Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 020316 SLAGBEHANDLING I AKUTTFASEN HÅKON T. NORDLI, KLINIKKDIREKTØR NEVROKLINIKKEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 020316 SLAGBEHANDLING I AKUTTFASEN HÅKON T. NORDLI, KLINIKKDIREKTØR NEVROKLINIKKEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 020316 SLAGBEHANDLING I AKUTTFASEN HÅKON T. NORDLI, KLINIKKDIREKTØR NEVROKLINIKKEN

2 Komiteen etterspør Prosedyrer for inntak av pasienter med akutt hjerneslag Hvilken behandling kan sykehusene gi i akuttfasen? Er det ulikheter i behandlingstilbudet til befolkningen i Bergen, avhengig av bostedsadresse? Hva er bakgrunnen for den geografiske fordelingen av pasientene?

3 HUS sitt utgangspunkt Rolleforståelse – Regionssykehus – Universitetssykehus – Lokalsykehus Sykdom og behandling – Hjerneslag tredje hyppigste dødsårsak i Norge, en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning og har store økonomiske konsekvenser – Dramatisk endring i behandlingsmulighetene, fordrer Tidlig diagnose Rask intervensjon – ↓ dødelighet: 1/3 forebygging, 2/3 bedre behandling – Eldre rammes hyppigst - et aldrende samfunn

4 Hva er hjerneslag? (Def WHO): «En plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 t eller fører til død» Hjerneinfarkter (85-90 %) Hjerneblødninger (intracerebrale blødninger) (10-12 %) Hjernehinneblødninger (subarachnoidale blødninger) (3- 5 %)

5 Akuttforløp hjerneslag Symptomdebut Varsling AMK Transport Mottak i sykehus Medisinsk kompetanse Bildediagnostikk (CT/MR) Trombolyse Trombektomi Nevroovervåkning slagenhet

6 Symptomdebut Symptomer på mulig hjerneslag må være kjent i befolkningen! Akutte lammelser, taleforstyrrelser, synstap.

7 Varsling AMK 113

8 Transport

9

10 Mottak i sykehus

11 Medisinsk kompetanse  Stadig økende subspesialisering, stadig mer behov for teamarbeid  Akutt hjerneslag godt eksempel  Nevrolog («eier» pas/forløp)  Nevrosykepleier  Akuttmottaksykepleier  Radiograf  Radiolog  Anestesi-spl/-lege  Intervensjonist  Krever trening!

12 Bildediagnostikk (CT/MR) Avgjørende for diagnostisk avklaring og behandlingsvalg

13 Behandling Aktuell behandling for hjerneslag som skyldes blodpropp: - Trombolyse (proppløsende medisin) - Trombektomi («fisking») - På utprøvingsstadiet: Sonotrombolyse («knusing»)

14 Nevroovervåkning slagenhet

15 Time is Brain! Saver, Stroke 2006

16 Time is Brain! Tidsvindu etter symptomdebut – Trombolyse < 4,5 timer – Trombektomi < 6 timer «Wake-up Stroke»

17 Time is Brain!

18 Krever effektivitet og koordinasjon i alle ledd

19 Hjerneslag satt på nasjonal dagsorden - systematisk kvalitetsforbedring

20 Innføring av pakkeforløp hjerneslag (etter modell av kreft)

21 Hjerneslag satt på nasjonal dagsorden - systematisk kvalitetsforbedring Innføring av pakkeforløp hjerneslag (etter modell av kreft) Revisjon av nasjonal retningslinje (2010)

22 Hjerneslag satt på nasjonal dagsorden - systematisk kvalitetsforbedring Innføring av pakkeforløp hjerneslag (etter modell av kreft) Revisjon av nasjonal retningslinje (2010) NOU 2015:17 – Først og fremst: Kapittel 13 viet hjerneslag.

23 Hjerneslag satt på nasjonal dagsorden - systematisk kvalitetsforbedring Innføring av pakkeforløp hjerneslag (etter modell av kreft) Revisjon av nasjonal retningslinje (2010) NOU 2015:17 – Først og fremst: Kapittel 13 viet hjerneslag. Tre av ti nye nasjonale kvalitetsindikatorer per 25/2: – Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter – Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt – Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med arterieflimmer – Fra tidligere: Andel pasienter behandlet med trombolyse Overlevelse 30 dager etter hjerneslag Andel hjerneslagpasienter behandlet i slagenhet

24 Oppsummert, min vurdering Bergen er i teten på hjerneslagbehandling Akuttforløp hjerneslag har stort forbedringspotensial – Nasjonalt – Regionalt – Lokalt


Laste ned ppt "KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 020316 SLAGBEHANDLING I AKUTTFASEN HÅKON T. NORDLI, KLINIKKDIREKTØR NEVROKLINIKKEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google