Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus - Karete Holen – ergoterapeut 100% Heidi Schandy – sykepleier 50% 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus - Karete Holen – ergoterapeut 100% Heidi Schandy – sykepleier 50% 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus - Karete Holen – ergoterapeut 100% Heidi Schandy – sykepleier 50% 1

2 Om ART- Sykehuset Buskerud Opprettet 1.mars-06 Tverrfaglig sammensatt Følger opp hjerneslagrammede etter utskriving Samarbeider med alle kommunene som er tilknyttet Sykehuset Buskerud; Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande (Øvre Eiker, Modum) 2

3 Mål med tjenesten MÅL: å sikre en sømløs overgang fra sykehus og hjem, sikre trygghet for pasient og pårørende i ettertid, samt bidra til større kunnskap om hjerneslag og følger etter dette. Hvordan? Ved å bygge kompetanse på forskning, erfaring, brukerkunnskap og brukermedvirkning 3

4 Bakgrunn for ART ved Drammen Sykehus Samhandlingsprosjekt, Sykehuset Buskerud og Drammen kommune (2005) Visjon: Samhandling, kompetanseutveksling og brukerkunnskap. Felles innsats gir resultater i rehabilitering. NOU 2005 (Wisløffutvalget): Det er mer behov for samhandling i helsetjenesten, spesielt innen rehabilitering. Målet var å skape en sammenhengende behandlingskjede for slagpasienter 4

5 Hjerneslag Om lag 15.000 mennesker rammes av hjerneslag i landet vårt årlig. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og er den mest vanligste årsak til alvorlig funksjonshemming. Om lag 550 mennesker blir lagt inn på Drammen Sykehus- slagenheten årlig Av disse er ………………… fra Drammen Kommune ART får ca 120 slagrammede henvist pr år (115 stk fra 01.01.10 til 22.11.10) Av de henviste i 2010 er 57 fra Drammen Kommune 5

6 Nye Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag- finnes på helse og omsorgsdepartementets hjemmeside eller helsebiblioteket. http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Hjerneslag/Forord+og+innledning http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Hjerneslag/Forord+og+innledning –her er det beskrevet effekten en tidlig støttet og koordinert oppfølging, tilpasset den enkeltes situasjon. Beskriver viktigheten av tidlig vurdering av bolig, hjelpemidler og hjemmebaserte tjenester, samt læring og mestringstilbud. Utarbeidet Behandlingslinjer ved slagenheten på sykehuset, der ART er en viktig del av behandlingen 6

7 Samarbeid mellom ART og Drammen Kommune Bra samarbeid med kommunen etter 4,5 år. Rehabiliteringsnettverk Læring- og mestringstilbud Gjennom arbeid med Flyt skjema i 2007 ble det klarlagt hvordan ART skulle samarbeide med kommunen. –for eksempel blir pasienter som skal på rehab.avd i kommunen ikke fulgt opp av ART. 7

8 ART prioriteringer Yrkesaktiv alder De som ikke mottar andre tjenester fra tidligere Pasienter med skjulte utfall Pasienter som har behov for koordinert, sømløs overgang fra spesialisthelsetjeneste til hjemmet Læring- og mestringsarbeid Å opprette og opprettholde godt samarbeid med kommunene Prioriterer bort slagrammede med andre tilleggssykdommer/situasjoner (rus, psykiatri, kreft) 8

9 ”Jeg er ikke syk selv om jeg har fått et slag- jeg har bare et handikap”. Sitat fra deltager på slagforum 9


Laste ned ppt "Ambulerende Rehabiliteringsteam ART - Drammen Sykehus - Karete Holen – ergoterapeut 100% Heidi Schandy – sykepleier 50% 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google