Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning om kirkevalg, demokrati, og Åpen folkekirke i kirkevalget 2015 Fagforbundet teoLOgene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning om kirkevalg, demokrati, og Åpen folkekirke i kirkevalget 2015 Fagforbundet teoLOgene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning om kirkevalg, demokrati, og Åpen folkekirke i kirkevalget 2015 Fagforbundet teoLOgene

2 Kirkevalget 2015 Hvorfor er Kirkevalget 2015 viktig? Noen av sakene vi vet kommer i neste KM periode: Veivalg for fremtidig kirkeordning Fordeling av arbeidsgiverfunksjoner og fastsettelse av bispedømmerådenes myndighet Tjenesteordning Nærmere bestemmelser om gudstjenester og prestetjeneste på Svalbard Budsjettreglement for Kirkemøtet Regler om Kirkebokføring og medlemsregisterføringer. Sak om pensjonsspørsmålet Nye henstillinger til departementet om lovendring Kirken – på vei mot en felles visjon Regler om kontrollutvalg Den norske kirkes lærenemnd Avtale med arbeidsgiverorganisasjon 25.01.15 2

3 Kirkevalget 2015 º Regler om nominasjon og tilsetting av biskoper Reglement for Bispemøtet Evaluering av Kirkevalget 2015 – Overordnede føringer Fremtidig intern kirkeordning Den norske kirkes grunnlag Kirkeordning for Dnk Endringer for de kirkelige valg 2019 Føringer for det øvrige, mer underordnede, regelverk Høringsuttalelse i lovsaken om rammelov Prøveordning med sammenslått menighetsråd Den norske kirkes grunnlag Kirkeordning for Dnk Øvrig kirkelig regelverk 25.01.15 3

4 Kirkevalget 2015 for ikke å snakke om fordeling av det statlige rammetilskuddet på vel 1,7 milliarder kroner. fordeling av goder og byrder...politikk er noe det kirkelige demokratiet må forholde seg til. 25.01.15 4

5 Kirkevalget 2015 Hvorfor Åpen folkekirke? Kirkemøtet 2014, 52 stemmer for vigsel, 54 for forbønn – 58 stemmer er nødvendig for flertall Fortvilelse, sinne og utmeldelser Mobilisering av mange ulike aktører som lenge har vært aktive 11. juni 2014 ble Åpen folkekirke stiftet med Sturla Stålsett som leder Uttalt mål å arbeide for en åpen, inkluderende, ikke-diskriminerende og demokratisk folkekirke. 25.01.15 5

6 Kirkevalget 2015 Hvem er Åpen folkekirke? Organisasjon innen Den norske kirke En landsdekkende medlemsorganisasjon, som mobiliserer bredt i alle bispedømmer frem mot kirkevalget i september. Vi ønsker en demokratisk kirke hvor medlemmene i Den norske kirke skal kunne vite hva kandidatene de stemmer på står for. Kompliserte valgregler, vi forsøker å si ”Stem på Åpen folkekirke og vit hva du får”. Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal kunne merke at de er hjertelig velkommen! På Årsmøtet i januar ble det vedtatt en plattform og valgprogram for Åpen folkekirke. De viser at dette ikke er en "en-saks" organisasjon, som mange har hevdet. (se www.apenfolkekirke.org)www.apenfolkekirke.org 25.01.15 6

7 Kirkevalget 2015 Kirkevalget 1 Det er kompliserte valgregler Kirkemøtet har valgt for Kirkevalget. 2009 og 2011 – preferansevalg – alfabetisk – for lite informasjon hos velger om kandidater – 10% av stemmer forkastet 2015:  Nominasjonskomite satt sammen fra prostiene,  Prioritert liste på bakgrunn av kriteriene: geografi, kjønn og alder. Listen skal tilstrebe kirkepolitisk bredde.  Nominasjonskomiteens liste kommer til å bestå av svært mange ulike kandidater.  Personkryss avgjør hvor du ender på listen  Mulighet for forholdstallsvalg (listevalg) ved at en gruppe av andre forslagsstillere fremmer ei annen liste, eks. Åpen folkekirke.  Antall representanter som kommer inn avhenger av antall stemmer til listen. 25.01.15 7

8 Kirkevalget 2015 Hvorfor vil Åpen folkekirke stille lister? De er lettere å kommunisere ut ei liste med en tydelig plattform enn enkeltpersoner. Det er lettere og tryggere for den enkelte kandidat å stå på ei liste sammen med andre meningsfeller heller enn å måtte selge seg selv som enkeltperson Ved forfall vil vararepresentant være fra Åpen folkekirke Bruk av nominasjonskomiteens liste kan kandidater som står for Åpen folkekirke sitt syn konkurrere ut hverandre i stede for å sikre at i alle fall noen blir representert grunnet listestemmer Den eneste måten å styrke kirkedemokratiet på er at det kommer opp flere – og tydelige alternativer for velgeren. Ved å stille lister bidrar vi til økt demokrati innenfor Den norske kirke 25.01.15 8

