Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arena og NCE – tilbud og erfaringer fra de norske klyngeprogrammene Ulsteinvik 29. Mai, 2013 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arena og NCE – tilbud og erfaringer fra de norske klyngeprogrammene Ulsteinvik 29. Mai, 2013 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arena og NCE – tilbud og erfaringer fra de norske klyngeprogrammene Ulsteinvik 29. Mai, 2013 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge

2 Formål: Utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser i regionale klynger Målgruppe: De mest vekstkraftige klyngene Støtte i inntil 10 år 12 prosjekter (max) Budsjett 2012: NOK 70 mill Målgruppe: Næringsklynger og –miljøer i en tidlig utviklingsfase Støtte til 3 (-5)årig hovedprosjekt 20 prosjekter - pluss Budsjett 2012: NOK 40 mill Nasjonale programmer Nasjonal konkurranse Regionale initiativ Regional oppfølging

3 NCE Subsea NCE Maritime NCE Instrumentation NCE Micro- and Nanotechnology NCE Raufoss NCE Oslo Cancer Cluster NCE Systems Engineering Kongsberg NCE Aquaculture NCE Culinology NCE NODE NCE Energy and Emissions Trading NCE Tourism Fjord Norway NCE-prosjekter 2013

4 Arena Fritidsbåt Arena Magica MediArena Windcluster Mid-Norway Arena NOW Arena Eyde Oslo Medtech Arena- prosjekter januar 2013 Arena Helse i Valdres Arena Frukt og bær Arena Usus Lønnsomme vinteropplevelser Arena Ocean of Opportunities Maritime CleanTech West Vannklyngen Nye Arena-prosjekter 2012 Arena BioTech North Mineralklynge Nord Arena Smart Grid Services Arena Nxt Media Smart Water Communities Cluster Arena Digin iKuben Arena Heidner Electric Mobility Norway

5 Klynger versus nettverk KLYNGEUTVIKLING Bred strategisk utviklingsprosess med fokus på økt evne til innovasjonssamarbeid BEDRIFTSNETTVERK Forretningsbasert og markedsorientert samarbeid mellom et mindre antall aktører

6 Samarbeid må baseres på tillit Tid Samarbeidets art Forpliktelse Taktisk Strategisk Dele verdier Skape verdier Uformelle allianser Uformelle allianser Mer formalisert samarbeid Mer formalisert samarbeid Strategiske allianser Strategiske allianser Tillit

7 Arenas klyngemodell Kunnskaps- miljøer Bedrifter Offentlige aktører Offentlige aktører Fas ilitator Geografisk konsentrasjon Ledende bedrifter i førersetet FoU- og utdanningsmiljøer viktige støttespillere Potensial for økt samspill Aktiv og drivende fasilitator- funksjon Støttefunksjoner (FoU-utdanning, arbeidsmarked, finansielle tjenester og infrastruktur

8 Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group

9 Hva skal klyngeprosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger  Økt konkurranseevne

10 Organisering av et Arena-prosjekt Styringsgruppen Partnerskapet Kontraktspartner Fasilitator/prosjekt leder Kontrakt Avtaleverk Partnere Deltakere Avtaleverk Partnere Deltakere

11 Hovedstrategier i Arena-prosjekter Økt innovasjon og verdiskaping Mer relevante og aktive utdannings- og FoU-tilbud Utvikle det offentliges rolle Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter Strategiutvikling Kommunikasjon Internasjonalisering

12 NCE Raufoss - Internasjonal industriutvikling i over 100 år Industriklyngen på Raufoss består av over 40 industribedrifter med over 4.000 ansatte. Bedriftene omsetter for ca 5,5 milliarder årlig. Eksportandelen er om lag 85 prosent.

13

14 World leading oil & gas tech Cluster

15 NODE bedriftenes samhandlingsverdier 1.Samarbeidet er basert på aktive deltagere. 2.Samarbeidet skal bidra til langsiktig utvikling i regionen Sørlandet. 3.Prosessene skal være åpne, bygge på tillit og vise raushet. 4.Samhandlingen skal ikke forhindre den nødvendige konkurransen i klyngen. 5.Gjennom felles innsats i NODE samarbeidet skapes det merverdi for bedriftene i klyngen, det bidrar til synlighet og skaper positivt omdømme.

