Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms Et undervisningsrom for alle skolene i regionen Praktisk undervisning i realfag med spennende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms Et undervisningsrom for alle skolene i regionen Praktisk undervisning i realfag med spennende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms Et undervisningsrom for alle skolene i regionen Praktisk undervisning i realfag med spennende utstyr Særlig fokus på energi, teknologi og havbruk

2 Regler og rutiner Orden og oppførsel Vi oppfører oss fint mot hverandre Vi tar vare på saker og utstyr. Vi møter presis etter pauser Vi rydder etter oss Rømningsveier ved brann Toaletter finner dere i garderoben

3 Dagsplan 9.00 - 09.45: Informasjon om dagen. Innføring i temaet. Økosystemet i havet og torskens livssyklus. 09.45 – 10.30: Studere plankton i stereoluper. Tegne og artsbestemme dem. 10.30 – 10.45: Pause 10.45 – 11.30: Produksjonsprosessen torsken går gjennom fra fjord til bord. Smake på ulike fiskeslag. 11.30 – 12.00: Lunch 12.00 – 13.15: Matproduksjon med roboter 13.10 – 13.30: Oppsummering av dagen. Gjennomgang av etterarbeid og evaluering.

4 Læringsmål Elevene skal kunne beskrive hvordan torsken har sin plass i økosystemet, og hvordan det vil påvirkes hvis man ikke regulerer uttak av den. Elevene skal kunne bruke stereolupe og ta bilde av studieobjektet ved hjelp av digitalt kamera koblet opp mot stereolupa. Elevene skal kunne gjøre rede for torskens livssyklus. Elevene skal kunne demonstrere en del av produksjonsprosessen fra torsken tas opp av havet til den havner hos forbruker, og diskutere miljøkonsekvensene av ulike produksjonsløp.

5 Hvilke konsekvenser kan det ha for naturen når oppdrettslaks rømmer ? Grubletegning

6 1.Sett nummer på bildene slik at de ulike stadiene i torskens livssyklus kommer i riktig rekkefølge: 1.Hva er viktig for at flest mulig torskeyngel skal vokse opp? Oppgave – Torskens livssyklus

7 …og naturen Økosystemet i havet

8 Eksempel på næringskjede i havet Plante- plankton Rødåte Sel Torsk Planteplanktonet er første ledd i næringskjeden og er grunnlaget for alt liv i havet

9 LODDE

10 Hva skjer med de andre artene i økosystemet hvis det blir færre dyreplankton? Da blir det færre av de småfiskene som spiser dyreplankton. Og da blir det heller ikke nok mat til artene høyere opp i næringskjeden Da blir det flere store fisker, fordi de spiser de små fiskene Da blir det mer planteplankton som dyrene kan spise i stedet

11 Torskens livssyklus

12

13 1. Egg 2. Larve 3. Yngel 4. Voksen 5. Gyteklar 6. Rogn

14 Hvordan skal torskelarven overleve? Få tak i nok mat, f.eks raudåtelarver IKKE bli spist av andre arter, f.eks. sild og makrell Gjemme seg!

15 1.Sett nummer på bildene slik at de ulike stadiene i torskens livssyklus kommer i riktig rekkefølge: 1.Hva er viktig for at flest mulig torskeyngel skal vokse opp? Oppgave – Torskens livssyklus

16 Okular Justeringshjul for skarphet Linsebeskyttelse (fjernes) Lysknapper Studere plankton i lupe

17 a)Studer planktonprøvene, og se om dere kan finne artene/gruppene av plankton som er avbildet nederst på arket. b) Fyll inn i tabellen c)Tegne eller ta bilder av de ulike artene du har funnet. PLANKTON PlanteplanktonDyreplankton Planteplankton HoppekrepsPilormRibbemanetKråkebolle-larveKiselalgeFureflagellat Eksempler på plankton som kan forekomme i prøvene: Oppgave – Studere plankton

18 Torsk som næringsressurs

19 Forvaltning av torsk Film - Telling av lofotskrei - NRK Skole Forskningstokt Ekkolodd Fangstprøver Rapporter fra fiskerne

20 Hvorfor må vi ha begrensninger på hvor mye torsk vi kan fiske? For at man ikke skal fiske for mye torsk. For da har ikke selen noe å spise For at fiskerne ikke skal krangle om hvem som skal fiske Fordi hvis man fisker for mye blir det for få torsk igjen til å gyte, og da vil torsken kunne dø ut.

21 De høstet og dyrket det de trengte av naturen: Planter, dyr og fisk Fra steinalderen: Folk bosatte seg der det var tilgang på mat.

22 I vår tid: Fiskeindustri

23 Produksjon av torsk til mat Film

24 Norsk fiskerinæring Mange arbeidsplasser langs kysten Millioner av middager hver dag over hele verden

25 Utfordringer: Bærekraftig produksjon Kvalitet Lønnsomhet

26 Bærekraftig produksjon Avskjær utnyttes i stedet for å bli til søppel SØPPEL = FORURENSNING

27 Kvalitet Fisken må være fersk og fin for å få god pris Derfor må produksjon og transport skje effektivt

28 Lønnsomhet God kvalitet gir god pris Tilgang på fersk fisk: Levendelagring? Oppdrett? Lave produksjonskostnader: Høye lønninger i Norge… Strenge sikkerhetskrav…

29 OPPGAVEARK Dere skal nå jobbe gruppevis med oppgavearket Kryss av for riktig svaralternativ, ev flere Gjør smakstesten og kryss av Oppsummering til slutt

30 Produksjon med roboter Høye lønnskostnader gjør at norsk fiskeindustri taper mot andre land Løsningen kan være roboter: Film: Robot kan redde norsk fiskeforedlingRobot kan redde norsk fiskeforedling

31 Robotkjøring Dere skal nå programmere roboter slik at de får torsken fra fjord til bord. Oppdragene må gjøres i riktig rekkefølge Dere får poeng for utførte oppdrag

32 Etterarbeid på skolen Lage en digital presentasjon om økosystemet i havet. Den skal inneholde: Bilder av plankton dere studerte, og av andre arter vi har vært innom Beskrivelse av hvordan vår produksjon og forbruk kan påvirke dette økosystemet Presentasjonen skal framføres for klassen.

33 Takk for besøket! Velkommen tilbake til nye spennende opplegg


Laste ned ppt "Velkommen til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms Et undervisningsrom for alle skolene i regionen Praktisk undervisning i realfag med spennende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google