9 Kirkevalget 2015 Kirkevalget 2 25.01.15 9 Valget vil foregå som forholdstallsvalg, avgjørende å få flest mulig til å stemme på Åpen folkekirkes lister. Nominasjonskomiteens liste vs. Åpen folkekirkes liste - dersom ikke andre stiller egne lister (Levende folkekirke har uttalt at deres strategi er å kummulerer "sine" kandidater på nom.kom listene). Gode kandidater på begge. (Men ÅF må kjøre frem sine lister!) 7 leke kandidater skal velges. I fire bispedømmer; Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre velges 4 leke av medlemmene og 3 leke av menighetsrådene. Forholdstallsvalg er ment å sikre mindretallsrepresentasjon

10 Kirkevalget 2015 REGELVERK 25.01.15 10

11 Kirkevalget 2015 Utgangspunkt for Kirkemøtet 2013 Departementet la i Prop. 78L til grunn at Kirkemøtet ville legge til rette for forholdstallsvalg og «alternative lister» (3.2.3) Kirkemøtet fastslo at det ønsket mulighet for flere lister (sak KM 4/13) Dette var viktige holdepunkter da det skulle lages hovedlinjer i nominasjons- og valgordningene (sak KM 10/13) 25.01.15 11

12 Kirkevalget 2015 Hovedvalg nominasjonsordning Kirkemøtet 2013 To hovedalternativer ble vurdert 1. Ta utgangspunkt i flere selvstendige lister 2. Ta utgangspunkt i en nominasjonskomité Kirkemøtet valgte alt 2, for å sikre god bredde og en samlende løsning Rett til å fremme alternative lister samt rett til supplerende nominasjon «sikrer de demokratiske rettigheter» Denne logikken ligger bak i reglene 25.01.15 12

13 Kirkevalget 2015 Regelutforming – KM 2014 Begrepet «alternative lister» ble byttet ut med «andre grupper av forslagsstillere». Logikken ble i reglene som følger:  Omfattende prosess for å få frem en mest mulig representativ liste gjennom en nominasjonskomité, med frist 1. mars (BDR §2-6)  Lister fra andre grupper av forslagsstillere kan fremmes frem til 1. mai (BDR §2-7)  Stilles det ikke alternative lister kan det fremmes kandidater gjennom supplerende nominasjon frem til primo juni (BDR §2-8)  Likebehandling av lister mht. presentasjon (BDR§2-9) 25.01.15 13

14 Kirkevalget 2015 Noen holdepunkter Forholdstallsvalg sikrer i utgangspunktet bedre mindretalls-representasjon enn flertallsvalg Ingen kan stå på to valglister – en valgteknisk umulighet (BDR §2-7). Den enkelte kandidat vil bli gitt valg om hvilken liste den vil stå på dersom kandidaten er oppført på to. 25.01.15 14

15 Kirkevalget 2015 Lister fra andre grupper av forslagsstillere og supplerende kandidater – praktisk tilrettelegging 25.01.15 15

16 Kirkevalget 2015 Presentasjon Tilbud om å benytte samme presentasjonskanaler som nominasjonskomiteens kandidater (BDR §2-8) Skjema som kan benyttes for innhenting av opplysninger blir lagt ut på www.kirkevalget.nowww.kirkevalget.no Tilbud men (selvfølgelig) ikke plikt Det arbeides også med en valgomatløsning for alle kandidater 25.01.15 16

17 Kirkevalget 2015 Økonomi Det er ikke lagt inn støtte til grupper som stiller liste i kirkevalgsbudsjettet, jf. komitemerknad 20 fra 2014. Kirkerådet har gitt sin støtte til dette. Alle kandidater får benytte seg av kommunikasjonskanalene som nominasjonskomiteens kandidater bruker Bispedømmene får tilskudd som de selv kan vurdere bruken av 25.01.15 17

18 Kirkevalget 2015 Opptelling ved forholdstallsvalg 25.01.15 18

19 Kirkevalget 2015 Listestemmer En listes listestemmetall beregnes ut fra hvor mange stemmer som er gitt til personer på en gitt liste En urettet liste gir sju listestemmer dersom det skal velges sju kandidater, og fire listestemmer dersom det skal velges fire kandidater Skriver man opp et navn fra en annen liste, svekker man støtte til den listen man stemmer på med 1/7 eller 1/4 og gir tilsvarende støtte til den listen navnet er hentet fra 25.01.15 19

20 Kirkevalget 2015 Indirekte valgomgang Opptellingsreglene er i utgangspunktet like, men det blir gjort i to omganger – først fire og så tre personer Utarbeidelse av lister for vararepresentasjon er litt komplisert, fordi både direkte og indirekte valgomgang skal reflekteres Indirekte valgomgang favoriserer i utgangspunktet lister med stor oppslutning 25.01.15 20

21 Kirkevalget 2015 Fagforbundets rolle i valgkampen Med all den kunnskapen dere nå besitter; Hva kan og bør Fagforbundets rolle være i valgkampen? 25.01.15 21


Laste ned ppt "Innledning om kirkevalg, demokrati, og Åpen folkekirke i kirkevalget 2015 Fagforbundet teoLOgene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google