Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig utvikling Viktige prinsipper for handling (fra Nasjonalbudsjettet): – Rettferdig fordeling (nåværende og fremtidige generasjoner) – Internasjonal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig utvikling Viktige prinsipper for handling (fra Nasjonalbudsjettet): – Rettferdig fordeling (nåværende og fremtidige generasjoner) – Internasjonal."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bærekraftig utvikling Viktige prinsipper for handling (fra Nasjonalbudsjettet): – Rettferdig fordeling (nåværende og fremtidige generasjoner) – Internasjonal solidaritet – Føre-var-prinsippet (der det er usikkerhet skal tvilen komme miljøet til gode) – Forurenseren betaler – Felles innsats

3 Naturressurser Fornybare ressurser kan fornyes ved naturlige prosesser (for eksempel fisk og skog). Disse kan brukes evig hvis de forvaltes riktig. Ikke-fornybare ressurser finnes i begrenset omfang (for eksempel olje og kull) Hva har skjedd med oljeprisen siden 2007? (se figur under)

4 Markedsmekanismen bidrar til at knapphet på en vare håndteres på en effektiv måte. Ved knapphet på en vare vil prisen stige. Det stimulerer kjøperne til å finne andre alternativer, og selgerne til å finne nye alternativer slik at tilbudet økes. Markedsmekanismen bidrar til at prisen på knappe naturressurser stiger gradvis. I tillegg vil produksjonen dempes nå slik at produsentene får sjansen til å selge til høyere pris i fremtiden. Naturressurser

5 Fornybare ressurser Dersom fornybare ressurser utnyttes for hardt, kan skaden bli uopprettelig (irreversibel). Dette er reelle problemer når det gjelder fiske og tap av biologisk mangfold som følge av avskoging.

6 Økonomisk aktivitet og miljøproblemer Økt økonomisk aktivitet fører til økt belastning på miljøet. Den teknologiske utviklingen innebærer at vi kan produsere på renere måter enn før Hvordan vi forbruker påvirker også miljøet

7 Klimaendringer Et enormt miljøproblem!

8 Klimaendringer

9

10 Kyotoavtalen Kyotoavtalen forplikter deltakerlandene til å redusere sine klimautslipp med til sammen minst fem prosent sammenlignet med 1990. Kyotoavtalen tillater kvotehandel mellom land. Kyotoavtalen omfatter bare land som står for rundt 30 prosent av de globale utslippene.

11


Laste ned ppt "Bærekraftig utvikling Viktige prinsipper for handling (fra Nasjonalbudsjettet): – Rettferdig fordeling (nåværende og fremtidige generasjoner) – Internasjonal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google