16

17 Windcluster Mid-Norway is a group of around 40 businesses and research facilities working together to advance industrial and technological development using wind energy. We have 100 years of experience in developing technology for hydro energy and 40 years of experience in the Oil and Gas or Offshore Industry. Windcluster Mid-Norway can deliver world- class Industrial solutions that are developed, produced, installed and maintained in the roughest of environments at sea. Our region has one of the largest and most prestigious technical research centers in Northern Europe.

18 Arena NOW - handlingsplan

19

20

21 Bakgrunn, mål og organisering Bakgrunn Sesongvariasjoner Potensial i vinter Flere utviklingsområder Mål Utvikle lønnsom vintertrafikk Verdiskaping per døgn lik kr 1 600 pr gjest/døgn 30 000 nye gjester Organisering VinterTroms AS prosjekteier Styringsgruppe og AU ”ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse”. Lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

22 Strategier, tiltak og deltakere Strategier Distribusjon Kompetanse-kvalitet Produktutvikling Aktiviteter Møtearenaer og studieturer Nye distributører Produktpakking og kvalitet Deltakere 49 bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet Lønnsomme vinteropplevelser ved å – dele, utfordre og samhandle!””. Lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

23 Programmenes støtte Finansiell støtte: 50% samfinansiering med klyngepartnerskapet: –Prosessledelse, administrasjon, analyse- og strategiutvikling, nettverksbygging, kommunikasjon, læringsaktiviteter og ide-og prosjektutvikling i tidlig fase Fellesbasert og klart klyngerelatert Rådgivning: Prosjektrådgivere fra programmene bistår prosjektlederne Kompetanseutvikling: Kurs, seminarer, studieturer Nettverk: Mellom klyngeprosjekter; Transnasjonalt samarbeid Profilering: Merkevarebygging og kommunikasjon

24 Utvelgelse av klyngeprosjekter Åpen, nasjonal konkurranse Åpen, nasjonal konkurranse Klare utvelgelseskriterier Klare utvelgelseskriterier Strukturert utvelgelsesprosess Strukturert utvelgelsesprosess Arena: Ressursfundament Forankring og relasjoner Utviklingspotensial Prosjektkvalitet «Nye grep» Arena: Ressursfundament Forankring og relasjoner Utviklingspotensial Prosjektkvalitet «Nye grep»  Utlysning  Informasjonsmøte  Levering av søknad  Ekspertpanel  Intervjuer  Beslutning i Eierstyret  Utlysning  Informasjonsmøte  Levering av søknad  Ekspertpanel  Intervjuer  Beslutning i Eierstyret

25 Disposisjon for søknad 1. Beskrivelse av klyngen 2. Relasjoner og samarbeid 3. Potensiale og barrierer 4. Eierskap og ledelse 5. Prosjektmål og strategier 6. Addisjonalitet 7. Gjennomføringsplan og finansiering

26 Resultater Suksessfaktorer Utvikle klyngens struktur og ressurser Samhandlings- prosesser Samhandlings- prosesser Eierskap Lederskap Strategiske veivalg Strategiske veivalg

27 Suksessfaktorer(1) Et reellt ressursgrunnlag + felles visjoner Det må være noe å bygge på –Kritisk masse, komplementaritet Deltakerne må ville noe En felles strategisk agenda Vilje og evne til å tenke nytt

28 Suksessfaktorer(2) Et aktivt eierskap og godt lederskap Det er bedriftene og deres samarbeidspartnere som må eie klyngeprosjektet Klyngeutvikling krever aktiv og dynamisk ledelse –Ingen instruksjonsmyndighet –God fasilitering av prosessene avgjørende

29 Suksessfaktorer(3) Utnytte og forsterke regionale ressurser og fortrinn Hva er regionen/miljøets strategiske fortrinn? –Og hva mangler? Må evne å bygge allianser En god regional kunnskapsinfrastruktur og samhandlingskultur

30 Suksessfaktorer(4) Å kunne se ut over seg selv Alle Arena- og NCE-prosjekter skal ha en strategi for internasjonalisering –Klyngen som referanseramme for bedrifter som søker ut –Hjemhenting av kompetanse –Felles profilering og markedsframstøt –Deltakelse i internasjonale FoU-prosjekter –Klynge- til- klyngesamarbeid Hvordan møte framtidas usikkerhet? –Foresightprosesser

31 Men: Klyngeutvikling er ikke svaret på alle behov for utvikling og omstilling! Men noen ganger er det veien å gå!


Laste ned ppt "Arena og NCE – tilbud og erfaringer fra de norske klyngeprogrammene Ulsteinvik 29. Mai, 2013 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google