Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL INTERESSEGRUPPE FOR NESØYA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL INTERESSEGRUPPE FOR NESØYA."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL INTERESSEGRUPPE FOR NESØYA

2 H VEM ER VI : For å sikre en effektiv og god kommunikasjon mot kommunen og politiker har vi etablert en interessegruppe på Nesøya som består av: FAU fra Nesøya skole (representert ved NN) Vellene på Nesøya ( representert ved NN) Nesøya Idrettslag (representert ved NN) Nesøya har i dag en befolkning på ca. 4.700, med antatt befolkningsvekst. Dette utgjør nesten 10% av Askers befolkning Hvorfor ønsker vi dagens møte! Vi har kommentert inn til Asker kommune i to høringsrunder våre merknader til: byggegrenser, uteareal og trafikksikkerhet. Ingen av delen ser ut til å være vurdert. Vi må derfor ta aksjon. At Asker kommune ønsker å spare 18 MNOK på parkering, i et prosjekt på 200+ på noe som går på barnas`s sikkerhet og utearealer er kritikkverdig.

3 M ØTE I F ORMANNSKAPET 01.06.2010 S AK 10/9507/447 N ESØYA SKOLE – IDRETTSHALL OG PARKERINGSLØSNING Nesøya skole – Idrettshall og parkeringsløsning Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt V e d t a k: 1. Utbygging av Nesøya skole planlegges med stor idrettshall med spillflate 22 x 44m. 2. Utbygging av Nesøya skole planlegges med parkering i dagen. 3. Kostnadsrammen for planlagt utbygging justeres HP 2011-14.

4 1. P ROSJEKTETS RAMMER Planforslaget slik det foreligger har så strenge rammer at det vanskeliggjør mulighetene for å gjennomføre et OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Vanskeliggjør å følge formannskapets vedtak av 16. mars 2010 om OPS (Offentlig Privat Samarbeid), da av de store besparelsene til OPS ligger nettopp i prosjektering og utvikling. Planforslaget legger ikke til rette for økt kapasitet. Kanskje det er hensiktmessig å gå i høyden contra bredden. Mindre arealkrevende? 1 trinn til høsten er 4-parallell, mens Asker kommune jobber med 3-paralell Planforslaget legger opp til båndlegging av sårt nødvendig uteareal. Nesøya skole vil ha lavest uteareal pr. elev i Asker. Anbefalt norm er 50 kvm, planen legger opp til 25 kvm Planforslaget legger ikke til rette for en utbygging parallelt med drift av skolen. 2 år ”bussing” av elever! Økonomi, dyrt å busse alle elevene ut av Nesøya i 2 år Sosioøkonomiske konsekvenser

5 2. S IKKER SKOLEVEI Planens forslag til trafikkløsning tar ikke hensyn til sikker skolevei Planens forslag trekker trafikken inn i skolegården Krav til sikker skolevei er ikke ivaretatt ved å legge inn en ekstra adkomst med parkering som fører til nok et veikryss ( med kryssende barn og biler). I begge høringsrundene har vi spilt inn merknader til trafikk og sikker skole vei uten at Asker kommune har tatt hensyn til dette! Utfordring er at hovedveien på Nesøya går forbi skolen. Området rundt skolen har ekstremt stort trafikkpress.

6

7 S AMMENDRAG OG KONKLUSJON Forslag til vedtak: 1. Utbygging av Nesøya skole planlegges med stor idrettshall med spillflate 22x44m. 2. Utbygging av Nesøya skole planlegges med parkering i dagen. Utsettes til endelig planforslag foreligger, med nødvendig vurdering av sikker skolevei, trafikk og uteareal. 3. Kostnadsrammer for planlagt utbygging justeres i HP 2011.14. Våre krav: Punkt 2 må det jobbes mer med. Planen slik den foreligger nå begrenser mulighetene til å finne gode løsninger, og den reduserer barnas sikkerhet samt tilgang på utearealer, dette kan ikke aksepteres. Vedtar Formannskapet punkt 2, blir det vanskelig å gjøre noe med byggegrenser, uteareal og trafikksikkerhet. Punkt 1 og 2 har vi ingen innvendinger imot!


Laste ned ppt "PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL INTERESSEGRUPPE FOR NESØYA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google