Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Falkeidhallen Hallen ønskes plassert på Troppene i enden av kunstgressbanen med utsyn over vågen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Falkeidhallen Hallen ønskes plassert på Troppene i enden av kunstgressbanen med utsyn over vågen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Falkeidhallen Hallen ønskes plassert på Troppene i enden av kunstgressbanen med utsyn over vågen

2 Hall gruppens mandat 2. oktober 2014 ga ekstraordinært årsmøte hovedstyret fullmakt til å starte samtaler med Tysvær kommune om bygging av idrettshall på Troppene. Hallen plasseres i tilknytning til dagens idrettsanlegg på Troppene og må legges inn i områdeplanen til Plan Vest som er under utarbeiding. Styret gis også fullmakt til å forhandle fram avtale med Tysvær kommune med total kostnadsramme for hall, ca. 15 millioner. Prinsipp som skal legges til grunn er en tre deling med 1/3 Tysvær kommune, 1/3 tippemidler og 1/3 Falkeid idrettslag. Alle forpliktelser skal godkjennes av årsmøte/ekstraordinært årsmøte før de kan iverksettes.

3 Arbeid siden forrige medlemsmøte Hall gruppen har jevnlige møter Leder i idrettslaget deltar og rapporterer til hovedsstyret Møter og signaler fra kommune og fylkeskommune Erfaringsdeling Informasjon til medlemmer Regulering – fremtidige ønsker for området

4 Bruk Falkeid idrettslag ønsker å legge til rette for allsidig aktivitet og planlegger derfor en flerbrukshall. Falkeid idrettslag er positive til sambruk med skolen. Dersom kommunen ønsker det kan vi legge til rette for lokaler tilpasset skolens behov. En eventuell fremtidig hall vil kunne ha lokaler som kan benyttes til undervisning. Undervisningslokalene vil gi god utsikt over Tysværvågen da Falkeid ønsker å bygge en hall som både ivaretar det estetiske og bruksmessige. Falkeid idrettslag ser også for seg muligheter med etablering av en SFO- ordning med fokus på aktivitet. I underetasjen planlegges det garderober i tillegg til hall.

5 I fremtiden for Falkeid IL og området rundt Falkeid IL har i dag følgende aktivitetstilbud til bygdas befolkning: A-lags nivå fotball, damer og menn Fotball for barn og unge Håndball for barn og unge Allidrett for barn fra fylte 2 år til og med 3. klasse Innebandy for ungdom og voksne Sykkelgruppe for ungdom og voksne Svømming 1. gang i uken for barn med føresatte Pensjonisttrim 1. gang i uken. Møteplass for pensjonistar 1. gang i uken. Håndballtrening for damer fra 15 år og eldre 2 ganger i uken. Skadeførebyggende trening for håndball og fotball 3. ganger i uken vinterstid

6 Økonomi Falkeid idrettslag har underveis i planleggingsprosessen hatt god dialog med hallaktører samt andre idrettslag. Vi har et mål om å bygge en hall der vi fortsatt kan tilby god og variert aktivitet. Det er stor vilje til dugnad i Tysværvåg og idrettslaget har over tid gått med overskudd. Idrettslaget har god økonomisk styring og dette er det viktig for oss å beholde også de kommende årene. Det er klare krav i forhold til hva som løser ut tippemidler. Hallgruppen har derfor tatt utgangspunkt i disse føringene når vi har lansert alternative skisser. Et samarbeid med kommunen vil være av stor betydning, ikke bare i forhold til det vi tilbyr innbyggerne men også økonomisk. Falkeid idrettslag er derfor svært interessert i å finne en driftsløsning i samarbeid med kommunen.

7 Tippemidler Aktivitetsflate 25x45 meter utløser tilskudd 2 sett garderober (160 m2) Styrketreningsrom (min 100m2) Lager (100m2) Teknisk rom Toaletter inkl hcwc Bøttekott Utløser 10 mill inntil 1/3 av godkjent kostnader

8 Styrketreningsrom 150m2 utløser 700 000 Sosiale rom 100 m2 utløser 500 000 Aktivitetssal min 150 m2 utløser 700 000 Inntil 1/3 godkjent kostnader


Laste ned ppt "Falkeidhallen Hallen ønskes plassert på Troppene i enden av kunstgressbanen med utsyn over vågen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google