Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar

2 Kurs for nye menighetsråd 2015 2 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Som medlem av menighetsrådet er du satt til å styre det som skjer i kommunens fineste og viktigste bygg! Kirka har vært, og er fortsatt en bautastein i samfunnet. Menighetsrådet skal:  Bygge opp under de gode kreftene i samfunnet  Være med å bygge Guds rike

3 Kurs for nye menighetsråd 2015 3 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede, Husk: For hver liten stein du er med å legge, er du med å bygge en katedral! Foto: Lissi Berg

4 Kurs for nye menighetsråd 2015 4 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Agder og Telemark  135 / 117 menigheter  48 fellesråd  850 MR-medlemmer (ca.)  132 prester - 400 andre tilsatte  2014: 700 000 deltakere på gudstjenester – ca. 100 pr. gudstjeneste i snitt

5 Kurs for nye menighetsråd 2015 5 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Frihet og initiativ Menighetsrådet står fritt til å sette i gang tiltak og komme med ideer, i samarbeid med kirkens tilsatte. Bare fantasien, og av og til økonomien, setter grenser. Et par eksempler fra vårt bispedømme: SuperOnsdag i Hånes menighetSuperOnsdag i Hånes menighet, Kristiansand: Middag kl. 16-17 og aktiviteter for hele familien. Sammen for Skien 15.-17. oktoberSammen for Skien 15.-17. oktober: Menighetene i byen samles i Gulset kirke til felles bønn og møter. Syrisk aften i Lyngdal kirke 2. oktoberSyrisk aften i Lyngdal kirke 2. oktober: Ikonutstilling og mat.

6 Kurs for nye menighetsråd 2015 6 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar Sentrale oppgaver er blant annet: Kirkelig undervisning Diakoni Kirkemusikk Gudstjenesteliv Barne- og ungdomsarbeid Rekruttering og organisering av frivillige Alt dette må skje i samarbeid med de tilsatte.

7 Kurs for nye menighetsråd 2015 7 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets konkrete oppgaver Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Utleie og bruk av kirken Forberede og gjennomføre kirkevalg Høringsuttalelser til kirkelige myndigheter Informere om virksomheten (internett, menighetsblad etc) Avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop (Se Håndboka kap. 2.1)

8 Kurs for nye menighetsråd 2015 8 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkelig fellesråd (FR) Består av 1-2 medlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen. + kommunal representant og prest/prost Menighetsrådene må velge representant(er) og vara til FR innen 31. oktober Fellesrådet tre i funksjon fra 1. desember Kirkevergen er adm. leder av fellesrådet

9 Kurs for nye menighetsråd 2015 9 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Fordeling av oppgaver mellom menighetsråd og fellesråd: MenighetsrådFellesråd Ansvar for menighetens liv: innholdet Ansvar for strategisk arbeid i menigheten: planer og mål Ansvar for rammevilkårene: Sørger for penger og administrasjon av menighetene Arbeider med menighetens virksomhet og utvikling: Forvalter og vedlikeholder kirkebyggene Samarbeider tett med staben Tilsetter de fleste unntatt prestene

10 Kurs for nye menighetsråd 2015 10 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Spørsmål?

11 Kurs for nye menighetsråd 2015 11 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder og planarbeid

12 Kurs for nye menighetsråd 2015 12 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Ansvar for strategi Menighetsrådet er menighetens strategiorgan Under de strategiske valg bør det ligge visjoner og mål om hvor vi vil

13 Kurs for nye menighetsråd 2015 13 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Visjon og strategiplan for Den norske kirke 2015 – 2018 vedtatt av Kirkemøtet: ”Mer himmel på jorda” Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende Hva kan denne visjonen bety for arbeidet i din menighet? (Se Håndtrykksheftet for detaljer)

14 Kurs for nye menighetsråd 2015 14 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Hvordan lage en strategiplan? Formuler først hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet (visjon og mål) Lag deretter en virksomhetsstrategi som inneholder en kort og presis beskrivelse av visjon og mål: HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det, HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

15 Kurs for nye menighetsråd 2015 15 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Særlige utfordringer nå: Dåp: Færre døpes. Dåpsandelen går nedover de fleste steder. Trosopplæring i alle menigheter. Hvordan utvikle trosopplæringen? Ungdom etter konfirmasjonsalder: Hvordan holde dem inne i varmen og troen? Styrking av det frivillige arbeidet.

16 Kurs for nye menighetsråd 2015 16 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Oppgave: Gå sammen to og to / bord for bord. Hvordan kan vi gi et tilbud til ungdom etter konfirmasjonsalder? Prøv å sette opp 3 ideer. Ta med dette til neste møte i menighetsrådet

17 Kurs for nye menighetsråd 2015 17 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

18 Kurs for nye menighetsråd 2015 18 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Hvordan komme godt i gang? Gå på MR-kurs! Hva var satsingsområder i forrige periode? Har det skjedd endringer ? Hva er behovet i vår menighet nå? Hva har vi lyst til å gjøre? Hva kan du? Bygg fellesskap Hvordan skal vi samspille med de ansatte i vårt arbeid?

19 Kurs for nye menighetsråd 2015 19 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet Konsensus-prinsippet  Alle må få si sin mening  Rådet bør om mulig arbeide seg frem til standpunkter som hele rådet - og hele menigheten kan stille seg bak.  Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas

20 Kurs for nye menighetsråd 2015 20 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Eksempel på møteplan/ årshjul: Januar: Offersøknader Februar: Regnskap/budsjett, årsmelding og årsplan Mars: Rapporter fra utvalg og tilsatte, gudstjenesteliv, kirkemusikk April: Kirkebudsjettet Mai: Høstprogrammet Juni: Vurdering av arbeidet i halvåret August: Medarbeidersamling September: Informasjonsarbeid/ hjemmeside/ menighetsblad Oktober: Barne- og ungdomsarbeidet, diakoni November: Målsetting for neste år Desember: Vurdering av halvåret, planer/budsjett, valg

21 Kurs for nye menighetsråd 2015 21 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Regler for menighetsrådets virksomhet og saksbehandling (s. 194 i Håndboka)  Konstituering: Innen utgangen av oktober. Trer i funksjon 1. nov.  I løpet av november: Indirekte valg Bispedømmeråd  Møte- og stemmeplikt (§ 30)  Følge offentlighetsloven og forvaltningsloven  MR har rett til å uttale seg om presteansettelser

22 Kurs for nye menighetsråd 2015 22 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Oppsummering Menighetsrådet har mange baller i lufta. Forutsetninger for at menighetsrådet skal makte å samle trådene er:  Formulering av mål og problemstillinger  Forankring av vedtak og holdninger (konsensus)  Formidling av hva vi skal satse på i vår menighet  Forbindelser: God kontakt med fellesrådet og staben

23 Kurs for nye menighetsråd 2015 23 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Hvor er vi? Hvor går vi? Hvordan kommer vi dit? Ulike ståsted – forskjellige svar

24 Kurs for nye menighetsråd 2015 24 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Felles fokus: «…med blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fulllender, Jesus.» (Hebr. 12,2)


Laste ned ppt "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google