eksamen kan bli i et annet fag.

19


Laste ned ppt "VELKOMMEN Karriereveiledning på LAV Vitnemål Samordna opptak Eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google